Jan 19, 2018

Posted by in Varia

Numărul lunii Decembrie 2017 – click aici

Cassian Maria SPIRIDON – O sută cincizeci de ani de Convorbiri literare. Titu Maiorescu la Convorbiri literare (V) / 1

150 DE ANI DE CONVORBIRI LITERARE (VII) / 12

Adrian LESENCIUC – Cultura română, între drumul propriu și „imitațiune”. Reperul Maiorescu. Reversul teoriei formelor fără fond „Autonomia Ținutului secuiesc este un deziderat al politicienilor unguri deghizați în secui” / 15 – dialog cu romancierul și istoricul Vasile MOIȘ

Ana BLANDIANA – Și suferința este un patrimoniu. Istorie, memorie, memorial / 27

Elvira SOROHAN – Întoarcerea la clasicii latini / 31

Gheorghe GRIGURCU – „Critici care fug de polemică aidoma Diavolului de cruce” / 36

Basarab NICOLESCU – File de jurnal / 39

Alexandru ZUB – Unitatea românească: un proces istoric de durată / 41

Ioan HOLBAN – Poezia lui Radu Andriescu / 45

INEDIT

Constantin BOSTAN – G.T. Kirileanu – Patimile unui ctitor de Bibliotecă (I) / 49

Traian GRIGORESCU – Povestiri din războiul întregirii (II) / 52 (prezentare și editare Traian D. Lazăr)

TEXTE DE IERI PENTRU AZI

R. ROSETTI – Gînduri despre vitejie în trecutul românesc / 56

POEZIE

Victoria MILESCU / 61

Spiridon POPESCU / 62

Mihai MERTICARU / 63

Constantin BOBOC / 63

PROZĂ

Daniel DRAGOMIRESCU – În tabără la Năvodari / 64

Carol FELDMAN – Jucării / 66

Leon-Iosif GRAPINI – Spectacol de muzică și poezie / 69

Loredana A. ȘTIRBU – Oglinda Gorgonei / 73

CRONICA LITERARĂ

CRITICA POEZIEI: Cristian LIVESCU – Gheorghe Simon sau proba „Rodnicia de suflet” a poeziei / 76

CRITICA PROZEI: Constantin DRAM – Îngerașul purta fustă mini / 81

CRITICA CRITICII:  Dan MĂNUCĂ – Între estetică și comparatism / 83

COMENTARII CRITICE

Adrian Dinu RACHIERU – Alexei Mateevici, după un veac / 86

Vasile SPIRIDON – Unghiuri drepte, după riglă și echer / 89

Antonio PATRAȘ – O operă de exil: „Istoria…” lui Negoițescu (II) / 92

ACTUALITATEA LITERARĂ

Emanuela ILIE – „Mă înspăimîntă ce se află în lăuntrul meu…” Nina Cassian: Confesiuni (ne)trucate (II) / 95

Adrian G. ROMILA – Vianu, cartea și duhul / 98

LITERATURA AZI

Ioan LASCU – O chestiune pur franceză / 100

EX LIBRIS

Pompiliu CRĂCIUNESCU – Români din Paris / 103

Genoveva OGAN – Cînd calul de dar se înfruntă cu Pegas / 105

Ion MANEA– Gheorghe Gurău, fabulistul / 107

Mihaela PARASCHIV – O incitantă „drumeție” lingvistică / 109

Gellu DORIAN – Sînziana Șipoș – Somnul din conducte / 112

ISTORIE LITERARĂ

Florica Gh. CEAPOIU – Din laboratorul lui Mihai Eminescu: Veneția (III) / 114

Constantin COROIU – Asumarea talentului / 119

Liviu CHISCOP – Să punem capăt unei controverse stupide! / 121

Iulian Marcel CIUBOTARU – Un poet al Unirii: Dimitrie Dăscălescu / 126

Nina CORCINSCHI – Erotologia excesului: interdict și transgresiune / 128

Liviu PAPUC – Convorbiri, convorbiri… și Cesar Catanescu / 131

ISTORIE

Vasile DIACON – Avatarurile pămîntului românesc la Conferințele de pace de la Paris și ulterior (III) / 133

LITERATURA UNIVERSALĂ

Tino VILLANUEVA / 139 Traduceri de Olimpia IACOB

ESEU

Ion PAPUC – Realismul în literatură / 140

Mircea PLATON – Jean-Jacques și intelectualii de cavernă / 143

Dan TOMULEȚ – Omul, între semn și rostire (II) / 147

Ioana DIACONESCU – Martirii muntelui. Din documentele rezistenței anticomuniste / 151

Ionuț BUTOI – File din jurnalul inedit al Mărgăritei Ioana Vulcănescu. Viața cotidiană în comunismul de tranziție (I) / 154

Arthur SUCIU – Filosofie în ultimul timp / 160

Dumitru Horia IONESCU – Nostalgia și secunda / 165

CARTEA DE RELIGIE

Florin CRĂȘMĂREANU – David Bentley Hart și luptele sale / 168

CARTEA DE FILOSOFIE

Bogdan Mihai MANDACHE – Studii despre Jung / 170

CARTEA STRĂINĂ

Marius CHELARU – Sfîntul Ioan Damaschinul despre Islam / 172

ACTUALITATEA FRANCEZĂ

Simona MODREANU – Eul fractal: toposul identitar (I) / 175

ANTICHITĂȚI ACTUALE

Anca MEIROȘU – Mitologia din viață / 177

ARTE

Ștefan OPREA – Festivalul tinereții semicentenare / 178

Marian Sorin RĂDULESCU – Despre o anume stare de imponderabilitate / 180

Dragoș COJOCARU – Vara verdiană a leului / 182

PANORAMIC EDITORIAL

Marius CHELARU – Edituri moldave, autori moldavi / 186

I. HOLBAN – Elitele la ora confesiunii / 189

Florin MIHĂILESCU – Despre Mișcarea culturală Rugul aprins/ 191

Lucian GRUIA – Comentarii plastice / 192

Emilian MARCU – Vitrina cărților / 193

VARIA

Valentin TALPALARU – Compresa revistelor / 197

N. SAVA – Curier de ambe sexe / 198

Aura CHRISTI  – Ostrovul Învierii / 200

Revista indexata EBSCO