Apr 26, 2018

Posted by in EDITORIAL

Titu MAIORESCU – Jurnal No 18. 1898

Martie 1898

Miercuri 4 / 16 martie. Azi dimineaţă, 6 ore, deşi senin, termometrul +1° R. În sfîrşit. Încă ieri era –1½, alaltăieri  -3 la acea oră matinală. Zăpada a dispărut din oraş. Peste zi, +12° R.

Azi se termină în Comitetul delegaţilor la Senat discutarea Legii Instrucţiei secundare şi superioare, fără nici un amendament primit, pentru a nu se mai întoarce la Cameră. Am asistat (cu oboseala pentru mine) la toata discutarea. – Am terminat memoriul asupra art.7§V din Constituţie pentru punerea în posesia unei proprietăţi a minorilor Baroni Baich asupra moşiei Bîrca din Dolj. Acum copiez şi dau la tipar. Apoi am să fac imediat biografia Carol I pentru Enciclopedia lui Diaconovici şi un raport la Academie (sesiunea generală a început ieri) asupra cărţii lui Hamangiu despre proprietatea literară.

Timp încordat.

 

Vineri 6 / 18 martie. Dimineaţa la 7 ore, +1° R, dar ploaia de peste noapte s-a schimbat la 7 ¼ ore dimineaţa în zăpadă cu fulgi deşi şi groşi. Rea babă.

 

Duminică 8 / 20 martie. Dimineaţa la 7 ore, +3° R. Deja ieri fusese ceva soare. Zăpadă nu se mai vede. – Ieri la masă la noi, A. Naum (venit la sesiunea generală a Academiei Române) şi fraţii Buiucliu, apoi muzică cu Livia, ca în toate sîmbetele de cînd e aici.

Fierbere politică din cauza atacului lui Fleva şi a liberalilor „Aurelianişti” sau „Flevişti”. Lascar, Costinescu contra sus Sturdza şi a Sturdziştilor de la Guvern. Destăinuirea lui în şedinţa de Joi 5 martie că ei au provocat demisia celor 32 de ofiţeri în anul 1894. –

 

Joi 12 / 24 martie. Plouă de trei zile, azi dimineaţă tot ploios şi mai rece, termometrul la 9 ore dimineaţă, numai +2° R.

Am fost luni la Galaţi, am terminat marţi Carol şi l-am expediat lui Diaconovici la Sibiu ieri, ieri şi azi curs la universitate şi de 2 zile chinul cu necesitatea de a lua parte la discuţia legii instrucţiei în Senat, care a început, şi greaţa de a o face.

 

Duminică 15 / 27 martie, 8 ore dimineaţa, soseşte giner-meu Eugen, venind din Rostov – Odessa – Iaşi. Îl luăm de la gară cu Livia. El mi-e totdeauna foarte plăcut – spre sară îi căutăm (Anicuţa şi eu) o altă odaie şi găsim una buna cu 8 franci în etajul II no 25 la hotel Capşa.

 

Marţi 17 / 29 martie. Azi, zi splendidă cu soare. Pe la 11 ore dimineaţa, termometrul +15° R la umbră. A murit Tzoni alaltăieri, duminică, la Iaşi, după ce încă sîmbătă vorbise în Senat pînă pe la 6 ore, asupra legii instrucţiei.

Astăzi, după ce ne-a omorît cu plictiseala lui Valerian-Ursian 6 ore (3½ ieri şi 2½ azi), pe la 4½, am venit în sfîrşit şi eu la cuvînt asupra legii instrucţiei şi am vorbit de la 4½ la 6. Anicuţa, Livia, Eugen erau de faţă. Dar puţină lume.

 

Mercuri 18 / 30 martie. Dimineaţa 8 ore, numai +4° R. Plouă iar. Sînt obosit şi Anicuţa, deşi veseli că am scăpat de senat şi că se apropie plecarea Dimszeştilor şi vacanţa noastră.

 

Telegramă

Gogu Ștefănescu, deputat

Craiova

Se apropie vacanţa Paştilor. Eu plec marţi 24 martie şi mă întorc 14 aprilie. Rog răspundeţi dacă pot veni acum la Craiova pentru regularea definitivă la tribunal sau preferaţi regularea după 14 aprilie.

