Mar 22, 2018

Posted by in Varia

Numărul lunii Februarie 2018 – click aici

Cassian Maria SPIRIDON – O sută cincizeci de ani de Convorbiri literare. Titu Maiorescu la Convorbiri literare (VII) / 1

„Fizica m-a învățat virtuțile răbdării în căutarea adevărului” / 13 – dialog cu fizicianul și scriitorul Basarab NICOLESCU

„Un deceniu de confesiuni în Estul nărăvaș al Europei schizofrene…” / 17 – dialog cu scriitorul Lucian VASILIU

Virgil NEMOIANU – Polonia / 22

Elvira SOROHAN – Cînd poezia evoluează purificîndu-se definitoriu / 24

Gheorghe GRIGURCU – „Tentația intelectului analitic” / 29

Basarab NICOLESCU – Un sfînt al zilelor noastre: Părintele Galeriu / 32

Alexandru ZUB – Neagu Djuvara despre adevăr și ficțiune în discursul istoric / 35

Ioan HOLBAN – Admirabila provincie de la centru. Alcatraz / 38

MAIORESCU INTEGRAL ÎN PREMIERĂ

Bogdan Mihai DASCĂLU – File dintr-un (prea lung) memorial al editării Jurnalului maiorescian / 43

Titu MAIORESCU – Jurnal No 18. 1898 / 45

INEDIT

Constantin BOSTAN – G.T. Kirileanu – Patimile unui ctitor de Bibliotecă (III) / 49

Traian GRIGORESCU – Însemnări din războiul întregirii (IV) / 52 (prezentare și editare Traian D. Lazăr)

TEXTE DE IERI PENTRU AZI

Mihail I. KOGĂLNICEANU – Despre cultură și judecata istoriei / 56

POEZIE

Nicolae PANAITE / 63

Dan PETRUȘCĂ / 65

Vasile BURLUI / 66

PROZĂ

Gheorghe SCHWARTZ – Întoarcerea în Rai a venerabilului Julius Zimberlan / 67

CRONICA LITERARĂ

CRITICA POEZIEI: Cristian LIVESCU – Nicolae Ionel, Poezia din lumea sfinților și a praznicelor/ 74

CRITICA PROZEI: Constantin DRAM – „Țara mea”. Compunere distopică de Dănuț Ungureanu / 79

CRITICA CRITICII: Dana Raluca SCHIPOR – Un autodeclarat martor al istoriei literare. Mircea Anghelescu despre Istoria literară ca depoziție/ 82

COMENTARII CRITICE

Adrian Dinu RACHIERU – „Arca” poetului / 85

Vasile SPIRIDON – Tatuaje ale actualității / 89

Antonio PATRAȘ – Singurătatea cronicarului de cursă lungă / 92

ACTUALITATEA LITERARĂ

Emanuela ILIE – Un suflet prădător. Poezie și paranoimă / 95

Diana BLAGA – Dimensiunea subterană a ființei. Aura Christi vorbește Din Infern, cu dragoste / 97

Adrian G. ROMILA – Don Quijote, într-o rulotă / 100

LITERATURA AZI

Ioan LASCU – Istoria chinului. Teroarea roșie / 102

EX LIBRIS

Constantin COROIU – Un autoportret în oglindă / 105

Elena-Brândușa STEICIUC – Un proiect fast pentru posteritatea lui Blaga / 109

Carmelia LEONTE – Călătorii și nu numai / 111

Gellu DORIAN – Exerciții de neclintire – Opus primum – 1999-2017 / 113

ISTORIE LITERARĂ

Theodor CODREANU – Creștinismul eminescian (II) / 115

Valentin COȘEREANU – Cronologii și simbioze poetice eminesciene / 120

Vadim BACINSCHI – Mihai Eminescu: Scrisori de la Kuialnik și Odesa (II)/ 125

Florica Gh. CEAPOIU – Din laboratorul lui Mihai Eminescu: Sonetul (V) / 130

Liviu PAPUC – Nicolae Gane la 180 de ani / 136

ISTORIE

Vasile MOIȘ – Adevăruri despre secui și urzelile din spatele lor / 138

LITERATURA UNIVERSALĂ

Czeslaw MILOSZ / 141 Traduceri de N. MAREȘ

Michael SCHMIDT / 142 Traduceri de Olimpia IACOB

ESEU

Ion PAPUC – Feminitatea ca un incendiu / 143

Mircea PLATON – Ana Blandiana și Istoria ca viitor / 147

Dan TOMULEȚ – Lucian Blaga: despre fenomenologie (II) / 151

Ioana DIACONESCU – Un alt „dosar artă-cultură”. „Sursele existente asigură cunoașterea aspectelor din interes operativ” / 154

Ovidiu PECICAN – Noica și Blaga (II) / 159

Caius Traian DRAGOMIR – Civilizația – evoluție și involuție / 163

CARTEA DE RELIGIE

Florin CRÎȘMĂREANU – Pierre Hadot și filosofia / 165

CARTEA DE FILOSOFIE

Bogdan Mihai MANDACHE – Primul și ultimul. Aparentul și ascunsul / 167

CARTEA STRĂINĂ

Marius CHELARU – În spatele ușilor de hîrtie / 169

Nicolae CREȚU – Mihail Bulgakov: demonicul danț / 172

ACTUALITATEA FRANCEZĂ

Simona MODREANU – Pocnetul miturilor / 176

ANTICHITĂȚI ACTUALE

Ioana COSTA – Medea lui Dracontius / 178

ARTE

Ștefan OPREA – Un actor cît o carte! / 179

Marian Sorin RĂDULESCU – Capra e minunat (sic!) / 182

Dragoș COJOCARU – Voci mari și culori multe la LAO / 183

PANORAMIC EDITORIAL

Marius CHELARU – Edituri moldave, autori moldavi / 187

I. HOLBAN – Ființa vie a străzii Aurora / 190

Octavian MIHALCEA – Plurivalente regiuni crepusculare / 192

Emilian MARCU – Vitrina cărților / 193

VARIA

U.S.R. FILIALA IAȘI. Evenimentele lunii ianuarie 2018 / 196

Valentin TALPALARU – Compresa revistelor / 197

SAVA – Curier de ambe sexe / 198

Aura CHRISTI  – Ostrovul Învierii / 200

Revista indexata EBSCO