Februarie 2019

Un alt „dosar artă-cultură” (X)
„Noi forme de represiune: identificarea înscrisurilor
anonime şi «reinstruirea întregului potenţial informativ»
(o «sarcină nerezolvată»)
în conformitate cu ordinele direcţiei securităţii statului” (2)În episodul trecut comentam şi prezentam cazul „ABILUL”, unul dintre cazurile de luptă, pe cont propriu, împotriva regimului de represiune al anilor ’80 (alături de alt caz – „VOIAJORUL” – aflat de asemeni în documentele Arhivei CNSAS), dintre acţiunile ritmice dar sporadice ce reprezintă o parte importantă a premiselor mişcării revoluţionare din 14 decembrie 1989 de la Iaşi. Acţiunea cu care a început făţiş, în România, lupta cu dictatura comunistă, este fără nici un dubiu, debutul Revoluţiei Române. Prima cărămidă spartă în zidul de neclintit al represiunii politice din România care sufoca întreaga ţară. Iniţiată şi organizată la Iaşi de către un grup de intelectuali şi muncitori constituit, apoi, într-un „lot” de către Securitate (după modelul „loturilor” ce formau obiectul ultimelor răsunătoare procese politice din Romania anilor ‘60) grupul va fi în cele din urmă condamnat politic şi aruncat în temniţă, urmînd ca cei mai „periculoşi”, condamnaţi la moarte, să fie, într-o zi bine stabilită, executaţi.

Cazurile particulare „ABILUL” şi „VOIA- JORUL” se desprind, la începutul întunecaţilor ani ’80, ca acte de vitejie ale unor personalităţi ce şi-au risca viaţa răspîndind în diverse medii, instituţii, pe căile ferate, în mijloacele de transport în comun etc., manifeste confecţionate artizanal în care se putea citi condamnarea cu vehemenţă a regimului politic distrugător din ţară. Aceste cazuri, fără să aparţină vreunui grup organizat, fac parte din încercările disperate de luptă împotriva unor vremuri ce se anunţau sinistre. Mişcările organizate, aproape imposibil de desfăşurat într-o ţară supravegheată „centimetru cu centimetru”, vor fi, la începutul sinistrei decade, atît cît se poate, înlocuite cu aceste sporadice semnale ce autentifică începutul luptei făţişe cu dictatura.

Manifestele („înscrisurile confecţionate artisanal”) vor fi răspîndite în trei etape: în anii 79, 80 şi 82, fiecare dintre aceşti ani reprezentînd punctaj-cheie în dezvoltarea cultului personalităţii lui Nicolae Ceauşescu: din punct de vedere istoric anul 1979 va fi anul Congresului al XII-lea al PCR, iar între anii 1980-1982 vor culmina „vizitele de lucru” ale preşedintelui României (Ceauşescu „arhitect al României moderne”) în toate municipiile şi judeţele ţării, cu accente speciale pentru municipiul Iaşi. Era unul din modurile în care aparatul de propagandă al României îi constituiau si îi susţineau „conducătorului iubit” cultul personalităţii… Cu atît mai mult, răspîndirea acestor manifeste vor avea un sens bine determinat în perioadele respective.

În documentul care urmează se poate citi represiunea totală asupra tuturor mediilor, instituţiilor, grupurilor sociale, persoanelor particulare precum şi cercetarea (mai degrabă hăituirea) a tot ceea ce înseamnă suflare omenească în municipiul Iaşi. Nu în ultimul rînd este căutată neobosit atît persoana autoare de manifeste şi răspunzătoare de răspîndirea lor cît şi modul ei de acţiune. Punctele principale pe care le-am extras din aceste represalii vor fi:

– angrenarea întregului potenţial informativ al Securităţii în cercetarea tuturor persoanelor posesoare de autoturisme, a persoanelor cazate în hoteluri, a celor afectate de măsuri pe linie de partid şi de stat ca şi a celor care făcuseră(sau făceau încă)parte din activul de partid şi de stat, a persoanelor ce manevrau diverse matriţe cu care s-ar fi putut fabrica baza manifestelor

– dinamizarea grupurilor specializate de informatori (recrutaţi din cele mai neaşteptate şi diverse medii sociale)

– cercetarea cărţilor de imobil(pe cartiere) aflate în dublură la Miliţia municipiului Iaşi şi verificarea complexă a persoanelor bănuite a fi suspecte

– studierea dosarelor de înmatriculare a autoturismelor proprietate personală şi selecţionarea proprietarilor de autoturisme care le-au dobîndit înaintea primei difuzări de manifeste din anul 1979

– în obiectivele economice de pe raza municipiului Iaşi, măsuri de identificare a persoanelor cunoscute cu atitudini recalcitrante, cu manifestări şi nemulţumiri afişate în cadrul acestor obiective economice

