May 23, 2018

Posted by in ESEU

Ioana DIACONESCU – Un alt „dosar artă-cultură” (III). „O supraveghere informativă generală în bune condiţiuni”

 

„O SUPRAVEGHERE INFORMATIVĂ GENERALĂ ÎN BUNE CONDIȚIUNI”

 

Dacă în februarie 1983 va fi activată o și mai vehementă supraveghere informativă a mediilor culturale, odată cu elaborarea „Programului de măsuri privind îmbunătățirea muncii în problema «persoane suspecte de preocupări suspecte împotriva R.S. România care își desfășoară activitatea în domeniul artei și culturii»” ca o „coda” a faimoaselor Teze din iulie 1971 ale lui Nicolae Ceaușescu  („tezele” fiind de fapt tot un program impus, intitulat „Propuneri de măsuri pentru îmbunătățirea activității politico ideologice, de educare marxist leninistă a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii ”), cu un deceniu înainte, în anul 1974 se impuneau  comenzile  unui regim ce arunca și mai adînc, în beznă, cultura națională sub lozincile minirevoluției culturale (în termeni macabri – ale restalinizării țării). Continuînd studiul documentar asupra cenaclurilor literare ieșene, vom constata o nouă perspectivă constrîngătoare asupra înființării sau desființării lor de la centru. Se raportează desființarea unui număr de cenacluri sau cluburi literare sub diferite pretexte, pentru a fi confirmate numea cele care vor putea fi supravegheate sever, informativ, cu suplimente în rețea și conduse de persoane confirmate de PCR sau de Securitate. Dacă în alte județe ale României erau vizați participanți la cenaclurile literare indiferent de vîrstă, în cazul Iașului erau îndeaproape urmăriți și se acționa în consecință mai cu seamă asupra tinerilor participanți (studenți, muncitori și chiar elevi), chestiune semnificativă în cadrul represiunii asupra culturii viitorului. Se opera astfel, din fașă evoluția unei literaturi posibil libere de constrîngeri și impuneri politice.

În octombrie 1974, desigur ca impunere a Tezelor din Iulie se deschide Dosarul de problemă Artă și Cultură (în urma închiderii fostului Dosar de obiectiv nr.336 din 4 02.1954) pentru a asigura un caracter organizat muncii informative în locurile și mediile menționate. Printre aceste medii se numărau, în raportul de deschidere, alături de cele profesioniste (Asociația scriitorilor, reviste literare, instituții muzicale și teatrale, asociații ale artiștilor plastici, instituții cinematografice, complexe muzeistice, biblioteci, Școala populară de artă etc.)și acelea ce reuneau diverse categorii sociale de  pasionați de cultură și tineri cu vocație, în special cu profil literar. Vorbim aici de cenacluri (în special „M. Eminescu”, „I.L. Caragiale” și „Ion Creangă”), Casa de creație populară, Casa de creație municipală, Casa de cultură a sindicatelor etc.

Pentru deschiderea unui nou dosar Artă și cultură se avea în vedere „[…]cunoașterea și prevenirea următoarelor fapte și fenomene” [selectiv]:

  1. a) Constituirea de grupări ori anturaje care își propun să acționeze organizat prin orice mijloace împotriva orînduirii sociale și de stat pentru subminarea politicii partidului în domeniul culturii și artei.

[…]

  1. d) prevenirea publicării ori punerii în scenă a unor lucrări cu conținut dușmănos ori interpretabil din punct de vedere politic.

[…]

  1. f) comentarii cu caracter calomnios și instigator care vizează orînduirea socială și de stat.

[…]

( Fragmente din Hotărîre pentru deschiderea dosarului de problemă Artă Cultură [Iași]/Ministerul de Interne –Inspectoratul Județean Iași [Securitate] / f.1).

