Sep 14, 2018

Posted by in Varia

Numărul lunii Iulie 2018 – click aici

Cassian Maria SPIRIDON – E. Lovinescu la Convorbiri literare (I) / 1

„Centrul și provinciile culturale”– dialog Nicu GAVRILUŢĂ – Ioan HOLBAN / 10

Virgil NEMOIANU – Arhimandritul Eufrosin Poteca / 16

Elvira SOROHAN – Ce literatură se mai traduce? / 18

Gheorghe GRIGURCU – „A fi citat într-un citat” / 22

Basarab NICOLESCU – Adonis: anti-religios sau transreligios? (II) / 25

Alexandru ZUB – Discurs istoric și unitate europeană/ 28

Ioan HOLBAN – Poezia lui Gheorghe Vidican/ 30

MAIORESCU INTEGRAL ÎN PREMIERĂ

Titu MAIORESCU – Jurnal no 18 (V) / 35

INEDIT

Constantin BOSTAN – Emil Panaitescu și Dictatul de la Viena(II) / 39

Traian D. LAZĂR – Iași, capitala Marii Uniri(III) / 43

TEXTE DE IERI PENTRU AZI

E.LOVINESCU – Critica și istoria literară / 47

POEZIE

Leo BUTNARU / 52

Sorin ROŞCA / 53

Radu CANGE / 54

Nicolae PETRESCU-REDI / 55

Constantin GUZGĂ / 56

Leonard CIUREANU / 57

PROZĂ

Daniel DRAGOMIRESCU – O întrevedere protocolară / 58

Gheorghe MOLDOVEANU – Trenul / 60

CRONICA LITERARĂ

CRITICA POEZIEI: Cristian LIVESCU – Vasile Tudor, între cultul cuvîntului și spectacolul textual / 64

CRITICA PROZEI: Constantin DRAM – Atunci cînd era mereu duminică. Exerciţii de mito-alean specific / 69

CRITICA CRITICII: Ioana LIONTE – Culturi în corespondenţă. Dialoguri cu Virgil Nemoianu/ 71

COMENTARII CRITICE

Adrian Dinu RACHIERU – Aurel Rău, un mentor uitat?/ 74

Vasile SPIRIDON – Linia îndoită a timpului / 78

Antonio PATRAŞ – „Spiegel im Spiegel”. Polifoniile narative ale lui Dan Miron / 81

ACTUALITATEA LITERARĂ

Emanuela ILIE – Un alt loc pustiu / 85

Diana BLAGA – Angela Furtună, Elegii din infern. Un memorial al eroului necunoscut / 88

Adrian G. ROMILA – Detenţie, literatură, stil / 91

LITERATURA AZI

Ioan LASCU – Local și naţional / 93

Dana Raluca SCHIPOR – Moartea nejustificată a unui oraș. Demolări în Bucureștiul comunist / 96

EX LIBRIS

Theodor CODREANU – Iașul Marii Uniri / 99

Florin FAIFER – Singurătăţi la vîrf / 106

Magda CIOPRAGA – Un roman al realizării interioare / 108

Sonia ELVIREANU – O poveste de dragoste polifonică: Logodnica de Doina Ruști / 111

Monica GROSU – Aura Christi și religia viului într-un eseu monografic / 113

ISTORIE LITERARĂ

Constantin CUBLEŞAN – Petru Movilă – povestitorul / 116

Ioana DIACONESCU – „Un sentiment de irealitate îmi ia, grăunte cu grăunte, nisipul de sub picioare” – pagini din corespondenţa interceptată de Securitate. Radu Petrescu / 120

Andrei ŢURCANU – Romanul condiţiei umane între echivocul ontologic şi imago dei (I) / 124

Constantin COROIU – Mircea IORGULESCU, între negaţie şi admiraţie – 75 de ani de la naştere / 130

Liviu PAPUC – Leca Morariu: cum l-a cunoscut Coşbuc pe Troţki / 132

ISTORIE

Radu ŞERBAN – Cristeşti – o crisalidă a Unirii/ 139

LITERATURĂ UNIVERSALĂ

Czeslaw MILOSZ / 142 Traducere şi prezentare de Nicolae MAREŞ

ESEU

Ion PAPUC – Porno-liberalismul, un diagnostic / 144

Mircea PLATON – Genocidul voalat: Tidiane N’Diaye şi traficul de sclavi din lumea arabo-musulmană / 148

Dan TOMULEŢ – Un alt fel de Illich(I) / 152

Dan UNGUREANU – Americanii nu înţeleg Europa / 154

Ovidiu PECICAN – Geneza povestirilor hegeliene în română / 164

CARTEA DE RELIGIE

Florin CRÎŞMĂREANU – Peregrinii de odinioară / 166

CARTEA DE FILOSOFIE

Bogdan Mihai MANDACHE – Căutarea principiului, comuniune, metafizică / 168

CARTEA STRĂINĂ

Marius CHELARU – Despre o lume în care poţi simţi culoarea paradisului/ 170

ACTUALITATEA FRANCEZĂ

Simona MODREANU – Binecuvîntarea talentului extravagant (I) / 173

ANTICHITĂŢI ACTUALE

Ioana COSTA – Clasicişti uitaţi / 175

ARTE

Elena DULGHERU – „Tulburarea apelor” la Sebeş, o punere în scenă pe măsura şi în spiritul lui Blaga / 176

Marian Sorin RĂDULESCU – Şi va fi… acel acum şi-acel apoi al vieţii / 179

Dragoş COJOCARU – Dublu popas la Deutsche Oper din Berlin / 180

PANORAMIC EDITORIAL

Marius CHELARU – Edituri moldave, autori moldavi / 181

I.HOLBAN – Altcineva răsfoieşte cartea vieţii noastre/ 184

Emilian MARCU – Vitrina cărţilor / 186

VARIA

Revista culturală Trinitas, Zilele revistei „Convorbiri literare” (III) / 189

U.S.R. FILIALA IAŞI. Evenimentele lunii iunie 2018 / 193

Lucia OLARU NENATI – La despărţirea de patriarhul eminescologiei, Dumitru Vatamaniuc / 194

Valentin TALPALARU – Compresa revistelor / 196

N.SAVA – Curier de ambe sexe / 199

Aura CHRISTI – Ostrovul Învierii / 200

Revista indexata EBSCO