Jan 23, 2018

Posted by in Istorie literara

Vasile DIACON – Avatarurile pămîntului românesc la...

O altă problemă nefericită a fost atitudinea stânjenitoare faţă de delegaţia română, manifestată de Take Ionescu în diferite cercuri la Paris. Despărţirea de Ionel Brătianu din iunie 1917, când a părăsit guvernul, a fost păguboasă pentru România. El dorea înlăturarea lui Brătianu pentru a-şi putea asuma de unul singur înfăptuirea unităţii...

Read More
Jan 23, 2018

Posted by in Istorie literara

Nina CORCINSCHI – Erotologia excesului: interdict ...

  Romanele lui Eugen Barbu oferă modele exemplare de erotologie blestemată, cu însemneze violenţei, cruzimii şi ale morţii. Iubirea e transgresiune, odioasă profanare a interdictelor, violare a limitelor. La niciun alt scriitor român nu vom întîlni scenarii amoroase mai apocaliptice, cauzate de o „sminteală teribilă a instinctelor”[1]. În Princepele[2] (1969),...

Read More
Jan 23, 2018

Posted by

Ion MANEA– Gheorghe Gurău, fabulistu...

  Nu ştim prin ce minune şi mai ales din ce tainice pricini Dumnezeu a...

Jan 23, 2018

Posted by

Genoveva OGAN – Cînd calul de dar se...

  Calul de dar, conform îndemnurilor înțeleptului anonim, nu se caută...

Jan 23, 2018

Posted by

Antonio PATRAȘ – O operă de exil: „I...

  Asemănător lui Caragiale e, în multe privinţe, jovialul Creangă, a...

Revista indexata EBSCO