Apr 26, 2018

Posted by in Poezii

Corina MATEI GHERMAN

STUDIINDU-L  PE  THOTH  ATLANTUL 

 

Fii luminii

Copii  luminii

Copii omului

Speranţă

Înţelepciune

Vălul nopţii

Putere

Întreg  adevărul

Rază de soare

Lege…frică…întuneric…

Călăuză…rătăcire…iubire…

Armonie…tăcere…cîştig…

Blîndeţe…ignoranţă…hrană…

Moarte…secrete…cosmos…

Lumină…foc…pămînt…

Rezistenţă…formă…culoare…

Infinit

Strălucire în noapte

Eliberare…luptă…nume…

Conştiinţă…invizibil…efecte…

Stea într-un corp

Încătuşare…efort şi trudă…

Înflorire

Iluzia simţurilor

Mistere…călătorie

Săli din Amenti

Mari maeştri

Fii dimineţii

Sori ai ciclurilor

Trei…patru…cinci…

Şase…şapte…opt…

Nouă…

Departe de viitor

Învăţători ai omului

Întunecate  săli ale morţilor

Trei…cheia magiei ascunse

Patru… descătuşează puterea

Cinci… stăpînul

Şase…lumină ascunsă

Şapte… spaţiu şi timp

Opt…progres…echilibrul

Nouă….Totul

În măreţia sa…imaginea

Interior…gînduri…cărarea înţelepciunii

Dorinţă…drumul către stele

Legătura pămînt-om

Marginea spaţiului cosmic

Abis…fii ai stelelor

Sursă şi eter

Spaţiu-timp…ordine

Muzica sferelor

Atotputernic Maestrul Oraşului Unal

El…de dincolo de noi

Suflet…una cu lumina

Templu…Insula Undal

Copii lui Khem

Magie divină

Fraţii întunericului

Fraţii luminii

Spirit al luminii

Voce…unitate…

Născut din vid

Viaţă şi moarte

Unicitate

Timp inexistent

Libertate…

 

Planuri de dincolo

Valea întunericului

Energie primordială

Pămînt şi foc

Renaştere în lumină

Izbîndă asupra Regatului Umbre

Cap de şarpe

Păzitori ai barierei

Dimensiunii curbe

Protecţia cercului

Sunet de clopot

Devoratori

Umbra cărnii

Curge spre tine

Trădare

Renunţare la trup

Spirit…materie fluidă

Noua dimensiune…robie…

Soare născut

Stare latentă

Esenţa focului cuvîntul

Se naşte din haos

Unitatea Luminii

Omul…ţelul…scopul…

O mişcare… un vîrtej… o vibraţie…

Stare fixă

Mişcare în timp

Toba şarpelui

Mantie roşie aurie

Prinţ  Întunecat din Arulu

Fii liber

În existenţa creată

Lumina Marelui Spirit

Marea Rasă

Nouă cicluri deasupra

Paisprezece cicluri dedesubt

Fîntîna înţelepciunii

Celulă în proces de dezvoltare

Diferenţă

Spaţiul conştiinţei

Cauza primordială

Lupta dintre lumină şi întuneric

Marele Război va veni

Marea Esenţă

Totul se va deschide

Sursa vieţii şi a morţii

Echilibru polilor

Portalul Pămînt

Porţile Tărîmului Sacru

Un Dumnezeu…

Un Adevăr…

Un punct al libertăţii…

Viaţă…bunătate…putere

Putere infinită

Înţelepciune infinită

Iubire infinită

Haos…moarte…

Libertate…fericire paradisiacă

Căile sufletului

Om

Libertate…lumină…obstacole…

 

 

GÎNDURI   ASTRALE

 

Univers

Revelaţie

Tridimensional

Nu poate fi calculat

Regulii

Metagalaxia

Sistem constant

Energie vibratorie

Legi

Număr de cinci

Început…

Sfîrşit…

Limită…

Zeci…sute…miliarde de ani

Pămînt

Planetă de grad şapte

Cerc…

Formă rigidă de energie

Straturi energetice

Lumi spirituale

Demoni fără spirit

Opal strat de energie superior

Luptă

Nivelul conştiinţei

Esenţă Divină

Sciziune…

Adevăr…

Cunoaştere…

Distrugere…

Cauză-efect

Centrul Pămîntului

Întrupare…

Răscruce…

Oraşul de Aur

Şapte spirite benefice

Apocalipsă…

Premoniţie…

Interpretabil mesaj

Reîntoarcere la origini

La Dumnezeu

Realitate zguduitoare

Şoc…

Shambala

Mesagerii divini

Salvarea Pămîntului

Punct energetic al Pămîntului România

Paralela 26 şi 28

Meridianul 24 şi 26

Munţii Bucegi

Calea Lactee

Lume foarte evoluată

Hiramia Lakali

Tunelul cu şapte bucle

Focul cosmic

Focul subteran

Liber arbitru

Inteligenţa superlativă

Forţă antidistructivă

Locul vieţii

Recrudescenţă

Gol moral

Paranormal

Transformare

Noapte…traversare…Tibet

Zonă sacră

Drumul ostilităţii

Non-real

Dezechilibru dimensiunilor

În  scoarţa terestră

Elixirul vieţii

Bătrînul Noron

Superfizica

Tahioi

Energie gravitaţională

Limită…

Om…

Misiune…

Energie telurică

Cristale

Planeta Hesperus

Ţara Mu

Doamna Soarelui

Amintirea coerenţei

Tabele de telonium

Civilizaţie invulnerabilă

Neomaşinism

Univers

Sistem închis

Marele Plan al Divinităţii

Graalul

Sacralitate infinită

36 decani superiori necunoscuţi

Coordonate temporale

Previziune

Strămoşii getro-dacilor românii

Poporul luminii.

 

 

INCERTITUDINE

 

Deasupra capului

Stelele trimit zîmbete tremurînde

Liniştea

Pare perfectă

La apus

Norii mai poartă

Pe spinarea lor

Haine negre

Se mişcă repede

Şi ascund

Farmecul cerului

Caut să văd

Steaua ta

E imposibil…

Din cînd în cînd

O stea îşi părăseşte

Locul de naştere

Şi fuge pe drumul întunecos

Al nopţii

Lăsînd în urmă

O dîră de foc…

Revista indexata EBSCO