Cuprins August 2013

Cuprins August 2013

copertaaug13Cassian Maria SPIRIDON – Vocatia si proza democratiei (I)

„Transdisciplinaritatea – unitatea cunoasterii, conditie a demnitãtii umane” (II) – Basarab NICOLESCU în dialog cu Adrian CIOROIANU, la Ateneul Român

Maria CARPOV – Scriitor si diplomat (II)

Elvira SOROHAN – O anouã carte „conversationalã” cu Serban Foartã

Gheorghe GRIGURCU – Modelul relativ

Nicolae STROESCU STÎNISOARà– Drumul spre Damasc este lãuntric– propria întîlnire a lui C.G. Jung cu Hristos

Ioan HOLBAN – Poezia ca o cetate asediatã

Alexandru ZUB – Unitatea românilor – serie istoricã fundamentalã

 

IN MEMORIAM PETRU URSACHE

Gheorghe GRIGURCU – Un cãrturar, un caracter

Adrian ALUI GHEORGHE – Profesorul

Adrian G. ROMILA – Amintirea „magistrului” meu, Petru Ursache

Christian W. SCHENK – „Stii ce am visat, de cînd m-am culcat?”

 

POEZIE

Aurel STEFANACHI

Traian VASILCÃU

Lucretia ANDRONIC

Maria Sorina POPA

PROZÃ

Dumitru VACARIU – Întîlnirea din pãdure

Vasile IANCU – Periplu în lumea cãrtilor

Dumitru Augustin DOMAN – Drumul spre moarte ca mersul spre casã

Marian DRUMUR – Filmarea secventei cu treapta

INEDIT

Mircea COLOSENCO – Strãbunii materni ai lui Nicolae Labis

CRONICA LITERARÃ

CRITICA POEZIEI: Cristian LIVESCU – Centenar Gherasim Luca, poetul mistuit de „iubirea mereu reinventatã” (II)

CRITICA PROZEI: Constantin DRAM – Bostana!? „Asta-i întrebarea, toarsu Yorick!”

CRITICA CRITICII: Dan MÃNUCà– Intelectualul si puterea

COMENTARII CRITICE

Adrian Dinu RACHIERU – Nicolae Dabija – 65. Orfismul combatant

Vasile SPIRIDON – Pregãtirea celui mai lung concediu medical

Antonio PATRAS – Romanul lovinescian, dincolo de realism (III)

ACTUALITATEA LITERARÃ

Emanuela ILIE – În umbra cîntãretului de jazz

Adrian G. ROMILA – O carte de convorbiri, cîteva selectii de portret, un caz

CRONICA IDEILOR

Adrian TUDURACHI – Sãrãcia si foamea

EX LIBRIS

Nicolae CRETU – Mircea Popovici – „contrabandist de vise” dat în… „urmãrire” (II)

Constantin TRANDAFIR – Lucian Vasiliu. Daniel Corbu

Traian D. LAZÃR – Sã ne rãzbunãm pe urgia istoriei

Aurel RÃU – Horia Zilieru – un drum în poezie

Ion ROSIORU – Drumul spinos al devenirii luminoase

Simona Maria OJICà– Un Borges „de hîrtie”

Gellu DORIAN – Laura Dan – Începe sã doarã putin

 

ISTORIE LITERARÃ

Constantin CUBLESAN – Cãlãtoria unui fiu risipitor (N. Steinhardt)

Constantin COROIU – Marin Preda, viata si opera în date si mãrturii

Constantin PARASCAN – Istoria Muzeului Literaturii Române Iasi sau o viatã de muzeograf asa cum a fost (XXXIX)

Liviu PAPUC – Titu Maiorescu, arbitru într-un scandal bucovinean

ISTORIE

Gheorghe I. FLORESCU – Glenn E. Torrey si România (II)
LITERATURA UNIVERSALÃ

Natasha SAJÉ (Prezentare si traduceri de Olimpia IACOB)

Antonio COLINAS (Prezentare si traduceri de Andrei IONESCU)

ESEU

Ovidiu HURDUZEU – Bãieti, în zadar o stimulati, nu mai creste… (I)

Anton ADÃMUT – Nomen est omen (sau despre mãstile lui Socrate)

Dan PURIC – Agrafa

Amalia LUMEI – Apologia virilitãtii, un poem filosofic de Mircea Eliade (I)

Caius Traian DRAGOMIR – Modele (sau „optimismul lui Vaclav Havel si sperantele noastre”)

HOMO RELIIGIIOSUS

Marius VASILEANU – Pr. Arsedie Boca si dezinformãrile Securitãtii

CARTEA STRÃINÃ

Marius CHELARU – Cãutarea adevãrului dã fericirea vietii

ANTICHITÃTI ACTUALE

Ioana COSTA – Ecouri

ARTE

Bogdan ULMU – Un bucovinean ludic: Cezar Straton

Stefan OPREA – Dupã 50 de ani

Adrian PALCU – Dan Grigore – 70

PANORAMIC EDITORIAL

Peregrinus – Edituri moldave/ autori moldavi

Emilian MARCU – Vitrina cãrtilor

CONSEMNÃRI

Valeriu COTEA – Un aristocrat – Dan Hatmanu

Valeriu CÎMPEANU – Regãsiri pe întuneric

VARIA

Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor

Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe

Revista indexata EBSCO