Cu acest documentar, deschid o nouă filă a Dosarului  01607 volumul 1 Artă și Cultură vol. II  instrumentat de Inspectoratul Județean Iași – Securitate. Nota raport va fi semnată de maiorul de Securitate Ștefănescu Ion. Prezint astăzi prima parte a documentului cu urmare în numărul următor al revistei.

Documentul este nedatat.

 

IOANA DIACONESCU

 

* * *

 

Ministerul de Interne                                                                       Strict Secret

Inspectoratul Județean Iași

(ff 205-208)

N O T Ă – R A P O R T

privind cenaclurile literare din orașul și județul Iași

 

În orașul și județul Iași din 1970 există un număr de 9 cenacluri literare dintre care unul în orașul Pașcani, unul în orașul Hîrlău și 7 în orașul Iași. În prezent mai ființează doar 5 cenacluri literare dintre care 4 în orașul Iași și unul în Pașcani.

Cele 4 cenacluri desființate în perioada 1970 – 1973 au la bază următoarele motive:

– Cenaclul literar „Garabet Ibrăileanu” din Iași s-a autodesființat datorită faptului că la un moment dat numărul celor care-l frecventau se redusese doar la trei membri. Datorită acestui aspect cenaclul s-a autodesființat, membrii ce-l frecventau la acea dată fiind atrași în cadrul cenaclului „M. Eminescu”.

– Cafeneaua literară ce ființa în cadrul Casei de cultură a tineretului și studenților a fost desființată datorită faptului că era frecventată de un număr mare de studenți care participau nu pentru caracterul ei literar ci doar pentru a consuma băuturi alcoolice și pentru a ironiza persoanele ce încercau să-și prezinte lucrările lor literare. Datorită neseriozității de care dădeau dovadă persoanele ce participau în cadrul lucrărilor, conducerea Casei de cultură a tineretului și studenților a luat măsura desființării Cafenelei literare.

– Cenaclul literar „George Topîrceanu” de pe lîngă Direcția Regională CFR Iași era frecventat în majoritate de salariați din diferite instituții ieșene și doar de un număr de 4 CFR-iști. Datorită acestui aspect Direcția Regională CFR a cerut desființarea acestui cenaclu. Persoanele ce frecventau acest cenaclu în prezent merg fie la Casa de creație populară , fie la cenaclul „Ion Luca Caragiale”.

– Cenaclul literar „M. Sadoveanu”din orașul Hîrlău ce ființa pe lîngă Casa de cultură s-a autodesființat, tot datorită numărului mic de persoane ce-l frecventau. În prezent există doar un cerc literar pe lîngă liceul din localitate frecventat doar de elevi.

Cenaclurile existente în orașul și județul Iași sunt următoarele:

  1. Cenaclul literar „Ion Creangă” funcționează în orașul Iași pe lîngă Casa de Creație Populară. Conducătorul cenaclului este tov. Rusu Ioan, directorul Casei de Creație Populară, membru P.C.R., fost ofițer de securitate.

Cenaclul este frecventat de un număr de 25 de membri aparținînd diferitelor categorii sociale ca muncitori studenți și elevi, funcționari. Din rîndul acestora nu sunt persoane cunoscute cu antecedente politice sau penale.

Pentru cunoașterea aspectelor negative din cadru acestui cenaclu au fost recrutați un număr de 4 informatori dintre care informatorul „Militaru Eugen” face parte din conducerea cenaclului respectiv.

  1. Cenaclul literar „M. Eminescu” funcționează în orașul Iași pe lîngă Casa de cultură a tineretului și studenților. Conducătorul cenaclului este tov. Cuțitaru Virgil, critic literar, redactor la Editura Junimea, membru PCR, fost ofițer de securitate.

Cenaclul este frecventat de 35 de membri, marea majoritate fiind studenți, restul într-un număr destul de mic de elevi. Din rîndul acestora nu sunt elemente cunoscute cu antecedente politice sau penale. În rîndul persoanelor care frecventează acest cenaclu avem un număr de 3 informatori proprii iar în bir[oul] 2 din serv[iciul]I un număr de 8 informatori. În conducerea acestui cenaclu literar face parte și un fost informator al organelor noastre.