Maiorescu

 

Sîmbătă 21 martie / 2 aprilie. Ziua cea mai grea. De la 4½ dimineaţa pînă la 2¾ p. m. sans désemparer, cu ½ oră dejun cafea şi ½ oră dejun la 12½ întrerupere corectura stenogramelor şi a tiparului lor în „Constituţionalul” pentru discursul meu în senat asupra şcoalelor de la 17 martie. Și seara, prînz la noi cu Negruzzeştii, Sander Brăiloiu, 2 Buiucliu şi Naum.

Și pe la 5 ore, Ianina slabă, vărsînd iar, călduri deja. Vineri seara, pusese dr. Schachmann să o vadă. Déranjement d’estomac, lapte şi portocală într-una. Și Eugen fusese bolnav în noaptea de joi pe vineri de grozave dureri de intestine. Dar azi, de la 8° 30’ dimineaţa, la 7° 25’ p. m. pe calea ferată la Giurgiu, pentru o maşină de dragat. A venit de abia la 8 la masă, Livia nici n-a putut asista, ţinînd pe Ianina în braţe în iatacul lor.

Admirabilă Anicuţa şi cu corecturile mele şi la masă.

Și la masă tot a fost bine, oamenii foarte gentili, mai ales Dymsza totdeauna. Livia dură ieri cu doftorul.

 

Luni 23 martie / 4 aprilie. Ieri odihnă, foarte cald afară, vară.

Ianina pe la 7½ seara deodată mai bine, după calomele şi chinină. Delicioasă cu redeşteptarea interesului pentru toate.

Azi sculat la 5 ore, îmbrăcat, ceai. Termometrul +9° R. Dar acum, la 6° fără 10’, tot mai ard lampa ca să pot scrie.

Trebuie să fac un articol în contra „Voinţei Naţionale” şi a primului-prezident de la Casaţie, C. Skina. Apoi, regulare a mormîntului lui Zizin Cantacuzin şi seara la academie, regularea Dicţionarului etimologic, din a cărui comisie fac parte cu D. Sturdza, Kalenderu, Tocilescu, Quintescu.

Și apoi, mîine la 5° 55’, plecare prin Vîrciorova. Dymszeştii mai rămîn cîteva zile în casa noastră, unde tot rămîn totdeauna la plecarea noastră toţi oamenii de serviciu.

 

Marţi 22 martie / 5 aprilie 1898. Sculat la 6 ore, făcut corecturele articolului din „Constituţionalul” asupra magistraturii şi scrisorilor de la 1848 pentru „Convorbiri”. Apoi banca etc., la 2 la senat, apoi 2 vizite şi la 5° 55’ cu trenul prin Vîrciorova. Am plecat veseli cu Anicuţa la Pesta, în sleeping cu 4 locuri; Livia şi Dymsza la gară cu frumoase flori.

 

Miercuri, la 1° 25’ p. m. în Pesta, bună odaie cu balcon no 106 în etajul I, la Hôtel Hungaria, la 5 ore prînz excelent la Casino National cu Moët crêmant rosé.

 

Telegramă[1]

Maiorescu Livia, str. Mercur 1, Bucureşti.

Răspuns plătit. Cum îi merge Janinei şi vouă? Termin mîine dimineaţă aici şi seara sînt la Viena. Mătuşa trimite trei săruturi ascunse.–

 

Seara răspuns de la Livia.

 

Joi 26 martie / 7 aprilie. Plecat din Pesta la 1° 45’, plăcut tren prin Bratislava, la 6° 25’ seara în Viena, aici cald, Hôtel Bristol, bună odaie no 48 în etajul I, cu balcon. Seara prînz în intima sufragerie (multe englezoaice). Achille vine tot acasă să prînzească, pleacă mîine la Bucureşti şi apoi la Pavia, în Italia, unde a cumpărat spre revindere terenuri petrolifere.

 

Vineri 27 martie / 8 aprilie. Viena. Sculat la 6, ieşit la cafenea, termometrul +9° R. Cărţi, mici emplete. Anicutza veselă, dar tot cu tensiune la ceafă, de oboseala din Bucureşti. Fericiţi că sîntem aici.

