Cuprins Februarie 2013

Cassian Maria SPIRIDON – Eminescu si opiniile sale economice (II)

„Revizuirea periodicã a unei literaturi rãmîne ineluctabilã” – dialog cu scriitorul si istoricul literar Mihai ZAMFIR

Virgil NEMOIANU – 1937: Un aristocrat englez în România

Maria CARPOV – Istoria zbuciumatã a unei „aventuri spirituale”(II)

Elvira SOROHAN – Piscul montan loc al valorii absolute în Istoria ieroglificã

Gheorghe GRIGURCU – „Pragmatismul oricãrei lasitãti”

Basarab NICOLESCU – 1900-1930 – Noua Renastere

Nicolae STROESCU STÎNISOARà– Iuliu Maniu vãzut de un tînãr de atunci

Cornel UNGUREANU – Zilele si noptile sãptãmînii

Alexandru ZUB – Recluziune silnicã în orizont deschis: Paul Pãltãnea

Ioan HOLBAN – Trãind în niciunde, asteptînd nimicul

 

POEZIE

Horia BÃDESCU

Traian STEF

Nicolae MARES

Dan MOISII

Adrian FRÃTILÃ

Nina VOICULESCU

 

PROZÃ

Florin FAIFER – Wien, Wien, nur du allein… (II)

Dumitru VACARIU – Ultima spovedanie

INEDIT

Emil MANU – Poemele poetului Stefan Baciu

 

CRONICA LITERARÃ

CRITICA POEZIEI: Cristian LIVESCU – Ion Muresan sau Poemul ca imagine a eului (III)

CRITICA PROZEI: Constantin DRAM – Obsesia balzacianã a lui Lorian Carsochie, între un narator omniscient si tentatiile modernitãtii

CRITICA CRITICII: Dan MÃNUCà– Biografia: pro si contra

COMENTARII CRITICE

Adrian Dinu RACHIERU – Doi bãnãteni

Vasile SPIRIDON – Diferente nutritionale

Antonio PATRAS – Romanul criticului – o autobiografie mascatã (II)

ACTUALITATEA LITERARÃ

Emanuela ILIE – Lemuria

Serban AXINTE – Nicolae Manolescu si teoria fictiunii realiste (I)

Adrian G. ROMILA – Biografeme poetice

CRONICA IDEILOR

Adrian TUDURACHI – Teoria literarã si simtul comun

 

EX LIBRIS

Constantin COROIU – Arta de a supravietui, arta de a scrie (II)

Nicolae CRETU – „Vacanta” unui istoric: Adrian Cioroianu
– debut în roman

Gheorghe MOCUTA – Gheorghe Schwartz: paranoia, între mãrturisire si disperare

Constantin TRANDAFIR – Ioan Moldovan. Sezoanele elegiace

Mircea DINUTZ – Cãlãtorie în tara lui LIS

I. HOLBAN – Despre viatã pur si simplu

Mircea Radu IACOBAN – Leandri strãvechi

Gellu DORIAN – Anatol Grosu – Epistola din Fãlticeni

 

ISTORIE LITERARÃ

Doris MIRONESCU – Retorica apartenentei în Amintiri din copilãrie (II)

Mircea V. CIOBANU – Metamorfozele poeziei: caruselul basarabean

Lucian Vasile SZABO – Eminescu – o geografie publicisticã si…
judiciarã. De la Viena la Bucuresti, via Budapesta si Iasi

Constantin PARASCAN – Istoria Muzeului Literaturii Române Iasi
sau o viatã de muzeograf asa cum a fost (XXXIII)

Liviu PAPUC – Fãrã titlu… dar cu Eminescu

 

ISTORIE

Gheorghe I. FLORESCU – Anul 1926 în orizontul diaristic
al Reginei Maria (VII)

LITERATURA UNIVERSALÃ

Anne BREWSTER (Traduceri de Olimpia IACOB)

Massimo BACIGALUPO – Itinerarii tiguliene (IX) (Traducere de Roxana BÎRSILÃ)

ESEU

Mircea PLATON – Argumente pentru o nouã directie culturalã

Anton ADÃMUT – Cãte ceva despre ratiune si credintã (I)

Dan PURIC – Insula uitãrii

Carmelia LEONTE – Amprenta lui Iov

Caius Traian DRAGOMIR – România 2013

CARTEA DE ETNOLOGIE

Petru URSACHE – Multi chemati, putini alesi (II)

CARTEA DE RELIGIE

Marius VASILEANU – Papa Benedict al XVI-lea si potentialul crestin
de surpize

CARTEA STRÃINÃ

Marius CHELARU – Acolo unde apusul vine devreme, la fel si ziua de mîine

ACTUALITATEA FRANCEZÃ

Simona MODREANU – Epopeea unui bacil

ANTIGHITÃTI ACTUALE

Ioana COSTA – Desãvîrsitã, dar nedesãvîrsitã

ARTE

Bogdan ULMU – Dialog neconventional cu Andrei Serban (II)

Stefan OPREA – Certitudini si supozitii

GHEORGHE MACARIE – Gabriela Lazãr-Moga. In memoriam

PANORAMIC EDITORIAL

Peregrinus – Edituri moldave/ autori moldavi

Emilian MARCU – Vitrina cãrtilor

CONSEMNÃRI

Vasile IANCU – Un mit, încã unul…

Theodor DAMIAN – La plecarea lui George Alexe

VARIA

Vasile I. PASCANU – Spiritul critic fatã cu notorietatea

Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor

Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe

Revista indexata EBSCO