Cuprins Mai 2013

Cassian Maria SPIRIDON – Eugen Simion si dimineata poeziei

„Si în cel mai adînc întuneric, sã rîdem” – scriitori în dialog: Francisca RICINSKI si Gerald UHLIG

EUGEN SIMION 80:
Mihai CIMPOI – Eugen Simion par lui même

Mircea DIACONU – Eugen Simion. Modernitatea clasicului
(O recitire a Jurnalului parizian)

HORIA ZILIERU 80:
Virgil DIACONU – O poeticã teatralã si încifratã

DAN MÃNUCÃ 75:
Antonio PATRAS – Sensul traditiei si farmecul discret al istoriei literare

Emanuela ILIE – Din nou despre „dramatismul cumpenei critice”

Virgil NEMOIANU – Marele M. Ivãnescu

Maria CARPOV – Despre România în prozã poeticã

Elvira SOROHAN – Cum a ajuns justitiarul vampir?

Basarab NICOLESCU – Fragmente din corespondenta mea
cu Horia Stamatu (1981) (I)

Gheorghe GRIGURCU – Fãtãrnicia constructivã

Nicolae STROESCU STÎNISOARà– Însemnãri în timp

Alexandru ZUB – Modelele ca sursã pareneticã. Secvente memoriale

Ioan HOLBAN – Morbul lui Lampers

 

POEZIE

Horia ZILIERU

Sterian VICOL

 

PROZÃ

Augustin BUZURA – Raport asupra singurãtãtii. Caietul al doilea, fragment (II)

Carmelia LEONTE – Molusca

CRONICA LITERARÃ

CRITICA POEZIEI: Cristian LIVESCU – Un douãmiist atipic:
Andrei Novac

CRITICA PROZEI: Constantin DRAM – Din nou, povestire

CRITICA CRITICII: Dan MÃNUCà– Demonism autohton

COMENTARII CRITICE

Adrian Dinu RACHIERU – Un erotikon liric

Vasile SPIRIDON – Logica spatiului recluzionar

ACTUALITATEA LITERARÃ

Serban AXINTE – Golul si plinul

Adrian G. ROMILA – Un autor discret

CRONICA IDEILOR

Adrian TUDURACHI – Democratizarea avangardei

EX LIBRIS

Adrian JICU – Apofthegma. Bogdan Cretu si melancolia eruditiei

Rodica LÃZÃRESCU – Un roman monden

Gellu DORIAN – Bogdan Federeac – Dragoste cu acordul pãrintilor

 

ISTORIE LITERARÃ

Theodor CODREANU – Eminescu si cartea (pornind de la editia N. Georgescu) (III)

Nicolae CRETU – Spiritul „Junimii” în posteritate

Doru SCÃRLÃTESCU – Recitind Culianu: Hesperus, miezul si coaja (I)

Constantin PARASCAN – Istoria Muzeului Literaturii Române Iasi
sau o viatã de muzeograf asa cum a fost (XXXVI)

Liviu PAPUC – O insolitã istorie a literaturii române (II)

 

ISTORIE

Gheorghe I. FLORESCU – Anul 1926 în orizontul diaristic al Reginei Maria (X)

LITERATURA UNIVERSALÃ

Gustavo García SARAVÍ (Prezentare si traduceri de Andrei IONESCU)

ESEU

Adrian ALUI GHEORGHE – Modelul crestin în societatea de astãzi

Caius Traian DRAGOMIR – Geodiscriminarea
CARTEA STRÃINÃ

Marius CHELARU – Poemele cãlãtoriilor

Constantin COROIU – Timpul despãrtirilor si vremea adunãrii
ACTUALITATEA FRANCEZÃ

Simona MODREANU – „Friedrich Nietzsche o fi halal?”
ANTICHITÃTI ACTUALE

Anca MEIROSU – Pe urmele Fericitului Augustin, reînviat la Erfurt
ARTE

Bogdan ULMU – Dialog cu celebrul Andrei Serban (V)

Stefan OPREA – 80 de spectacole si încã ceva…

Cãlin CIOBOTARI – Musical… pe bune!

Dragos COJOCARU – Cei doi Foscari la Los Angeles
PANORAMIC EDITORIAL

Peregrinus – Edituri moldave/ autori moldavi

Emilian MARCU – Vitrina cãrtilor
CONSEMNÃRI

Valeriu D. COTEA – Vasile Diacon si excesul de modestie

Vasile IANCU – Utopiile unui prieten d’antan

Mirela MURESAN – Educatia a murit, trãiascã educatia!

Cristina PREUTU – Gala UNITER la Iasi – impresii si expresii

 

VARIA

Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor

Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe

Revista indexata EBSCO