– obţinerea de tabele cu membrii cenaclurilor de arte plastice în urma constatării confecţionării profesioniste a matriţelor pentru manifeste şi cercetarea acestor membri semnalaţi sectorului informativ al Securităţii

– stabilirea colectivelor de minori [elevi] care au circulat cu tramvaiul 23 în Iaşi într-una din zilele de difuzare a manifestelor

Prin urmare „scotocirea” disperată Iaşului în anii difuzării acestor manifeste, cu toate efectivele şi în toate mediile posibile, în grupuri sau în particular, eşuează.” ABILUL” sau „VOIAJORUL” rămîn pe veci în anonimatul unei acţiuni uluitoare prin forţa ei, avînd, ca unic efect, poate, trezirea spiritelor latente în a se ridica împotriva dictaturii. Cu toată ofensiva ei asupra Iaşului, Securitatea nu i-a putut deconspira pe cei care-i puseseră pe jar. Că la Iaşi s-au petrecut tot timpul chestiuni semnificative pentru căderea comunismului o va demonstra, atît cît poate, folosindu-se de informaţii primare de arhivă, volumul ce urmează să-l dăm luminii tiparului cît de curînd.

* * *

Minsterul de Interne – Inspectoratul Judeţean de Securitate

Serviciul Special „S” Strict Secret 11 mai 1984 Exemplar Nr.3

NOTĂ DE STUDIU

şi măsuri în cazul „ABILUL”

Cazul „ABILUL”constă în difuzarea unor înscrisuri cu conţinut duşmănos la adresa orînduirii socialiste pe parcursul a trei etape, în cursul anilor 1979, 1980 şi 1982.

Prima difuzare a avut loc în ziua de 26 august 1979 în oraşele Roman, Jud[eţul] Neamţ, Tg. Frumos şi Iaşi. Presupunem că această difuzare a început din oraşul Roman în jurul orei 4,00 pe un traseu ce străbătea oraşul din direcţia oraşului Vaslui, a continuat în oraşul Tg. Frumos şi s-a încheiat în oraşul Iaşi în jurul orelor 5,30 – 6,00.

Difuzarea din anul 1979 a însumat un număr de 220 de înscrisuri şi a fost efectuată pe calea poştei în oraşele Tg. Frumos, Roman şi Iaşi, iar în ultimele două oraşe şi în cutiile de scrisori ale unor persoane fizice.

În oraşul Iaşi au avut loc difuzări în cutiile poştale din zona centrală a municipiului din zona oficiului PTTR 3 (Podu-Roş) precum şi în cutiile de scrisori ale unor persoane fizice domiciliate în blocurile de pe străzile Vasile Lupu, Ciurchi şi Bd. Tudor Vladimirescu.

Fiţuicile expediate pe calea poştei au fost adresate unor comitete municipale ale Partidului Comunist Român.

Dat fiind că intervalul de timp în care a avut loc difuzarea în cele trei oraşe este relativ scurt, presupunem că autorul s-a folosit de un autoturism.

A doua difuzare a avut loc în ziua de 15 septembrie 1980 pe raza municipiului Iaşi şi are ca obiect un număr de 30 de înscrisuri răspîndite într-un număr de 22 de locuri pe un traseu de 10 km – altul decît cel din 1979, probabil între orele 3-5 dimineaţa, autorul avînd în vedere accesul spre pieţe publice şi în general spre puncte mai frecventate de populaţie.

Înscrisurile au fost difuzate pe un traseu care are ca punct de plecare facultatea de ştiinţe economice, a continuat pe strada Culturii, Piaţa Păcurari, strada Canta, cartierele Dacia, Alexandru cel Bun, Dimitrie Cantemir, Podu-Roş, încheindu-se în strada Uzinei.

Difuzarea s-a făcut prin afişarea înscrisurilor pe geamurile unor clădiri, vitrine, stîlpi de electricitate, garduri, cît şi prin împrăştierea în holurile unor imobile şi în curtea Intreprinderii Regionale de Electricitate.

Difuzările din a treia etapă au avut loc în zilele de 22 şi 23 septembrie 1982, pe raza municipiului Iaşi fiind depistate şi colectate un număr de 135 de înscrisuri.

În ziua de 22 septembrie 1982 difuzarea s-a efectuat prin plasarea înscrisurilor în cutiile de scrisori ale unor locatari din unele blocuri situate pe şoseaua Păcurari, strada Puşkin, Ciurchi şi Aleea Copou.

