Apr 27, 2018

Posted by in Varia

Aura CHRISTI – Ostrovul Învierii

Centrul iradiant

 

Ai de trecut o vamă sau, poate, te-ai regăsit

într-un centru iradiant, adunat dintre lumi

şi vieţi aduse aici, cu un scop anume, laolaltă,

care celui ce eşti aici, acum, dintotdeauna

şi în vecii vecilor, în întregime nu ţi se arată.

 

Aici e casa ta. Aici e ţara ta. Aici e gura

raiului. Din stea, duh, lut şi lună aici au fost

create toate. Aici totul a fost, rînd pe rînd,

însufleţit din acea iubire care nu se compară

cu nici o altă iubire. Fără discernămînt

 

a prins, aici, suflet divin totul. Totul are

suflet, aici, şi e împărţit între cer şi pămînt,

între ape şi iarbă, între nuci, lupi şi mireasmă,

între capre, aştri şi zimbri, între copii şi îngeri,

între cai şi lut în mister aţipit, şi soare, fantasmă.

 

Azi dimineaţa devreme semnul ţi s-a arătat

deasupra salciei, mai înalte decît casa.

Pe bolta sîngerie, care adăpostea soarele

irumpt din drojdia nopţii dreaptă, apăruse

un X uriaş, neverosimil. Era ca marele

 

semn al Sfîntului Apostol Andrei. O cruce

era, în formă de X, de o culoare stranie.

Era un fel de roşu deschis, mai pronunţat

spre margini. În inima crucii se forma un cerc

de foc urieşesc, proiectat pe versantul celălalt.

 

Fragment din romanul în versuri

 Ostrovul Învierii

(25 august 2016 – 16 aprilie 2017,

Învierea Domnului, Mogoşoaia)

Revista indexata EBSCO