 

Telegramă[2]

Maiorescu Livia, Bucureşti, strada Mercur 1.

Din cele 8 ventricule cardiace felicitări pentru ziua de naştere de mîine. Sîntem mîine seară la hotel Victoria, Bolzano.

 

Pe la 3½ p. m., am plecat din hotel la Südbahn, cu trenul 4½ la Mürzzuschlag, unde sosit la 8½ seara şi cu un mic char à bancs (eram 6 persoane), noaptea, în 28’, sus la hotelul Lambach. Acolo am trezit oamenii, am supat cu şuncă şi păstrăvi proaspeţi şi şampanie Montebello, dormit bine în odaie bine încălzită.

 

Sîmbătă 28 martie / 9 aprilie. Plecat pe jos de la hotel Lambach, în 25’, la 10¾ cu excelentul Luxus-Zug pînă la Bozen (un salonaş, cu canapea, măsuţă şi 2 jeţuri pentru noi şi vagon-restaurant), unde am ajuns la 9½ seara şi ne-am odihnit la hotel Victoria, lîngă gară (odaia 62 în rez-de-chaussée bine). Peste zi a fost prea cald.

 

Duminică 29 martie / 10 aprilie, Bozen. Dumineca Paştilor catolici. Soare splendid, dimineaţă 6½ ore, +12° R în umbră, peste zi foarte cald.

Plimbare pe jos la Gries, unde hotel Austria şi vila Habsburg mai sînt ceva, dar încolo puţin lucru. Întorşi la hotel cu trăsurica, excelent dejun cu păstrăv şi pui, apoi la 1° 55’ plecat la Merano.

Aici la Kaiserhof, lîngă gară nimic, dar la Grand Hôtel (mult mai bine situat) o odaie în etajul III (no 119) pentru azi sau mîine; poimîine sigur, iatac şi salon în mezzanin, a 14 florini, cu electricitate şi serviciu. Pension, cafea în odaie, masa şi cina la tables séparrées a 4½ florini de persoană. Vedere frumoasă, plimbare animată dincolo de Passer. Noi veseli.

 

Luni 30 martie / 11 aprilie, Merano. Eu sculat la 5½ dimineaţa, făcut ceai, început volumul III al Discursurilor parlamentare.

Timp splendid, căldură de vară, soare de căutat umbra. – Încîntătoare plimbare prin Winteranlage, spre Gilfpromenade şi prin Obermais.

 

Telegramă[3]

Dymsza Hôtel Sacher Viena.

Sîntem pentru 10 zile la Grand Hôtel Merano. Cum se simte trioul călător? Am telegrafiat vineri la Bucureşti de zi de naştere, dar de la depeşa din Budapesta, fără niciun fel de veste.

Bunicul

 

După o plimbare de trei ceasuri, mîncat bine, eu dormit în jur de două ore. Anicuţa de asemenea, dar tusea ei s-a transformat într-un guturai mai puternic, cu dureri de cap şi cu membre grele. Și, din cînd în cînd, ameţeală din cauza extenuării bucureştene cu Livia. – Luat chinină & Pate d’aubergier.

 

Marţi 31 martie / 12 aprilie. Merano. Dormit cu întreruperi. Sculat dimineaţa de abia la 7 ore. Cer acoperit, plouă. Lucrez la volumul III. Recetesc discursurile mele dintre 1881 şi 1888, pentru a-mi redeştepta atmosfera politică de atunci. Apoi, frumoasă plimbare Unter-Mais, Obermais, înapoi, după amiazi pe la Winteranlage, zi cu soare. – Ne-am mutat, tot provizoriu, într-o odaie spre sud, în etajul II, no 90, bună şi ceva mai elegantă. – Vorbit aici cu Contele Koziebrodiky, care se duce ca secretar la legaţiunea austriacă din Madrid. –  Anicuţa tot tuşeşte, a mai luat 25 mg chinină, dar o doare capul după ea.

 

 

Aprilie 1898

 

 

Miercuri 1 / 13 aprilie. Sculat la 5¼, ceai, scriu la volumul III. La 6 ore dimineaţa, cer senin şi soare splendid.

