Nov 15, 2017

Posted by in Varia

Numărul lunii Octombrie 2017 – click aici

Cassian Maria SPIRIDON – O sută cincizeci de ani de Convorbiri literare. Titu Maiorescu la Convorbiri literare (III) / 1

150 DE ANI DE CONVORBIRI LITERARE (VII) / 10

Adrian LESENCIUC – Cultura română, între drumul propriu și „imitațiune”. Reperul Maiorescu. Formulări junimiste

„Creațiile mele reprezintă expresia stărilor prin care trec” – interviu cu artista Smaranda ISAR / 13

Virgil NEMOIANU – Roger Scruton / 16

Elvira SOROHAN – O antiutopie cu o altfel de scriitură / 18

Gheorghe GRIGURCU – „Uneori viața ne desparte de cuvinte” / 23

Basarab NICOLESCU – Neașteptatele căi ale sfințeniei: Simone Weil (II) / 26

Mircea MUTHU – „…I se spunea Medio Monte” / 29

Mircea A. DIACONU – I. Negoițescu. Mozaic pașoptist / 32

Ioan HOLBAN – Numele lui Dumnezeu e în sufletul omului / 38

INEDIT

Constantin BOSTAN – Sidonia C. Hogaș – „De veghe-n lanul de ocară” (III) / 42

Theodor PÂSLARU – Amintiri și istorisiri din trecut (VIII) / 45 (prezentare și editare Traian D. Lazăr)

TEXTE DE IERI PENTRU AZI

Demostene BOTEZ – Concurs de eleganță. Un eveniment istoric / 48

POEZIE

Gheorghe SIMON / 51

Melania CUC / 52

Mircea LUTIC / 53

Mihai KANTZER / 54

Caliopia TOCALĂ / 55

Vasile MIC / 56

Nicoleta CRĂETE / 56

PROZĂ

Mircea Radu IACOBAN – Jurnal / 57

Alecu Ivan GHILIA – Cu spatele la zid / 66

CRONICA LITERARĂ

CRITICA POEZIEI: Cristian LIVESCU – Nora Iuga și „poetica vocilor” din spațiul claustral (II) / 70

CRITICA PROZEI: Constantin DRAM – Doina Ruști și actus fidei/ 76

CRITICA CRITICII: Dan MĂNUCĂ – SADOVEANU ŞI THANATOS/ 79

COMENTARII CRITICE

Adrian Dinu RACHIERU – Zaharia Stancu, poetul / 81

Vasile SPIRIDON – Programatic despre viitorul pragmatic / 84

Antonio PATRAȘ – Literatură și angajament civic. O lectură sociologică a genurilor literare / 86

ACTUALITATEA LITERARĂ

Emanuela ILIE – Pereți subțiri, teme mari / 91

Adrian G. ROMILA – Văndrași, văndrăleli și cetitori / 93

LITERATURA AZI

Ioan LASCU – Norma supremă, iubirea / 95

EX LIBRIS

Theodor CODREANU – Viețuirile lui Horia Bădescu (IV) / 98

Maria NIȚU – Bujor Nedelcovici și cartea rănilor deschise / 102

Maria PASINCOVSCHI – Paul Goma. Adameva: traiectul existențial și de creație / 110

Liviu CHISCOP – Procesul comunismului literar / 115

Gellu DORIAN – Ionuț-Bogdan Cărăușu – animetria / 119

ISTORIE LITERARĂ

Florica Gh. CEAPOIU – Din laboratorul lui Mihai Eminescu: Sonetul (I) / 121

Constantin CUBLEȘAN – Ivan Turbincă – un Sisif al derizoriului / 125

Miroslava METLEAEVA – Revenirea lui Ivan Turbincă sau în căutarea identității / 129

Constantin COROIU – Constantin Țoiu și lumea din cînd în cînd / 135

Liviu PAPUC – Junimea lui Nicolae Gane, la Academia Română / 139

ISTORIE

Vasile DIACON – Avatarurile pămîntului românesc la Conferințele de pace de la Paris și ulterior (I) / 141

LITERATURA UNIVERSALĂ

Lidia CHIARELLI / 146 Traduceri de Olimpia IACOB

ESEU

Ion PAPUC – Un hermeneut / 147

Mircea PLATON – Maestrul și Anișoara / 150

Dan TOMULEȚ – Contribuții plotiniene la teoria libertății (II) / 156

Caius Traian DRAGOMIR – Va mai exista Europa? / 160

CARTEA DE RELIGIE

Martin LUTHER – Scrisoare deschisă despre traducere (III) / 162

CARTEA DE FILOSOFIE

Bogdan Mihai MANDACHE – Voltaire despre Newton / 166

CARTEA STRĂINĂ

Marius CHELARU – O altfel de privire asupra Cărții regelui a lui Ferdoussi / 168

ACTUALITATEA FRANCEZĂ

Simona MODREANU – Castelul / 171

ANTICHITĂȚI ACTUALE

Ioana COSTA – Cariatide, atlanți, dicționare / 174

ARTE

Ștefan OPREA – Mărturisirile lui Alexa Visarion / 175

Marian Sorin RĂDULESCU – Un pas în urma serafimilor sau bate șaua să priceapă iapa / 177

Adrian PALCU – Festivalul George Enescu 2017. Într-o nouă lumină… / 179

Dragoș COJOCARU – Întoarcerea lui Baiazid / 183

PANORAMIC EDITORIAL

Marius CHELARU – Edituri moldave, autori moldavi / 187

I. Holban – Strigătul de izbîndă al zilei în floarea de cireș / 190

TALPALARU – Treptele nostalgiei / 192

Emilian MARCU – Vitrina cărților / 193

VARIA

Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iași. Evenimentele lunii septembrie/ 196

Valentin TALPALARU – Compresa revistelor / 198

SAVA – Curier de ambe sexe / 199

Aura CHRISTI  – Ostrovul Învierii / 200

Revista indexata EBSCO