Cuprins Aprilie 2013

Cassian Maria SPIRIDON – I.E. Toroutiu, istoric literar

„Întotdeauna, în toate cercetãrile mele, am cãutat mereu noul,
necunoscutul absolut” – dialog cu istoricul literar N.A. URSU
Solomon MARCUS – Slogane înselãtoare, priviri proaspete

Virgil NEMOIANU – Din nou despre victime si vinovati

Eugen COSERIU – Despre esenta limbajului poetic

Maria CARPOV – Rãzboiul de O Mie de Ani

Elvira SOROHAN – Poezia ca împlinire în cuvînt a neîmplinirii

Gheorghe GRIGURCU – „A amãna ceea ce-ti place”

Basarab NICOLESCU – Adonis. Un mare poet transcultural si transreligios

Alexandru ZUB – O institutie pentru România: Memorialul Sighet

Nicolae STROESCU STÎNISOARà– Marea putere politico-militarã
si o altã putere

Ioan HOLBAN – Utopia omului perfectibil si antiutopia omului finit

 

POEZIE

Christian W. SCHENK

Dan PURIC

Adrian ALUI GHEORGHE

Florentin PALAGHIA

 

PROZÃ

Augustin BUZURA – Raport asupra singurãtãtii. Caietul al doilea, fragment (I)

Virgil TÃNASE – O istorie de Pasti

Dumitru VACARIU – Ultima spovedanie (III)

 

INEDIT

Andrei VARTIC – Artã si culturã româneascã în Basarabia ocupatã
de comunistii sovietici (II)
CRONICA LITERARÃ

CRITICA POEZIEI: Cristian LIVESCU – Nichita Stãnescu si practica subversiunii

CRITICA PROZEI: Constantin DRAM – Monstri si zombi, „poate la figurat”. Scrisul ca singurã salvare

CRITICA CRITICII: Dan MÃNUCà– Critica meditativã

COMENTARII CRITICE

Adrian Dinu RACHIERU – Daniel Corbu, la raport!

Vasile SPIRIDON – Complexul broastei testoase

Antonio PATRAS – Romanul lovinescian, dincolo de realism (I)

 

ACTUALITATEA LITERARÃ

Emanuela ILIE – Nora Iuga. Din nou, în „piata cerului”

Serban AXINTE – Dumitru Tepeneag si poetica romanului oniric

Adrian G. ROMILA – Familiaritãti poetice
CRONICA IDEILOR

Adrian TUDURACHI – Avem nevoie de o criticã a ideilor?

 

EX LIBRIS

 

Nicolae CRETU – Pasiunea Visniec a lui Octavian Jighirgiu

Mircea COLOSENCO – Elegiile lui Nichita Stãnescu – în limbi slave

Constantin COROIU – Scriitorul în „satul fãrã memorie”

Adrian JICU – Dincolo de ludic. Dan Petruscã si persistenta memoriei

Gellu DORIAN – Marius Chivu – Vîntureasa de plastic

ISTORIE LITERARÃ
Theodor CODREANU – Eminescu si cartea (pornind de la editia N. Georgescu) (II)

Constantin PARASCAN – Istoria Muzeului Literaturii Române Iasi
sau o viatã de muzeograf asa cum a fost (XXXV)

 

ISTORIE

Gheorghe I. FLORESCU – Anul 1926 în orizontul diaristic al Reginei Maria (IX)

LITERATURA UNIVERSALÃ

Rodolfo ALONSO (Prezentare si traduceri de Andrei IONESCU)

Gisèle VANHESE – O lecturã nocturnã (Traducere de Roxana PATRAS)

 

ESEU

Carmelia LEONTE – Textul care ne salveazã (II)

Caius Traian DRAGOMIR – Emil Cioran (Capcanele geniului)

 

CARTEA DE ETNOLOGIE

Petru URSACHE – Urmasii lui Hasdeu

CARTEA STRÃINÃ

Marius CHELARU – Nectarul florilor din livada poeziei turce
ANTIGHITÃTI ACTUALE

Ioana COSTA – Cãrti mari, cãrti mici

 
ARTE

Bogdan ULMU – Dialog cu celebrul Andrei Serban (IV)

Dragos COJOCARU – Cei doi Foscari la Valencia

Stefan OPREA – Reabilitarea unui gen?

PANORAMIC EDITORIAL

Peregrinus – Edituri moldave/ autori moldavi

Emilian MARCU – Vitrina cãrtilor
CONSEMNÃRI

Vasile IANCU – La o rãspîntie
VARIA

Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor

Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe

Revista indexata EBSCO