 

Joi 2 / 14 aprilie. Merano. Mutat astăzi în etajul I, peste mezzanin, în odăile 66 & 67, mare iatac şi mare salon, amîndouă cu balcon spre sud, flori de glicine pe rampa balconului, frumos. Probabil amîndouă 14 florini pe zi, cu iluminaţie şi serviciu. Odaia no 90 din etajul II, numai 5 florini pe zi, mare, cu 2 paturi. Bună pentru alte împrejurări.

Eu singur, frumoasă plimbare pe Tappeiner Weg, la Gilfpromenade înapoi.

 

Vineri 3 / 15 aprilie 1898. Merano. Sculat la 5, ceai, la 5½ răsare soarele, eu scriu în salon la volumul III. Eu foarte bine, Anicutza tot guturai cu tuse, dar fără friguri şi fără dureri de cap. Ceva mai bine pare.

Plimbare dimineaţa prin Obermais, 2 ore. După amiazi, de la 4½ – 6½, Tappeinerweg cu Anicutza, cafea la Ortenstein. Dar Anicutza se simte obosită şi slăbită seara. Tot tuse. Cred că plimbările nu-i fac bine.

 

Sîmbătă 4 / 16 aprilie. Anicuţa a dormit rău, tuse seacă, poate ceva friguri. Chemăm azi un doctor.

A venit Dr. von Messing. Foarte simpatic şi cu minte om. A dat fricţiuni (dimineaţa şi seara) cu o pomadă de eucalipt şi terebentină.

Recomandă, ca bine de hrană şi îngrijire personală, Victoria (Residenz), apoi Erzherzog Johann, excelentă mîncare şi clientelă, insignifiantul[4] Erzherzog Rainer în Obermais, Hôtel Austria şi Imperial, şi Weinhardt.

Peste zi ploaie, spre seară numai ceva bură. Eu singur, de la 5½ – 7, pe la Pension Victoria, pe poarta oraşului, afară spre Gratsch, pînă la construcţia de lemn a teatrului (se dă Andreas Hofer), şi înapoi. Vis melancolic de frumuseţe. – Seara la cină, şampi şi noi veseli şi fericiţi, pichet pînă la 10. Fricţiunea cu eucalyptus şi terebentină.

 

Duminica Paştilor 5 / 17 aprilie. Mă scol la 5 ore, cer acoperit şi ploios. Ceai, mă îmbrac, scriu la volumul III al Discursurilor parlamentare. Anicuţa doarme, ceva (puţin) mai liniştită cu tusea.

Pe la 5 ore (ploua, cu trăsura) am răspuns vizita lui Lazaru în Villa Kikomban. E instalat cu nevastă-sa în Merano, a părăsit Berlinul. Astmă. Braţul drept încă slab în urma unei căderi şi fracturi. Scrie ethisches System des Judenthums. – Observare de la el: Organizarea[5] performanţelor societăţii şi a muncii intelectuale importantă. În prezent, armata pretutindeni, fiecare îşi are acolo poziţia şi performanţa bine stabilită, nu poate face nici mai puţin, nici mai mult. Dimpotrivă, mediul artistic are doar la început ceva ce aduce a organizare de şcoală; după aceea, urmează să se dezvolte liber şi original. Dar în Italia, între 1200 & 1500, era exact invers: mediul militar era aranjat artistic, liber, condotieri, în vreme ce mediul artistic (arhitectura,  pictura) era organizat cît se poate de strict, în bresle. –

Seara şah cu prof. dr. Landau (ginecolog[6]) din Berlin, cunoscut prin Justizrath Tiktin cu nevasta, întîlnit iar ieri.

 

Lunea Paştilor 6 / 18 aprilie. Sculat 5½, ceai, scriu Parlamentare. Afară plouă, nori groşi, frig. Anicutza tot tuşeşte. – Mică plimbare cu ea spre Gratsch şi înapoi, între 12 şi 1. Apoi, de la 5½ – 7, eu singur Castelul[7] Trautmannsdorf şi St. Valentin. Foarte pitoresc.

