Aug 4, 2018

Posted by in Varia

Numărul lunii Iunie 2018 – click aici

Cassian Maria SPIRIDON – Iacob Negruzzi la Convorbiri literare (IV) / 1

„Adevărul despre cum a murit Marin Preda se poate afla…”– dialog cu Mariana SIPOȘ / 12

Virgil NEMOIANU – Marele Alain Corbin / 16

Elvira SOROHAN – Se vor selecta noi scriitori clasici? / 18

Gheorghe GRIGURCU – „Bunătatea nu ar avea imaginație” / 22

Basarab NICOLESCU – Adonis: anti-religios sau transreligios? (I) / 26

Alexandru ZUB – Pe traseul unei istorii neîncheiate / 29

Ioan HOLBAN – Poeme despre moarte și (re)înviere, dragoste și uitare / 31

INEDIT

Constantin BOSTAN – Emil Panaitescu și Dictatul de la Viena (I) / 34

Traian D. LAZĂR – Iași, capitala marii uniri (II) / 38

TEXTE DE IERI PENTRU AZI

Radu ȘERBAN – Detalii necunoscute din viața lui Nichifor Crainic. Gînditorul de la Icland și CeRghid / 42

POEZIE

Radu FLORESCU / 45

Mircea PLATON / 46

Mihaela ALBU / 47

George VIDICAN / 48

Lucreția ANDRONIC / 49

Adrian VLADOMIR / 49

Dan MOISII / 50

Sorin COTLARCIUC / 50

PROZĂ

Marian DRUMUR – Casa registrelor veșnice / 51

TEATRU

Ștefan AMARIȚEI – Potopul / 53

CRONICA LITERARĂ

CRITICA POEZIEI: Cristian LIVESCU – Luvcian Vasiliu, templul-carte și „noua ordine mondială a lecturii” / 57

CRITICA PROZEI: Constantin DRAM – Odiseea spre sinele neizbăvit / 62

CRITICA CRITICII: Dana Raluca SCHIPOR – Mircea Martin – elogiul „ultimilor critici” / 64

COMENTARII CRITICE

Adrian Dinu RACHIERU – Adrian Popescu sau duhul eticist / 67

Vasile SPIRIDON – Iapa de dar / 70

Antonio PATRAȘ – Chris Tanasescu și poezia fără frontiere / 73

ACTUALITATEA LITERARĂ

Emanuela ILIE – „Scrisul a fost mereu natura mea cea mai elevată”. Gabriela Melinescu în Jurnal suedez (II) / 76

Diana BLAGA – Magistrul și Securitatea. Strategii de supraviețuire în comunism / 79

Adrian G. ROMILA – Nimic nou în „Blocul cu bulină roșie” / 82

LITERATURA AZI

Ioan LASCU – Tentația romanului / 83

Livia IACOB – Loialitatea față de Eminescu și apropierea de divin. Ineditul exegezei lui Puiu Ioniță / 86

Ioana LIONTE – Armonie și contrapunct în proza Martei Petreu / 89

EX LIBRIS

Theodor CODREANU – Umbrele morții învietoare / 92

Horia Vicențiu PĂTRAȘCU – Jurnalul unui filosof / 95

Felix NICOLAU – Povești pentru cei care rezistă / 99

Geo VASILE – Carmen Secere sau misterul din căușul claviculei / 100

Ion CRISTOFOR – Roni Căciularu – eseistul și reporterul / 102

Antoaneta TURDA – Olimpiu Nușfelean și fericirea unui destin asumat / 104

Gellu DORIAN – Bogdan Tiutiu – Sundial / 106

ISTORIE LITERARĂ

Horst FASSEL – La un nou început / 108

Dusan STOJKOVIC – Umbrele ființei în poezia lui Mihai Eminescu / 112

Lucian-Zeev HERȘCOVICI – Mihai Eminescu în limbile ebraică și idiș / 117

Traian DIACONESCU – Vasile Alecsandri. Două secole de la nașterea sa / 121

Ioana DIACONESCU – Un alt „Dosar Artă-Cultură” (V). „Remedierea lipsurilor constante și penetrarea mai incisivă în rîndul elementelor suspecte” / 124

Clara MĂRGINEANU – „Mă sîngeră rana, mă doare”. Tudor Arghezi, un poet inegalabil / 127

Constantin COROIU – Petre Pandrea între turnul de ivoriu și academia de sub pămînt. 50 de ani de la moarte / 130

Liviu PAPUC – „Numai vitregele împrejurări sânt vinovate…”. Fragmente din jurnalul inedit al lui Leca Moraru / 133

ISTORIE

Ion AGRIGOROAIEI – Regele Ferdinand alături de ostașul-țăran în războiul de întregire / 136

LITERATURĂ UNIVERSALĂ

Jidi MAJIA / 140

ESEU

Ion PAPUC – James Minnis / 142

Dan TOMULEȚ – Albert Schweitzer: despre temeiul etic al civilizației (II) / 145

Ionuț BUTOI – File din jurnalul inedit al Mărgăritei Ioana Vulcănescu. Viață cotidiană în comunismul de tranziție (III) / 150

Traian-Ioan GEANĂ – A se nevoi, nevoie, nevoință – dialectica ascezei ortodoxe reflectată în rostirea filosofică românească / 158

CARTEA DE RELIGIE

Florin CRÎȘMĂREANU – Reînnoirea tradiției aristotelico-tomiste / 164

CARTEA DE FILOSOFIE

Bogdan Mihai MANDACHE – Căutarea unității primordiale / 166

CARTEA STRĂINĂ

Marius CHELARU – Cînd fluturii ies din crisalidă / 168

ACTUALITATEA FRANCEZĂ

Simona MODREANU – Coroana balenei albe / 171

ANTICHITĂȚI ACTUALE

Ioana COSTA – Studiile clasice / 173

ARTE

Ioan GROȘAN – Lucian Pintilie: in memoriam / 174

Lia FAUR – Postterapia cinema / 176

Adrian PALCU – Aniversări / 178

PANORAMIC EDITORIAL

Marius CHELARU – Edituri moldave, autori moldavi / 181

I. HOLBAN – Prințesa paparudelor / 184

Emilian MARCU – Vitrina cărților / 186

VARIA

Revista culturală Trinitas, Zilele revistei „Convorbiri literare” (II) / 190

U.S.R. FILIALA IAȘI. Evenimentele lunii mai 2018 / 195

Valentin TALPALARU – Compresa revistelor / 197

N. SAVA – Curier de ambe sexe / 199

Aura CHRISTI – Ostrovul Învierii / 200

Revista indexata EBSCO