Jan 21, 2018

Posted by in Varia

Anca MEIROȘU – Mitologia din viață

 

Mitologii subiective (2016) şi Calomnii mitologice (2017), două propuneri minunate pentru duminicile de noiembrie, deoarece îmbracă aerul tihnit al unui jurnal de vacanţă. Discuţia pe marginea mitologiei greceşti la care ne invită Octavian Paler ne oferă certitudinea existenţei unei legături atît de strînse între mit şi viaţa omului, încît secolele care ne despart de Antichitatea care le-a creat par să nu fi trecut nicicum. Îngăduinţa cu care autorul îl delimitează pe „omul” Oedip de „personajul” Oedip, separînd astfel slăbiciunea de datoria omenească, reprezintă un apel elegant la introspecţie. Oricine este susceptibil să devină la un moment dat un Oedip care, de dragul semenilor, găseşte dezlegarea unei probleme încîlcite ce  le redă libertatea. Dar la fel de bine oricine trebuie să înţeleagă că viaţa este un cumul de probleme încîlcite, care, uneori, nu aşteaptă niciun răspuns. Amărăciunea acestei concluzii se decantează din insistentele interogaţii retorice ale autorului aflat pe ţărmul mării, într-o izolare meditativă. Din alaiul personajelor mitologice ce defilează prin gîndurile sale mai fac parte Ariadna, Sisif, Ulise, Narcis, Marsyas, Endimion ş.a.m.d., fiecare dintre ele reprezentînd nu mai mult de un contur simbolic în care se concentrează viaţa omului, fiinţa lui din toate timpurile şi de pretutindeni. Căci cine nu a simţit pe pielea lui povara unei munci istovitoare şi interminabile ca Sisif? Sau cine nu a fost sfîşiat de ghearele invidiei ca Marsyas? Multora dintre aceste figuri legendare li se oferă şi prilejul unui discurs imaginat de autor ca element complementar în portretizarea lor. Adesea, el ne redirecţionează aproape imperceptibil, cu o iuţeală cinematografică spre opere ale modernităţii, Faust sau Don Quijote, Hamlet sau Don Juan, care supun atenţiei marile teme universale precum iubirea, moartea, fericirea. Un sentiment de profundă gratitudine inundă cititorul celor două lucrări înfrăţite, mai întîi pentru izbutita manieră de a încadra exemplaritatea mitului în firescul existenţei, şi apoi pentru subtilitatea reprezentării lor împreună.

Mitologii subiective, Octavian Paler, ed. Polirom, Bucureşti, 2016

Calomnii mitologice, Octavian Paler, ed. Polirom, Bucureşti, 2017

Revista indexata EBSCO