Cuprins Iulie 2013

Cuprins Iulie 2013

copertaiul13Cassian Maria SPIRIDON – Un occidental la gurile Dunãrii

Transdisciplinaritatea – unitatea cunoasterii, conditie a demnitãtii umane” (I)– Basarab NICOLESCU în dialog cu Adrian CIOROIANU, la Ateneul Român

„Orice poet trebuie sã rãmînã la entuziasmul vîrstei de 33 de ani, atunci sinapsele pocnesc ca dopurile de sampanie” – dialog cu scriitorul Adrian ALUI GHEORGHE

Maria CARPOV – Scriitor si diplomat (I)

Elvira SOROHAN – O altfel de carte despre Dimitrie Cantemir
al Istoriei ieroglifice

Gheorghe GRIGURCU – „Ce înseamnã a experimenta?”

Nicolae STROESCU STÎNISOARà– Ideologia totalitarã si prezenta lui Hristos – pagini din emisiunea „Lumea crestinã” de la Radio Europa Liberã – octombrie 1988

Alexandru ZUB – Et in Bessarabia ego

Ioan HOLBAN – Doi poeti din Iasi

 

POEZIE

Radu CANGE

Gheorghe VIDICAN

Vasile BURLUI

Mihai LITU

Nicoleta ONOFREI

 

PROZÃ

Vasile POPA HOMICEANU – Cronici din Cetatea Lumii

Laurentiu ORÃSANU – Cabina telefonicã

 

INEDIT

Mircea COLOSENCO – Eugen Labis (1911-1992)– tatãl poetului Nicolae Labis

CRONICA LITERARÃ

CRITICA POEZIEI: Cristian LIVESCU – Centenar Gherasim Luca, poetul mistuit de „iubirea mereu reinventatã”

CRITICA PROZEI: Constantin DRAM – Apocalipsa din cetatea decãzutã

CRITICA CRITICII: Dan MÃNUCà– Marin Preda: reperele operei

 

COMENTARII CRITICE

Adrian Dinu RACHIERU – Remus Valeriu Giorgioni si „duhul cãrtii”

Vasile SPIRIDON – Mer(d)ditînd prin Paris

Antonio PATRAS – Fragmente de viatã, vise, amintiri

 

ACTUALITATEA LITERARÃ

Emanuela ILIE – Portrete în cutit, fãrã ramã

Serban AXINTE – Lucian Raicu si identitatea tridimensionalã a romanului

Adrian G. ROMILA – Cartea cu Dan C.-ul
CRONICA IDEILOR

Adrian TUDURACHI – Cînd teoreticienii romanteazã

 

EX LIBRIS

Florin FAIFER – Fascinatie

Nicolae TZONE – Ygru Zeltil impune

Emil LUNGEANU – Un mester în asteptarea atestatului de calificare

Maria PILCHIN – Lucianograme în lecturi „basarabene”

Magda CIOPRAGA – O nouã cronicã despre secolul trecut si despre un personaj de neuitat

Elisabeta BOGÃTAN – Paulina Popa: iubirea ca lege fundamentalã

Gellu DORIAN – Bogdan-Alexandru Stãnescu – Apoi, dupã bãtãlie, ne-am tras sufletul

 

ISTORIE LITERARÃ

Theodor CODREANU – Eminescu si cartea (pornind de la editia N. Georgescu) (IV)

Constantin COROIU – Posteritatea unui poet social

Ileana MIRONESCU SANDU – Alexandru Mironescu, omul

Constantin PARASCAN – Istoria Muzeului Literaturii Române Iasi sau o viatã de muzeograf asa cum a fost (XXXVIII)

Liviu PAPUC – Sã mai stãm de vorbã…

 

ISTORIE

Gheorghe I. FLORESCU – Glenn E. Torrey si România (I)

 

LITERATURA UNIVERSALÃ

Natasha SAJÉ (Prezentare si traduceri de Olimpia IACOB)

Pere GIMFERRER (Prezentare si traduceri de Andrei IONESCU)

ESEU

Dan CIACHIR – Restaurantul cu o singurã masã (amintiri rãzlete) Allan C. CARLSON – Revolta verde: promisiunile si tragedia conducerii tãrãniste în Estul Europei (II)

Dan PURIC – Pasãrea trufasã

Carmelia LEONTE – Doza de nonsens

Caius Traian DRAGOMIR – Avangardã si actualitate 

 

CARTEA DE ETNOLOGIE

Petru URSACHE – „Galaxia Grama” (II)

 

HOMO RELIIGIIOSUS

Marius VASILEANU – Teologia vs. stiinta – de la nedumerire la dumirire

CARTEA STRÃINÃ

Marius CHELARU – Din mugurii lãsati de strãmosi

ACTUALITATEA FRANCEZÃ

Simona MODREANU – Prix du Style 2012

ANTICHITÃTI ACTUALE

Ioana COSTA – Istorie, literaturã
ARTE

Bogdan ULMU – Dialog neconventional cu Andrei Serban (VII)

Cristina PREUTU – Variatiuni enigmatice

Stefan OPREA – „Am fãcut parte din Generatia de aur”

Dragos COJOCARU – Operã italianã si francezã la Met
PANORAMIC EDITORIAL

Peregrinus – Edituri moldave/ autori moldavi

I. HOLBAN – Poetul pe contrasens cu viata

Emilian MARCU – Vitrina cãrtilor

CONSEMNÃRI

Vasile IANCU – Distinsa doamnã Erszi

Elena-Brândusa STEICIUC – Un document tulburãtor revelator si tulburãtor

VARIA

Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor

Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe

Revista indexata EBSCO