Jun 26, 2018

Posted by in Varia

Numărul lunii Mai 2018 – click aici

Cassian Maria SPIRIDON – Iacob Negruzzi la Convorbiri literare (III) / 1

„Noi, românii, existăm şi acesta nu este puţin lucru! Este, însă, nevoie să existăm cu demnitate” – dialog cu Ioan-Aurel POP, Preşedintele Academiei Române / 15

Bojdeuca la centenar – dialog cu scriitorul Constantin PARASCAN / 22

Elvira SOROHAN – Un scriitor îşi schimbă registrul… / 26

Gheorghe GRIGURCU – „Politician actual, semidoct şi hulpav”/ 31

Basarab NICOLESCU– Aceşti români care au făcut Franţa / 35

Alexandru ZUB – Asachi și durata istorică / 37

Nicolae STROESCU STÎNIȘOARĂ – Doina Cornea la Europa liberă / 40

Mircea A. DIACONU – Titu Maiorescu şi E. Lovinescu. Pagini despre voinţa politicăşi voinţa critică(II)/ 42

Ioan HOLBAN – Cartea Facerii / 47

MAIORESCU INTEGRAL ÎN PREMIERĂ

Titu MAIORESCU – Jurnal no 18 (IV) / 50

INEDIT

Constantin BOSTAN – Patimile după Maiorescu: …şi cu Bombacilă zece! (III) / 55

Traian D. LAZĂR – Iaşi, capitala Marii Uniri / 59

TEXTE DE IERI PENTRU AZI

Radu ŞERBAN – Centenar – un preot la Marea Unire. Din învăţăturile preotului Moruşcă Matei (1890-1979) către nepotul său / 63

POEZIE

Sterian VICOL / 66

Florentin PALAGHIA / 68

Mircea M. POP / 69

Ion ŢURCANU / 70

PROZĂ

Arthur SUCIU – Întîlnire cu tata/ 71

Zvetlana PREOTEASA – Sînt 365 de zile de cînd te iubesc / 76

CRONICA LITERARĂ

CRITICA POEZIEI: Cristian LIVESCU – Victor Munteanu, poetul furtunilor ancestrale / 81

CRITICA PROZEI: Constantin DRAM – Ceci n’est pas une pipe / 86

CRITICA CRITICII: Dana Raluca SCHIPOR – O monografie necesară/ 88

COMENTARII CRITICE

Adrian Dinu RACHIERU – Ana Pop Sîrbu, un temperament liric / 91

Vasile SPIRIDON – Ploi şi intensificări ale vîntului / 93

Antonio PATRAŞ – Istoria literaturii ca album de familie / 96

ACTUALITATEA LITERARĂ

Emanuela ILIE – „Scrisul a fost mereu natura mea cea mai elevată…” Gabriela Melinescu în Jurnalul suedez (I) / 99

Diana BLAGA – Mintea care povesteşte / 103

Adrian G. ROMILA – Importanţa micilor naraţiuni / 105

LITERATURA AZI

Ioan LASCU – Les deux magots– cafenea literară / 106

Ioana LIONTE – Anatomia fenomenelor culturale în Eseurilelui Ion Papuc / 109

Livia IACOB – Sinestezii pentru o altfel de primăvară/ 112

EX LIBRIS

Theodor CODREANU – C.D. Zeletin: arderea manuscriselor / 113

Constantin COROIU – Irina Petraş şi literatura la ora istorică / 117

Gellu DORIAN – Marcel Vişa – Dumnlike / 122

ISTORIE LITERARĂ

Valentin COŞEREANU – Cronologii şi simbioze poetice eminesciene (IV) / 124

Ioana DIACONESCU – Un alt „dosar artă-cultură” (IV) „Cenaclurile literare sînt conduse de persoane competente (foşti ofiţeri de Securitate) cu o poziţie sănătoasă ataşate orînduirii socialiste din ţara noastră” / 130

Liviu PAPUC – Eduard Gruber – Ion Creangă / 133

ISTORIE

Elena VULCĂNESCU – Preţul visului dacic / 134

ESEU

Ion PAPUC – Un poète maudit / 146

Mircea PLATON – Calistrat Hogaş şi „filosofia progresului” / 149

Dan TOMULEȚ – Albert Schweitzer: despre temeiul etic al civilizaţiei / 153

Ovidiu PECICAN – Noica, romancierul lui Hegel / 157

Hans-Georg GADAMER – Despre incapacitatea de a dialoga / 160

CARTEA DE RELIGIE

Florin CRÎŞMĂREANU – Hristos şi revoluţia / 166

CARTEA DE FILOSOFIE

Bogdan Mihai MANDACHE – Gnoza, o problemă filosofică / 168

CARTEA STRĂINĂ

Marius CHELARU – Păpuşa / 170

ACTUALITATEA FRANCEZĂ

Simona MODREANU – Reîntîlnirea civilizaţiilor / 174

ANTICHITĂȚI ACTUALE

Ioana COSTA – Epictet, în doi / 176

ARTE

Ştefan OPREA – Monodrame la „Bacovia” / 177

Marian Sorin RÃDULESCU – Evanghelia transumanistă şi evlavia populară / 179

PANORAMIC EDITORIAL

CHELARU – Edituri moldave/ autori moldavi / 182

Gh. SIMON – Două poeme singulare / 185

Emilian MARCU – Vitrina cărților / 187

VARIA

ZILELE REVISTEI CONVORBIRI LITERARE 2018

Teodora STANCIU – Revista culturală Trinitas, 22.04.2018 (I) / 191

Premiile anuale ale revistei Convorbiri literare / 195

Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iași. Evenimentele lunii aprilie 2018 / 196

Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 197

Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 199

Aura CHRISTI – Ostrovul Învierii: O, toamnele mele… / 200

Revista indexata EBSCO