Cuprins Martie 2013

Cassian Maria SPIRIDON – Ideile gingase si actualitatea lor contondentã

„Înteleg vocatia ca pe un jug” – dialog cu regiszorul David ESRIG, rector al Universitãtii de teatru si Film Athanor-Burghausen, Germania

Virgil NEMOIANU – Ignorantii si Revolutia

Maria CARPOV – De ce istoria cinema(tograf)ului

Elvira SOROHAN – Jurnalul epistolar al Ecaterinei Bãlãcioiu-Lovinescu

Gheorghe GRIGURCU – „A alege”

Basarab NICOLESCU – Victor Roman (1937-1995) si codul secret al zborului

Nicolae STROESCU STÎNISOARà– În amintirea reactivãrii
Mitropoliei Basarabiei

Cornel UNGUREANU – Geografii literare, pe scurt

Alexandru ZUB – Un 6 Martie dupã atîtia ani

Ioan HOLBAN – Poezia provinciei sau provincia poeziei?

 

POEZIE

Francisca RICINSKI – Prozo-poeme

Corina MATEI GHERMAN

Indira SPÃTARU

Olga Alexandra DIACONU

Carmen HUZUM

 

PROZÃ

Cornelia PETRESCU – Gîndurile unui preadolescent în drum spre libertate

INEDIT

Andrei VARTIC – Artã si culturã româneascã în Basarabia ocupatã
de comunistii sovietici (I)

Paul NISTOR – De ce ne place sã fim mai mult „altfel” decît „asmãnãtori”?

Alexandru D. AIOANEI, Marian HARIUC – Lucian Boia si istoria
unei Românii altfel

 

CRONICA LITERARÃ

CRITICA POEZIEI: Cristian LIVESCU – Picãtura de nemurire a poeziei: Cezar Tucu, Ion Gheorghe Pricop

CRITICA PROZEI: Constantin DRAM – (Im)posibilul pact cu diavolul
si închisoarea din suflet

CRITICA CRITICII: Dan MÃNUCà– Poezie si timp
COMENTARII CRITICE

Adrian Dinu RACHIERU – Magda Isanos, poeta „care iubea primãvara”

Vasile SPIRIDON – „Dragosteurã” în tara pãrintilor

Antonio PATRAS – Romanul criticului – o autobiografie mascatã (III)

 

ACTUALITATEA LITERARÃ

Emanuela ILIE – Un jurnal de existentã între proximitãti si mãrturisiri

Serban AXINTE – Nicolae Manolescu si teoria fictiunii realiste (II)

Adrian G. ROMILA – Scriitorul si umbra operei sale
CRONICA IDEILOR

Adrian TUDURACHI – Emotiile democratice

EX LIBRIS

Florin FAIFER – Constantin Dram – un degustãtor de ambiguitãti fecunde

Vlad ZBÂRCIOG – „Ambasadorul poeziei din Nord”, George Vulturescu

Horia DULVAC – Lumea pe care „o tãcem”

Gellu DORIAN – Teodora Coman –Cârtita de mansardã

 

ISTORIE LITERARÃ

Theodor CODREANU – Eminescu si cartea (pornind de la editia N. Georgescu) (I)

Constantin PARASCAN – Istoria Muzeului Literaturii Române Iasi
sau o viatã de muzeograf asa cum a fost (XXXIV)

Liviu PAPUC – O insolitã istorie a literaturii române (I)

 

ISTORIE

Gheorghe I. FLORESCU – Anul 1926 în orizontul diaristic
al Reginei Maria (VIII)
LITERATURA UNIVERSALÃ

 

S.Y. AGNON – O povestire (Traducere de Yossef Abraham)

 

ESEU

Mircea PLATON – Elita aeropurtatã

Anton ADÃMUT – Cîte ceva despre ratiune si credintã (II)

Dan CIACHIR – Restaurantul cu o singurã masã (Amintiri rãzlete)

Dan PURIC – 2010 – Vara (Seceta)

Carmelia LEONTE – Textul care ne salveazã (I)

Caius Traian DRAGOMIR – Un scriitor minor? (Arte si literaturi minore. Geniu si semnificatie)
CARTEA DE ETNOLOGIE

Petru URSACHE – O stiintã venerabilã

CARTEA DE RELIGIE

Marius VASILEANU – Papa Francisc, un lider harismatic
CARTEA STRÃINÃ

Marius CHELARU – Cînd noi sîntem noaptea

Constantin COROIU – O voce a singurãtãtii unui continent „acoperit”
ACTUALITATEA FRANCEZÃ

Simona MODREANU – Historie d’or

ANTIGHITÃTI ACTUALE

Ioana COSTA – Primii cinci ani

 

ARTE

Bogdan ULMU – Dialog neconventional cu Andrei Serban (III)

Cãlin CIOBOTARI – Purcãrete, regizorul care rupe blestemul de la TNI…

Stefan OPREA – Nici surprize, nici nemultumiri

Adrian PALCU – Victor Rebengiuc – 80
PANORAMIC EDITORIAL

Peregrinus – Edituri moldave/ autori moldavi

Emilian MARCU – Vitrina cãrtilor

CONSEMNÃRI

Vasile IANCU – Personajul scornit
VARIA

Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor

Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe

Revista indexata EBSCO