În ziua de 23 septembrie 1982 au avut loc două difuzări: între 5,00 – 6,00, în staţiile de tramvai: Telefoane, Cuza Vodă (Poşta Centrală), Tg Cucului şi Combinatul de Fire Sintetice, toate situate pe traseul Copou – Zona Industrială, pe care circulă tramvaiul de pe linia 1. A doua difuzare a avut loc în jurul orei 21 în staţia de tramvai Cuza-Vodă, de această dată autorul aflîndu-se în tramvaiul de pe linia 1 care circula spre Copou, a aruncat înscrisurile pe geam, după imediata plecare a tramvaiului din staţie.

Subliniem faptul că difuzările din cele trei etape au avut loc în preajma sau în timpul unor evenimente politice mai deosebite, respectiv Congresul al XII-lea al PCR şi vizitele prezidenţiale în oraşul Iaşi din anii 1980, 1982.

Din studiul efectuat asupra înscrisurilor care fac obiectul celor trei etape de difuzare, rezultă că acestea au fost confecţionate prin imprimare cu ajutorul unor matriţe executate artizanal din cauciuc, linoleum, alte materiale practice sau lemn de esenţă moale, literele fiind tipografice majuscule, iar pentru imprimarea corectă şi uniformă s-a folosit o presă.

Pentru fiecare din cele trei etape ale difuzărilor s-au folosit matriţe cu un conţinut diferit dar cu aceleaşi caracteristici grafice.

Denumirile localităţilor de pe plicurile în care au fost expediate înscrierile, au fost imprimate cu litere separate, realizate în acelaşi mod ca şi matriţele folosite pentru imprimarea textului.

Textul înscrisurilor a fot imprimat pe coli de hîrtie velină, albă, neliniată, calitatea acesteia fiind diferită de la o difuzare la alta. Plicurile folosite la prima difuzare sunt de culoare alb-mat, format obişnuit.

Din analiza chimică efectuată rezultă că substanţa folosită pentru imprimare este cerneală obişnuită de culoare albastră-violet ce se găseşte în comerţ, ca de altfel şi hîrtia.

În ce priveşte conţinutul înscrisurilor în cauză rezultă că acesta este îndreptat cu predilecţie împotriva unor persoane din conducerea partidului şi statului şi vizează înlăturarea acestora din funcţiile ce le deţin, conţinutul unor acte normative (legi, decrete)nivelul de trai, acordarea pensiilor, etc.

Din studiul tehnico-criminalistic efectuat asupra textelor incriminate, a modului de realizare şi difuzare, cu privire la persoana autorului, se pot emite următoarele ipoteze:

– Este un element care cunoaşte procedeele criminalistice privind identificarea persoanelor după scris şi impresiuni digitale, fapt care l-a determinat să uzeze de scrisul cu matriţe şi să folosească materiale de protecţie pentru a nu lăsa amprente. Metodele folosite în confecţionarea şi difuzarea înscrisurilor duşmănoase, ne fac să presupunem că autorul cunoaşte despre măsurile ce se întreprind pe linie de Securitate cu ocazia unor evenimente politice.

– Are o oarecare pregătire intelectuală, dovedind putere de sinteză în expunerea unor idei

– A exercitat, exercită o meserie sau s-a folosit de o persoană cu aptitudini profesionale în confecţionarea matriţei şi a sistemului de multiplicare.

– Este un element înrăit şi duşmănos cu aversiune faţă de politica partidului şi statului nostru. Nu se exclude posibilitatea de a fi deţinut o funcţie în aparatul de partid sau de stat superioară celei actuale şi să fi fost retrogradat. Ar fi fost posibil să fi făcut parte din cadrele forţelor armate sau ale Ministerului de Interne.

– Numărul mare de materiale multiplicare, modul de confecţionare, procedeele folosite pentru difuzare, arată faptul că autorul dispune de timpul şi condiţiile necesare.

– Pentru deplasarea în localităţile unde au avut loc difuzările se pare că s-a folosit de un autoturism pe care s-ar putea să-l aibă în proprietate personală, deoarece conţinutul înscrisurilor face referiri la ADAS, taxe, impozite.

– Deşi pare un element cu o oarecare pregătire intelectuală în conţinutul înscrisurilor se remarcă existenţa unor greşeli gramaticale, legate îndeosebi de articularea cuvintelor. Exemplu: dictaturi în loc de dictaturii, ţări în loc de ţării, sacrifici în loc de sacrificii, continu în loc de continuu, înpotriva în loc de împotriva, înprumuturi în loc de împrumuturi, înfăptueşte în loc de înfăptuieşte, Romînia în loc de România.

– Avînd în vedere modalităţile de difuzare, orele la care au avut loc, distanţele mari parcurse, se poate deduce că este un element curajos, energic, viguros, mobil, ceea ce indică o vîrstă care-l situează pe autor între limitele între 40-60 de ani.

– Traseele străbătute, orele la care a acţionat, alegerea locurilor de difuzare duc la concluzia că autorul este un bun cunoscător al oraşului Iaşi, ceea ce ne face să credem că este locuitor al acestui oraş.

