Sep 14, 2018

Posted by in Poezii

Leonard CIUREANU

Moto:

„Eu, cel ce-acum hălăduiesc cîntînd

Curînd ascunsul, mortul o să fiu,

Sălaş avînd în fermecat, pustiu

Loc fără înainte, după, cînd

„Jorge Luis Borges, Enigmele)

 

O despărţire

Alte priviri violau intimitatea sărutărilor noastre

spintecîndu-le cuţitele unor umbre

Desprins din îmbrăţişarea ta

mă urmăreau chipuri de lut

ce îmi înveninau prezenţa

diseminată-ntre zidurile unei cetăţi

înfiorătoare.

Tu Însă rămîneai în lacrimile mele

într-o tăioasă aşteptare.

Ca şi apa se revarsă timpul peste

amintirile noastre

învelind cu  muşchi şi licheni pietrele

ce au sărutat cîndva ale noastre

umbre strivite pe feţele lor.

O despărţire crudă însîngerînd

cuvintele din paginile unei cărţi de

versuri

Sub marmura despărţirii noastre

vor încolţi doar amintiri_

Încă mă-ncălzesc la flacăra privirilor tale în absenţa ta.

 

Motto:

„Încă puţin şi ne ridicăm puţin mai sus”

(Seferis, Încă puţin)

 

Gînduri sparte

Sentimentele tale îngheaţă pe ferestre de gînduri

aripile sîngelui desfăcîndu-se pentru înalt

Sub marmora ţării tale încă nu mi-am găsit

sensul pe stîncile inimii încă nu-mi primeşti

visul, care îmi dău aripi în picioare.

 

Motto:

„Asta îşi găseşte existenţa pretutindeni”

(Suetonius, Nero, 40)

Călătorie

Nu se ogoaie paşii

Ce adînc au spintecat umbra ta

destrămată-n pietrele lui Leopardi

Scrîşnind din dinţi lacrimilor

pentru o călătorie aproape ireală

Mă vezi iubito!

alte umbre mă hulesc pentru tine astăzi.

Noi ţesem umbrele noastre cu suveica

timpului

umbre destrămate-n carnea vieţii.

 

Moto:

„Fără curaj nu se trece peste o nenorocire chiar dacă-i foarte mică”

(Samadeva, Kath, 18, 309)

 

*** Cîntam privirile strecurate din

greşeală-n umbra-mi jucăuşă

 

Motto:

„N-ai candelă, n-ai piatră de mormînt

E cinstea ta o palmă de pămînt”

(Jorge Luis Borges, Un soldat al lui Lee)

 

Rochia Romei

Ah! cine ştie cîte lacrimi amare

s-au vărsat pe rochi Romei

şi frumuseţea-i crudă

a înjunghiat nenumărate trupuri de vise.

Mereu stă la pîndă nefericirea

Prăznuieşte lucruri, nelinişte, hazard.

 

Moto:

„Şi sufletul cînd vrei să-l cunoşti trebuie să priveşti în alt suflet”

(Seferis, şi Sufletul)

Vraişte

Indefinibilă călătorie

prinsă-n năvoadele vieţii

Sub palmieri păsări ciripesc

indescriptibil

Limbi încurcate ale lui Babel

printre săgeţile destinului

Sîni dezgoliţi în priviri de himere

flămînde

genunchi de metafore

julite-n pietrele tăcerii.

 

Moto:

„Cauza adevărată e bănuiala generală şi nedesluşită că timpul este o enigmă e uimirea în faţa miracolului”

(Jorge Luis Borges,, Sfîrşit de an)

 

Început de an

În palma începutului de an

ciorba săracilor n-o mai împarţi sub podul

aşteptării oarbe

un lapsus încolţeşte-n maşina finanţatului

cu cîteva boarfe şi încălţări de mort

Deşartă metaforă acoperă floarea palmei Erosului.

Verbele declaraţiei de dragoste

te cuprind prin inexorabila trecere domestică.

Mîinile tale de zăpadă le mîngîi între

paginile unei cărţi de versuri iubito.

 

Moto:

„E vînt şi vîntul vîntură cenuşa

se-mpuţinează ziua şi-ncleştarea

hidoasă, biruinţa nu-i a noastră”

(Jorge Luis Borges, Poemul presupunerilor)

 

Îmi calcă urma umbra ta

Mă calcă-n copitele aşteptării

viaţa hidoasă

şi umbra ta îmi calcă urma

îmi străpunge inima cuţitul privirii tale

iubito. Cheia iubirii mele cînd va deschide

lacătul de grilajele iubirii tale_

Lacrima amintirii curge pe degetele gîndurilor.

Revista indexata EBSCO