Cuprins Iunie 2013

Cuprins Iunie 2013

copertaiun13Cassian Maria SPIRIDON – Eminescu si opiniile sale economice (III)

Virgil NEMOIANU – Stilul marilor profeti biblici

Maria CARPOV – O temã de necuprins

Elvira SOROHAN – Cum si ce comunicã literatura?

Gheorghe GRIGURCU – „Libertatea criticului”

Basarab NICOLESCU – Dupã 25 de ani de exil – acasã la Ambasada Frantei în România

Nicolae STROESCU STÎNISOARÃ – Din vitrina cu cãrti a emisiunii Lumea crestinã de la Radio Europa Liberã André Dumas: „Comme une autre espérance”

Alexandru ZUB – Eugen Simion: memento cordial

Svetlana PALEOLOGU MATTA – Esenta unei vieti

Ioan HOLBAN – Casa din lemn de cires amar

IN MEMORIAM GHEORGHE BUZATU:

Stela CHEPTEA – Lectie de istorie

Corneliu CIUCANU – Evocarea Profesorului Gheorghe Buzatu la Iasi

Corneliu-Mihail LUNGU – Gheorghe Buzatu

Sorin DAMEAN – Ilustrul istoric Gheorghe Buzatu ne-a pãrãsit

Ioan SCURTU – Gheorghe Buzatu – asa cum l-am cunoscut

IN MEMORIAM PÃRINTELE IUSTIN PÂRVU:

Adrian ALUI GHEORGHE – La plecarea Pãrintelui Iustin

PROZÃ

Augustin BUZURA – Raport asupra singurãtãtii. Caietul al doilea, fragment (III)

CRONICA LITERARÃ

CRITICA POEZIEI: Cristian LIVESCU – Suprarealismul rezidual: Gheorghe Vidican

CRITICA CRITICII: Dan MÃNUCà– Nuvelistica rebrenianã

COMENTARII CRITICE

Adrian Dinu RACHIERU – Sub pecetea melancoliei

Vasile SPIRIDON – Aiudul fãrã iesire

Antonio PATRAS – Romanul lovinescian, dincolo de realism (III)

ACTUALITATEA LITERARÃ

Emanuela ILIE – Vederi largi în infranegru

Serban AXINTE – O versiune extinsã a realitãtii românesti
postdecembriste. Romanele lui Liviu Bârsan

Adrian G. ROMILA – Agora cuvintelor esentiale
CRONIICA IIDEIILOR

Adrian TUDURACHI – Trei argumente pentru statisticã în literatura românã
EX LIBRIS

Octavian SOVIANY – O cronicã de rãzboi

Nicolae CRETU – Mircea Popovici – „contrabandist de vise” dat în… „urmãrire”

Gellu DORIAN – Livia Stefan – Re.volver

ISTORIE LITERARÃ

Theodor CODREANU – Eminescu si cartea (pornind de la editia N. Georgescu) (IV)

Leonida MANIU – Caracterul universal al poemului Epigonii

Constantin PARASCAN – Istoria Muzeului Literaturii Române Iasi sau o viatã de muzeograf asa cum a fost (XXXVII)

ISTORIE

Gheorghe I. FLORESCU – Anul 1926 în orizontul diaristic al Reginei Maria (XI)

LITERATURA UNIVERSALÃ

Humberto CONSTANTINI (Prezentare si traduceri de Andrei IONESCU)

Jenny SADRE-ORAFAI (Prezentare si traduceri de Olimpia IACOB)

ESEU

Mircea PLATON – O enigmã si un miracol istoric:„hãrnicia germanã”

Caius Traian DRAGOMIR – Consumismul– exploatarea în mileniul trei?

CARTEA DE ETNOLOGIE

Petru URSACHE – „Galaxia Grama”

HOMO RELIIGIIOSUS

Marius VASILEANU – Dosarele nu stiu tot!

CARTEA STRÃINÃ

Marius CHELARU – Vorbind despre Dharma/ Adharma
ANTICHITÃTI ACTUALE

Ioana COSTA – Întîlnirile filologilor

ARTE

Bogdan ULMU – Dialog neconventional cu Andrei Serban (VI) – Regizorul Alexa Visarion

Cãlin CIOBOTARI – Mai ionescian decît… Ionesco

Stefan OPREA – Un regizor uitat: Aurel Ion Macian

Dragos COJOCARU – Traviata în anul Verdi la Metropolitan

Adrian PALCU – Primãvara pianistilor

Sergiu ANGHEL – Dansînd cu… lupoaicele sau critica criticii

Marcian DAVID – Voces la cota 40

PANORAMIC EDITORIAL

Peregrinus – Edituri moldave/ autori moldavi

Constantin DRAM – Tu ne iubesti pe toti!

Florica BUD – Rãsunet de baladã

Emilian MARCU – Vitrina cãrtilor

CONSEMNÃRI

Constantin COROIU – Note dintr-un jurnal antinostalgic

Vasile IANCU – Destine de sanatoriu

Ion BELDEANU – Ce se întîmplã la „Bucovina literarã”?

VARIA

Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor

Revista indexata EBSCO