Apr 26, 2018

Posted by in Varia

Numărul lunii Martie 2018 – click aici

Cassian Maria SPIRIDON – O sută cincizeci de ani de Convorbiri literare. Iacob Negruzzi la Convorbiri literare (I) / 1

„Politica fără istorie e ca un acoperiș zburător, fără casă” / 16 – dialog cu Ana BLANDIANA

Elvira SOROHAN – Intelectuali români în jurnalul londonez al lui Ion Rațiu / 19

Gheorghe GRIGURCU – „O bomboană a cerului” / 25

Basarab NICOLESCU – Evanghelia transumanistă / 29

Ioan HOLBAN – Poezia lui Lucian Alexiu / 33

MAIORESCU INTEGRAL ÎN PREMIERĂ

Bogdan Mihai DASCĂLU – File dintr-un (prea lung) memorial al editării Jurnalului maiorescian / 36

Titu MAIORESCU – Jurnal No 18. 1898 / 37

INEDIT

Constantin BOSTAN – Patimile după Maiorescu: … și cu Bombacilă zece! (I) / 42

Traian GRIGORESCU – Însemnări din războiul întregirii (V) / 45 (prezentare și editare Traian D. Lazăr)

TEXTE DE IERI PENTRU AZI

Dr. I. DUSCIAN – Din Basarabia. Note și impresii / 49

POEZIE

Franska RICINSKI MARIENFELD / 55

Cristina PRISACARIU ȘOPTELEA / 55

Corina MATEI GHERMAN / 56

Evelyne Maria CROITORU / 57

Nina VOICULESCU / 57

PROZĂ

Cornelia PETRESCU – Iarba de acasă / 58

Caliopia TOCALĂ – Năluca / 61

CRONICA LITERARĂ

CRITICA POEZIEI: Cristian LIVESCU – Nichita Danilov sau poezia ca reprezentare a dramei sufletului / 64

CRITICA PROZEI: Constantin DRAM – Noirde București / 70

CRITICA CRITICII: Dana Raluca SCHIPOR – Eseurile lui Nicolae Breban sau istoria citită cu ochi de romancier / 73

COMENTARII CRITICE

Adrian Dinu RACHIERU – Gheorghe Tomozei, un calofil / 76

Vasile SPIRIDON – „Temele” timpului nostru / 79

Antonio PATRAȘ – O cronică uitată a lumii românești de odinioară (I) / 82

ACTUALITATEA LITERARĂ

Emanuela ILIE – „Spre lumea imposibilă a poetriei” / 85

Diana BLAGA – Anatomia unui fenomen. Marta Petreu și Generația’27 între Holocaust și Gulag / 88

Adrian G. ROMILA – Starea de veghe / 91

LITERATURA AZI

Ioan LASCU – Omul cu chipul ascuns / 93

Ioana LIONTE – Virtuozitate și lirism în poezia lui Călin Vlasie / 97

EX LIBRIS

Constantin COROIU – Ion Vianu și memoria la timpul prezent / 100

Dan CIACHIR – Un volum remarcabil / 104

Andrei ȚURCANU – „Omul aproximativ” al Tatianei Țîbuleac: de la exercițiul psihoterapeutic la experiența aletheică / 105

Gellu DORIAN – Eliza Liță – Leoaica. După vînătoare / 110

ISTORIE LITERARĂ

Theodor CODREANU – Creștinismul eminescian (III) / 112

Valentin COȘEREANU – Cronologii și simbioze poetice eminesciene (II)/ 119

Liviu PAPUC – Nicolae Gane la aniversară. 180 de ani de la naștere / 124

ISTORIE

Paula ROMANESCU – Ocrotitoarea Parisului este româncă / 126

Constantin CLOȘCĂ – Pacea de la Trianon (1920) – un adevăr de necontestat / 130

ESEU

Ion PAPUC – Supraviețuitorul / 134

Mircea PLATON – G.M. Vlădescu și România disperaților / 139

Dan TOMULEȚ – Euthyphron: cazul lui Socrate (I) / 147

Ioana DIACONESCU – Un alt „dosar artă-cultură”. „Reinstruirea întregii rețele la nivelul tuturor cenaclurilor literare din județul Iași” / 152

Ovidiu PECICAN – Noica și Blaga (III) / 156

Caius Traian DRAGOMIR – Pa calea valorilor existenței / 160

CARTEA DE RELIGIE

Florin CRÎȘMĂREANU – Tendenda vela… decrevimus enim peregrinari omnibus diebus vitae nostrae / 162

CARTEA DE FILOSOFIE

Bogdan Mihai MANDACHE – Omul și simbolurile sale / 165

CARTEA STRĂINĂ

Marius CHELARU – Cînd dragostea este calea magică promisă poeziei / 167

ACTUALITATEA FRANCEZĂ

Simona MODREANU – „Omul este o creatură maleabilă…” / 169

ANTICHITĂȚI ACTUALE

Anca MEIROȘU – Păpușile din adîncuri / 171

ARTE

Ștefan OPREA – Un act editorial reparatoriu / 172

Marian Sorin RĂDULESCU – Tarkovski, femei, feminism / 174

Dragoș COJOCARU – Cu Giorgio Germont, de la Paris la Provența și retur / 172

Adrian PALCU – Din nou, despre mari pianiști ai vremurilor noastre / 179

Mihai CABA – Liviu Suhar la… „Retrospectiva’75” / 182

PANORAMIC EDITORIAL

Marius CHELARU – Edituri moldave, autori moldavi / 184

HOLBAN – Ironia și prostia / 187

CHELARU – Mireasma unei lumi de altădată / 189

Emilian MARCU – Vitrina cărților / 190

CONVORBIRI POLEMICE

Dina CUVATA / 194

VARIA

U.S.R. FILIALA IAȘI. Evenimentele lunii februarie 2018 / 196

Valentin TALPALARU – Compresa revistelor / 197

N. SAVA – Curier de ambe sexe / 199

Aura CHRISTI  – Ostrovul Învierii / 200

Revista indexata EBSCO