Feb 26, 2018

Posted by in Varia

Numărul lunii Ianuarie 2018 – click aici

Cassian Maria SPIRIDON – O sută cincizeci de ani de Convorbiri literare. Titu Maiorescu la Convorbiri literare (VI) / 1

150 DE ANI DE CONVORBIRI LITERARE (VIII) / 12

Adrian LESENCIUC – Cultura română, între drumul propriu și „imitațiune”. Reperul Maiorescu. Reflectarea fluxurilor schimbării în raport cu difuziunea / 11

„La Eminescu, componenta rațională a dominat per total” / 14 – dialog cu eminescologul Dan GRĂDINARU

Virgil NEMOIANU – Voci feminine / 17

Elvira SOROHAN – Frumusețea poeziei nu stă numai în formă / 19

Gheorghe GRIGURCU – „Imagini aidoma zăpezii care se topește” / 25

Basarab NICOLESCU – Neașteptatele căi ale sfințeniei: Simone Weil / 29

Alexandru ZUB – Eminescu: discursul gravității / 33

Dan PURIC – Darul Regelui / 36

Ioan HOLBAN – Funigei de suflet pe apele Bistriței și Yarkonului / 38

INEDIT

Constantin BOSTAN – G.T. Kirileanu – Patimile unui ctitor de Bibliotecă (II) / 41

Traian GRIGORESCU – Povestiri din războiul întregirii (III) / 44 (prezentare și editare Traian D. Lazăr)

Horst FASSEL – Satirele lui Roda Roda / 48

TEXTE DE IERI PENTRU AZI

GANE – 24 ianuarie 1859-1909 (Cuvîntare) / 52

POEZIE

Vasile MUSTE / 55

Denisa CRĂCIUN / 56

Livia CIUPERCĂ / 57

PROZĂ

Nicolae ILIESCU – Marea de ceață / 58

CRONICA LITERARĂ

CRITICA POEZIEI: Cristian LIVESCU – Adi Cristi sau poetica întîmplării din abisul cotidian / 63

CRITICA PROZEI: Constantin DRAM – Povestiri și/sau roman de Dan Doboș / 69

COMENTARII CRITICE

Adrian Dinu RACHIERU – Eminescu și „romantismul tipologic” / 72

Vasile SPIRIDON – Spațiul și timpul prieteniei / 75

Antonio PATRAȘ – România și Europa: literatură, societate, națiune / 78

ACTUALITATEA LITERARĂ

Emanuela ILIE – Scar songs. Poezia lui Andrei Mocuța / 82

Dana SCHIPOR – Manuscrisele nu ard! Un roman din sertarul lui Emil Iordache / 84

LITERATURA AZI

Ioan LASCU – Anii tulburi care au schimbat lumea / 87

EX LIBRIS

Ion ROȘIORU – Marin Ifrim și fascinanta lume a teatrului / 91

Gellu DORIAN – O retrospectivă a debuturilor din perioada 2008-2017 / 94

ISTORIE LITERARĂ

Theodor CODREANU – Creștinismul eminescian (I) / 96

Elena VULCĂNESCU – Herbul Eminovici / 101

Vadim BACINSCHI – Mihai Eminescu: Scrisori de la Kuialnik și Odesa / 112

Florica Gh. CEAPOIU – Din laboratorul lui Mihai Eminescu: Sonetul (IV) / 117

Miroslava METLEAEVA – Poemul „Luceafărul” în versiunile ruse din secolul XX / 123

Constantin COROIU – Cel mai mare român: Eroul necunoscut / 128

Adrian MUREȘAN – N. Steinhardt, sub zodia lui Lovinescu / 130

Liviu PAPUC – Prelecțiunile junimiste – predominanța limbii / 135

ISTORIE

Const. CLOȘCA-IAȘI – Iașul – stindard al Marii Uniri / 138

LITERATURA UNIVERSALĂ

Basme populare bieloruse / 141 Traduceri de Alexandru MÎȚĂ

ESEU

Ion PAPUC – Sfîrșitul lumii / 143

Mircea PLATON – Pumnul și palma: Regimul Traian Băsescu și elitele sale / 146

Dan TOMULEȚ – Lucian Blaga: despre fenomenologie (I) / 152

Ovidiu PECICAN – Noica și Blaga / 156

Ioana DIACONESCU – Un „caz” al „Lotului Noica-Pillat”. Vladimir Streinu în dosarul de penitenciar / 160

Dan UNGUREANU – Anti-intelectualismul american și originile sale religioase / 165

Caius Traian DRAGOMIR – Civilizația – evoluție și involuție / 169

CARTEA DE RELIGIE

Florin CRÎȘMĂREANU – Despre Leibniz, în grabă / 171

CARTEA DE FILOSOFIE

Bogdan Mihai MANDACHE – Alchimie, simbolism, plenitudine / 173

CARTEA STRĂINĂ

Marius CHELARU – Istoria terorismului de la asirieni la jihadiști / 175

ACTUALITATEA FRANCEZĂ

Simona MODREANU – Eul fractal: toposul identitar (II) / 178

ANTICHITĂȚI ACTUALE

Ioana COSTA – În 2017, despre 1927-1997 / 180

ARTE

Ștefan OPREA – Dramaturgia în Balcani / 181

Marian Sorin RĂDULESCU – Cinema-ul din tinda bisericii / 183

Dragoș COJOCARU – Recucerirea Valenciei / 185

PANORAMIC EDITORIAL

Marius CHELARU – Edituri moldave, autori moldavi / 188

I. HOLBAN – Ce se vede dintr-o cușcă / 191

Emilian MARCU – Vitrina cărților / 193

VARIA

U.S.R. FILIALA IAȘI. Evenimentele lunii decembrie 2017 / 196

Valentin TALPALARU – Compresa revistelor / 197

N. SAVA – Curier de ambe sexe / 199

Aura CHRISTI  – Ostrovul Învierii / 200

Revista indexata EBSCO