May 23, 2018

Posted by in Varia

Numărul lunii Aprilie 2018 – click aici

Cassian Maria SPIRIDON – Iacob Negruzzi la Convorbiri literare (II) / 1

„Literatura e cea care ne dă ocazia să înţelegem ce putere dumnezeiască e în noi” – dialog cu scriitorul Virgil TĂNASE / 16

Ioan-Aurel POP – Ţara Moldovei şi unitatea românească / 23

Elvira SOROHAN – Educaţia valorilor, o problemă acută / 29

Gheorghe GRIGURCU – „Cînd iei cunoştinţă cu o ofensă adusă credinţei” / 25

Basarab NICOLESCU – Nichifor Crainic şi Vintilă Horia: umbre şi lumini / 37

Alexandru ZUB – Istorie, mit şi demitizare. Marginalia / 41

Mircea A. DIACONU – Titu Maiorescu şi E. Lovinescu. Pagini despre voinţa politică şi voinţa critică (I) / 45

Ioan HOLBAN – Poezia lui Nicolae Dabija / 51

MAIORESCU INTEGRAL ÎN PREMIERĂ

Titu MAIORESCU – Jurnal No 18. 1898 (III) / 55

INEDIT

Constantin BOSTAN – Patimile după Maiorescu: … şi cu Bombacilă zece! (II) / 64

Traian GRIGORESCU – Însemnări din războiul întregirii (VI) / 67 (prezentare şi editare Traian D. Lazăr)

Lucian VASILIU – Corespondenţă inedită. Epistole către Corneliu Ştefanache (I) / 71

Geo BOGZA – Poem / 73

TEXTE DE IERI PENTRU AZI

Barbu ŞTEFĂNESCU DELAVRANCEA – Cum suntem guvernaţi / 74

POEZIE

Nicolae MAREŞ / 76

Christian W. SCHENK / 77

Adi CRISTI / 78

Daniel CORBU / 79

PROZĂ

Val BUTNARU – Ultimul profet adevărat / 80

CRONICA LITERARĂ

CRITICA POEZIEI: Cristian LIVESCU – Poezia şoaptei dintre umbre: Elisabeta Vartic / 83

CRITICA PROZEI: Constantin DRAM – Geografii intimizate şi caligrafii autorizate / 88

CRITICA CRITICII: Dana Raluca SCHIPOR – Cezar Ivănescu, trei decenii în atenţia Securităţii / 90

COMENTARII CRITICE

Adrian Dinu RACHIERU – Constanţa Buzea, în cercul suferinţei / 93

Vasile SPIRIDON – „Temele” timpului nostru (II) / 96

Antonio PATRAŞ – O cronică uitată a lumii româneşti de odinioară (II) / 99

ACTUALITATEA LITERARĂ

Emanuela ILIE – Bătălia lor. Un altfel de eroism / 105

Diana BLAGA – Constantin Bostan, istoric literar / 106

Adrian G. ROMILA – Tropice literare, tropice reale / 109

LITERATURA AZI

Ioan LASCU – În direct despre DADA/ 112

EX LIBRIS

Constantin COROIU – Eugen Simion, model de existenţă şi creaţie / 115

Gelu SABĂU – Francisco Suarez şi naşterea spiritului modern / 118

Gellu DORIAN – Romulus Moldovan – (rupt) / 120

ISTORIE LITERARĂ

Valentin COŞEREANU – Cronologii şi simbioze poetice eminesciene (III)/ 122

Liviu PAPUC – Cum se numea fiul lui Maiorescu? / 128

LITERATURĂ UNIVERSALĂ

Abdelwahed SOUAYAH / 130 Traducere şi prezentare de Francisca RICINSKI MARIENFELD

DIN LIRICA CONTEMPORANĂ CHINEZĂ: Lv YUAN / 132

Niu HAN / 134 Traduceri şi prezentare de Ding CHAO

ESEU

Ion PAPUC – Corecţiile Ioanei Diaconescu / 136

Mircea PLATON – Practica şcolară a identităţii naţionale. Gînduri la centenar / 139

Dan TOMULEŢ – Euthyphron: cazul lui Socrate (II) / 142

Dan PURIC – Satul românesc / 146

Ionuţ BUTOI – File din jurnalul inedit al Mărgăritei Ioana Vulcănescu. Viaţă cotidiană în comunismul de tranziţie (II) / 147

Ovidiu PECICAN – Un cult laic în naţional-comunism: Eminescul lui Noica / 156

Ioana DIACONESCU – Un alt „dosar artă-cultură” (III). „O supraveghere informativă generală în bune condiţiuni” / 159

Caius Traian DRAGOMIR – Secretul forţei magice / 162

CARTEA DE RELIGIE

Florin CRÎŞMĂREANU – Despre Dialogurile lui Grigorie cel Mare / 164

CARTEA DE FILOSOFIE

Bogdan Mihai MANDACHE – Scrieri esoterice şi gnostice / 167

CARTEA STRĂINĂ

Marius CHELARU – Primul samurai / 169

ACTUALITATEA FRANCEZĂ

Simona MODREANU – Onoare şi smerenie / 172

ANTICHITĂŢI ACTUALE

Ioana COSTA – Scrisori / 174

ARTE

Ştefan OPREA – Scena marilor reprezentanţii (1916-1918) / 175

Marian Sorin RĂDULESCU – Dansînd în noapte. Cei ce merg de bună voie la moarte / 177

Dragoş COJOCARU – Antología de la Zarzuela la Arena din Verona / 178

Ioana DIACONESCU – „Concursul real este în faţa marelui juriu – publicul” – despre marile concursuri internaţionale şi alte reuşite ale scenei: baritonul Alexandru Aghenie / 181

PANORAMIC EDITORIAL

Marius CHELARU – Edituri moldave, autori moldavi / 184

HOLBAN – Ce se vede într-o oglindă neagră / 187

Emilian MARCU – Vitrina cărţilor / 188

VARIA

Cu ocazia anului omagial al unităţii de credinţă şi neam, al făuritorilor Marii Uniri de la 1918 / 192

U.S.R. FILIALA IAŞI. Evenimentele lunii martie 2018 / 195

Zilele revistei Convorbiri literare, ediţia a XXII-a, 2018 / 196

Valentin TALPALARU – Compresa revistelor / 197

SAVA – Curier de ambe sexe / 199

Aura CHRISTI – Ostrovul Învierii / 200

Revista indexata EBSCO