 

Marţi 7 / 19 aprilie. Merano. Anicuţa tuşit foarte mult noaptea şi prin urmare rău dormit. Noi 2 cu trăsura la Schenna, sus, drum rău şi numai la pas, 1 oră, dar apoi pe jos, foarte frumos, pe lîngă Passer, Café Malpestans etc., acasă în altă oră. După masă Anicuţa obosită, neputînd dormi de tuse, face lada de plecare pe mîine.

 

Telegramă[8]

Hôtel Vier Jahreszeiten

München

Rog rezervaţi mîine, miercuri seara, pentru o noapte, cea mai bună cameră, două paturi.

Maiorescu

 

Miercuri 8 / 20 aprilie. Din Merano, la plecare:

 

Telegramă[9]

Madame Zoé Bengesco,

Villa Angelina,

Abbazia.

Rugăm transmiteţi Majestăţii Sale Regele expresia celui mai profund devotament al nostru şi cele mai sincere urări pentru ca această aniversare să se reînnoiască din nou cît mai des pentru fericirea noastră, a tuturor.

Maiorescu

 

Plecat la 10° 40’ dimineaţa din Merano, soare cald, sosit la 11° 40’ în Bozen, dejunat bine la hotel Victoria, apoi la 1° 43’ cu Nord-Süd-Express (foarte bună cabină, cu un al 3-lea scăunaş şi raşca), sosit la Rosenheim la 7° 52’ (ploua). Hôtel Deutscher Kaiser, nou şi elegant mobilat, lift, electricitate, odaia no 25, în etajul II (etajul I, teatru şi saloane de societăţi şi bal) cu mare balcon. Cinat bine, cafea bună.

 

Joi 9 / 21 aprilie. Rosenheim. Soare. Plimbare cu Anicuţa prin Rosenheim, la urîtul Kaiserbad. La 12° amiazi, din Rosenheim cu Orient-Expres, bine dejunat în waggon-restaurant, seara la 6° 56’ în Viena. Hôtel Bristol, mare salon (un perete cald!) şi mai mic iatac (cu 4 ferestre), no 50, în etajul I, peste mezanin, foarte elegant, bun iarna, dar vara cald. Bine prînzit seara. Eu cu ½ butelie[10] excelent Pomard (fiindcă avusesem peste zi ceva diaree, după berea din wagon-restaurant de la dejun), Anicuţa cu ½ Kulmbacher din causza tusei. Cald.

 

Sîmbătă 11 / 23 aprilie. Viena. A plouat ieri, plouă şi azi. Eu sculat azi la 5°, ceai, scriu parlamentare.

Ieri amplete. Seara la Volkstheater, balcon (loja no 2, de 4 locuri, 11 florini, bine). Robinsons Eiland de Fulda, inteligentă idee, slab şi fluşturatic executată, rău jucată (afară de Tyrolt; fără joc domnişoara[11] Retty).

Anicuţa tuşeşte ceva mai puţin, dar tot tuşeşte convulsiv. Un fel de preferată a publicului[12]? 2 prafuri Dover pe zi. Tot restul fără efect.

 

Marţi 14 / 26 aprilie. La 11° 40’ dimineaţa exact, sosit la Bucureşti (în sleeping cu Jean Linche, care venea din Nissa), după ce plecasem duminică la 4 din Viena, dormisem la hotel Hungaria în Pesta şi plecasem din Pesta ieri, luni, la 2½ p. m., prin Vîrciorova, în bun sleeping 4 locuri.

Tusea Anicuţei tot aşa. Schachmann o declară o laringită convulsivă. – Baie de picioare cu muştar. În două seri consecutive, badijonare[13] cu tinctură de iod sub mărul lui Adam[14] vro 10 centimetri şi în fiecare oră o lingură de doftorie cu codeină. –

Aici timp frumos de 2 zile, nu frig, dar vegetaţia ceva mai înapoiată decît la Viena şi Pesta. Totuşi, verde încîntător. Grădiniţa noastră aranjată, mobilele din Pompeiana sînt o sofiţă, un pătuţ şi un scaun prea mult, care rămîn pentru salonaşul viitor al Anicuţei. Ceva decepţie, dar ce rămîne tot e prea frumos. Alerg la Djaburoff şi mai cumpăr un covoraş. Carp, Negruzii, Mitică şi Alexandrina, Coralia şi Coraliţa, Grandmaman pe la noi. Mi-e greaţă de politică! –

