Feb 27, 2018

Posted by in MOZAIC

Ioana COSTA – În 2017, despre 1927-1997

Amintiri despre Petru Creţia. O carte alcătuită de Maria Gabor Şamşudean, Cluj-Napoca, Editura Şcoala Ardeleană, 2017.

 

Petru Creţia a fost omagiat la Humanitas-Cişmigiu în seara zilei de 21 ianuarie, cînd ar fi împlinit nouăzeci de ani, într-o evocare care i-a adunat pe mulţi dintre cei ce i-au fost aproape. Acum, către sfîrşitul anului, a apărut o carte alcătuită din treizeci şi şase de texte dense, delicate, unele reluate din publicaţii mai vechi. Volumul este îngrijit de Maria Gabor Şamşudean, profesoară de latină, şi îşi are originea în dorinţa pr. Ioan Pintea (directorul Bibliotecii Judeţene „George Coşbuc”, Bistriţa-Năsăud) de a recompune, din frînturi de amintiri, portretul unui om care şi-a pus pecetea pe generaţii întregi de clasicişti, filozofi, eminescologi, cititori. Într-un an (şi o lume) în care puteam deplînge discreţia care se aşeza ca o uitare peste unul dintre numele cele mai luminoase ale culturii române, iată că ne regăsim respiraţia firească şi spunem: „omul sfinţeşte locul”. „Dintr-un mic orgoliu local” – după cum scrie cu o blîndă ironie iniţiatorul volumului –, entuziasmul de a-l omagia pe cel al cărui tată era bistriţean s-a transformat într-o declaraţie de iubire cu multe faţete. I s-au alăturat oameni apropiaţi lui Petru Creţia, din generaţii diferite, din domenii diferite, uniţi de aceeaşi admiraţie respectuoasă şi îndrăgostită. Oameni care i-au fost alături sau care s-au simţit atinşi de el. Un savant autentic, de felul rar al celor care nu se aşază în categoriile recunoaşterii publice. Un om care a dăruit ştiinţă de carte şi ştiinţă de viaţă. Ajunge să citim titlurile care se înşiră diamantin în „Luminile şi umbrele sufletului”: Demnitatea, Ticăloşii, Tiranii mărunţi, Cinstea, Vrednicia, Cuviinţa, Prostia, Mediocritatea, Prejudecăţile, Dreptatea, Adevărul, Calomnia, Intoleranţa, Blîndeţea, Răbdarea, Încrederea, Dezamăgirea, Suferinţa zadarnică, Văicăreala, Curajul, Speranţa, Tristeţea, Bucuria, Sărbătoarea, Plăcerea, Superficialitatea, Nepăsarea, Homo valachicus, Falsa conştiinţă, Vorba fără rost, Cuvîntul dat, Despre credinţă, Două gînduri despre binele şi răul din lume.

„…n-am reuşit (scrie pr. Ioan Pintea) să spun mare lucru, să scriu cine ştie ce. Nu-mi reproşez, însă, nimic. Nu mi-a ieşit decît atît: o pagină de cititor îndrăgostit. Scurtă, fără trăncăneală, sinceră, din inimă, precisă… Omagiul meu pentru omul şi scriitorul Petru Creţia!”

Revista indexata EBSCO