– Virulenţa şi modul imprudent în care autorul a acţionat în ultima etapă a difuzărilor, ca urmare a neatingerii efectului scontat prin acţiunea sa, sunt factori care-l pun pe acesta în postura unui element ce-şi poate pierde echilibrul psihic, capabil şi de alte manifestări sau greşeli care ar putea fi exploatate.

În baza măsurilor preconizate la analizele care au avut loc în acest caz, au fost executate pînă în prezent următoarele sarcini principale:

– A fost mobilizat şi angrenat întregul potenţial informativ cu posibilităţi, pentru a ne semnala date şi informaţii cu privire la persoanele care ar fi putut fi suspectate în acest caz, avîndu-se în vedere poziţia politică prezentă, nemulţumiri, prezenţa în anumite zone ale difuzării, posesori de autoturisme, persoane cazate în hoteluri, persoane afectate de unele măsuri întreprinse pe linia de partid şi de stat, persoane cu înclinaţii în confecţionarea artizanală de matriţe, ştampile, etc.

– Ţinîndu-se cont de zonele de difuzare, s-a procedat la selectarea şi instruirea reţelei informative din acest perimetru, cu sarcini concrete, în scopul de a ne semnala elemente suspecte sau persoane care l- ar fi văzut pe difuzor.

– Reţeaua informativă din rîndul clerului ortodox şi catolic a fost instruită cu sarcini concrete, deoarece prin natura activităţilor specifice intră în contact cu o mare parte a populaţiei, de multe ori chiar la domiciliul acestora.

– S-au studiat materialele informative existente sau obţinute anterior difuzărilor, în scopul selectării unor eventuali suspecţi din categoriile menţionate mai sus sau a unor informaţii care să poată fi exploatate în caz, fiind luate în verificări un număr de 138 de persoane.

– Au fost selectate şi supuse verificărilor un număr de 181 de persoane din rîndul celor care au deţinut diverse funcţii în aparatul de partid şi de stat, precum şi dintre ofiţerii de rezervă ai Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul de Interne cunoscuţi ca fiind pretabili la astfel de fapte.

– Întrucît se presupune că autorul ar domicilia în unul din cartierele Copou, Aurora, Culturii, s-a procedat la studierea cărţilor de imobil existente în copie la Miliţia municipiului Iaşi, fiind selectate 145 de persoane care pot fi suspectate în acest caz, persoane care au fost semnalate serviciilor informativ-operative competente, în scopul verificării lor complexe.

– Pornind de la ipoteza că autorul este posesor al unui autoturism au fost studiate dosarele de înmatriculare şi radieri ale autoturismelor proprietate personală din arhiva inspectoratului şi pe baza criteriilor de individualizare a autorului din acest caz, au fost selectate un număr de 168 de persoane suspecte, dintre cele care au dobîndit autoturisme pînă la data primei difuzări din luna august 1979.

– Plecînd de la ideea sugerată de conţinutul fiţuicilor în litigiu, că autorul îşi desfăşoară activitatea într-unul din obiectivele economice de pe raza municipiului Iaşi, au fost iniţiate în aceste obiective măsuri de identificare a persoanelor cunoscute ca recalcitrante cu nemulţumiri ori cu manifestări ce le-ar putea plasa în rîndul suspecţilor din cazul în speţă, fiind selecţionate un număr de 25 de persoane suspecte din următoarele întreprinderi:

I.M. Nicolina, I.I.S. Ţesătura, T.C.Ind., Combinatul de Fire Sintetice, Intreprinderea de Prelucrare Mase Plastice, Intreprinderea Regională de Electricitate, Intreprinderea Metalurgică.

– Avîndu-se în vedere îndemînarea cu care au fost confecţionate matriţele, s-au obţinut tabele cu membrii cenaclurilor de arte plastice de pe raza judeţului Iaşi din rîndul cărora s-a selecţionat un număr de 18 persoane care au fost semnalate sectorului informativ pentru verificare.

– Din baza de lucru a serviciilor informative au fost selectate 117 persoane ce puteau fi suspectate în acest caz. Aceste persoane au fost supuse unor verificări informativ – operative complexe, inclusiv pătrunderi secrete sau percheziţii domiciliare ori la locul de muncă. În această categorie au fost incluşi şi unii autori de înscrisuri anonime identificaţi anterior, însumînd anterior 146 de persoane.

– Au fost stabilite colectivele de elevi care în dimineaţa zilei de 23 septembrie 1982 s-au deplasat cu tramvaiul din Piaţa Tineretului (unde au avut loc difuzări). În urma verificărilor întreprinse în rîndul acestora nu au putut fi stabilite date cu privire la difuzor.


BACK