 

Miercuri 15 / 27 aprilie 1898. Bucureşti. Sculat la 6, preparat cursul Auguste Comte, Chimia, pe astăzi. –

Anicuţa mai bine cu tusea. Azi dimineaţă, la 8¼, +11° R în umbră. Cer senin. Soare. Ziua pierdută fără dejun pînă la 4 ore, cu cercetare locală la fabrica Franck în Calea Viilor, no 14. Erau ca martori nemîncaţi şi tînărul dr. Patzelt şi Mandrea fabricantul.

Apoi cursul, 5 – 6½, la Universitate, filozofia Chimiei. Apoi dureri de cap, oboseală. Nu mult.

 

Duminică 19 aprilie / 1 mai 1898. Anicuţa tot tuşeşte, şi încă alaltăieri era mai slabă şi enervată. Dar ieri, m-e Aurelie[15], şi acum ceva mai bine. Eu ceva diaree, ceva sgîrietură în piept, am luat 24 cgr. chinină.

Temperatura atmosferei cam aceeaşi de cînd am sosit.

Ieri am scris de la 7 – 8½ dimineaţa pe terasă, la 12°, învelit.

 

Marţi 21 aprilie / 3 mai. Ieri reînceput Senatul. Pentru mine foarte plicticos.

Azi am scris de dimineaţă, 6 – 7½, ore pe terasă, deşi numai 7½° R. Timp frumos, după ploaia de aseară.

Anicutza tot cu tusea convulsivă; ieri i-a dat Schachmann tinctură   de Eucalipt, în picături de înghiţit cu ceva apă. Azi noapte, de la 10½ pînă la 5¼ dimineaţa, n-a tuşit.

În grădiniţa noastră, în floare caprifolium, castanii, vinca şi 2 flori climatis.

 

Vineri 24 aprilie / 6 mai. Seara 10 ore. Plouă afară, frig (+10° R). Anicuţa n-a ieşit încă din casă, tot tusea convulsivă, vro 10 atacuri pe zi, vro 14 în 24 ore. Acum ia chinină multă, cîte 30 centigrame dimineaţa şi seara, i-a trecut m-e Aurelie.

 

Telegramă[16]

General Cantilli,

Wien

Rennweg, 5

Subvenţie Hillel 2500 franci acordată 3 ani, începînd 1 aprilie.

Maiorescu

 

[1] Telegramă în limba germană în manuscris. Textul continuă apoi în limba română.

[2] Telegramă în limba germană în manuscris. Textul continuă apoi în limba română.

[3] Telegramă şi următorul paragraf în limba germană în manuscris. Textul continuă apoi în limba română.

[4] Cuvînt în limba germană în manuscris. Textul continuă apoi în limba română.

[5] Paragraf în limba germană în manuscris. Textul continuă apoi în limba română.

[6] Cuvînt în limba germană în manuscris. Textul continuă apoi în limba română.

[7] Cuvînt în limba germană în manuscris. Textul continuă apoi în limba română.

[8] Telegramă în limba germană în manuscris. Textul continuă apoi în limba română.

[9] Telegramă în limba franceză în manuscris. Textul continuă apoi în limba română.

[10] Cuvînt adăugat ulterior.

[11] Cuvînt în limba germană în manuscris. Textul continuă apoi în limba română.

[12] Ultimele trei cuvinte în limba franceză în manuscris. Textul continuă apoi în limba română.

[13] Cuvînt în limba germană în manuscris. Textul continuă apoi în limba română.

[14] Ultimele trei cuvinte în limba germană în manuscris. Textul continuă apoi în limba română.

[15] Maiorescu denumeşte astfel ciclul Anicuţei, ţinînd o socoteală destul de exactă în jurnal. (n. ed.)

[16] Telegramă în limba franceză în manuscris. Textul continuă apoi în limba română.

Revista indexata EBSCO