  1. Cenaclul literar „Ion Luca Caragiale” funcționează în orașul Iași și este patronat de Consiliul Municipal al Sindicatelor. El își desfășoară activitatea pe lîngă Comitetul sindical din cadrul Trustului de Construcții Iași. Conducătorul cenaclului este Apetroaie Ion, salariat al Trustului de Construcții, membru P.C.R.

Cenaclul este frecventat de un număr de 20 de persoane în majoritate muncitori, funcționari și într-un număr destul de redus de studenți și elevi. Din rîndul participanților la acest cenaclu a fost identificat doar un singur element cunoscut ca fost membru legionar, însă este informator al organelor noastre (serv[iciul]I, bir[oul]I)cu numele conspirativ „Mugur”.

Pentru cunoașterea aspectelor negative ce s-ar putea petrece în acest cenaclu au fost recrutați un număr de 3 informatori.

  1. Cenaclul literar „N. Labiș”funcționează în cadrul Universității „A.I. Cuza”din Iași, Facultatea de Filologie. Conducătorul cenaclului este lectorul universitar Constantinescu A., membru P.C.R.

Cenaclul este frecventat de 30 de studenți ai universității în rîndul cărora nu sunt elemente cunoscute cu antecedente politice sau penale. Din rîndul persoanelor care frecventează acest cenaclu avea un singur informator propriu, bir[oul]2 din serv[iciul] 1, avînd 4 informatori.

În conducerea cenaclului respectiv face parte și informatorul „Dorel” din legătura bir[oului]2.

Menționăm faptul că atît persoanele din rețeaua informativă cît și membrii cenacliști participă în mod frecvent la unul – două sau mai multe cenacluri, în funcție de timpul liber și de zilele cînd cenaclul respectiv își desfășoară lucrările. Cu rețeaua existentă se poate face o supraveghere informativă generală în bune condițiuni a cenaclurilor literare.

  1. Cenaclul literar „Anii de ucenicie” funcționează pe lîngă Casa de cultură a orașului Pașcani. Conducătorul cenaclului este prof. Ciopraga Gabriela, membră a P.C.R.

Cenaclul este frecventat de un număr de 15 persoane din diferite categorii sociale; muncitori, funcționari, elevi. În rîndul acestora nu sunt elemente cunoscute cu antecedente politice sau penale. Cenaclul este încadrat informativ cu 2 informatori.

Cu toate că în cenaclurile literare de pe raza jud[ețului]Iași pînă în prezent nu au fost depistate elemente cu antecedente politice sau penale, organele noastre și-au îndreptat atenția asupra acelor elemente oscilante care interpretează în mod denaturat insuccesele publicării unor lucrări proprii, aceasta dînd-o pe seama așa-zisei lipse de libertate de creație din țara noastră. Menționăm faptul că dintre aceștia se desprind în mod deosebit unii tineri scriitori, în general fără valoare artistică care caută să ponegrească pe scriitorii și poeții consacrați care se inspiră din viața și realizările poporului nostru, cei în cauză declarîndu-se împotriva oricărui control din partea organelor de partid.

Printre aceste elemente ne-a fost semnalat și numitul Scriba Ion, fost student al facultății de filologie secția engleză, membru al cenaclului „M. Eminescu”. Acesta a căutat să influențeze în mod negativ o serie de tineri din cenaclul unde participă încercînd să le sădească în suflet neîncrederea în literatura care se creează azi, în realizările regimului socialist. Susnumitul reușise să polarizeze în jurul său cîțiva tineri cu înclinații literare cărora le declara că nu agreează actuala linie din literatură și nu poate fi de acord cu cenzura ce se aplică lucrărilor literare, acest fapt sufocînd pe tinerii scriitori care doresc să se afirme.

Revista indexata EBSCO