Nov 2, 2017

Posted by in ARTE

Iurie COLESNIC – Un album – o bijuterie editorială

 

Visul fiecărui scriitor este ca viața și opera lui să se încununeze cu o bibliografie, dar poate cel mai important și mai frumos e ca să fie un album fotografic, reprezentînd biografia și creația.

În literatura română nu sînt prea multe exemple de acest fel din motivul că istoricii și criticii literari preferă să se axeze mai mult pe analiza critică a operei, pe savurarea unor detalii biografice, lăsînd iconografia pe planul secund. Nu este și cazul cercetătoarei, dnei profesor dr. Luminița Cornea, care și-a dedicat timpul cercetării și readucerii în actualitate a prozatorului și publicistului ardelean Romulus Cioflec. Ea nu a cercetat pur și simplu creația, a mers pe ideea de a reconstitui plenar destinul acestui om și a început-o cu satul de baștină Araci, unde a copilărit scriitorul și în casa căruia a reușit să deschidă un muzeu „Romulus Cioflec”. După care a urmat o serie lungă de conferințe și simpozioane care s-au finalizat cu editarea materialelor, în mare parte, inedite, ca, într-un final, să avem pe masă o carte excepțională „Romulus Cioflec, o viaţă în imagini” (Sfîntu Gheorghe, 2016), un album care îmi amintește mai mult de un scenariu regizoral pentru un film documentar.

Compartimentat firesc, aduce exact așa cum a fost biografia scriitorului, copilăria, satul de baștină, părinții, adolescența, anii de studii, debutul literar și publicistic și, desigur, o bună parte din viața particulară ilustrată prin imagini inedite, în care Romulus Cioflec poate fi văzut alături de mari contemporani, cum este cazul scriitorului Panait Istrati.

Creația autorului, comentată succint, este prezentată și prin ilustrații adecvate, adică coperțile edițiilor care au apărut pe parcursul vremii și pe rînd cu cele mai recente. Acest compartiment îmi amintește foarte mult de o istorie a literaturii în imagini, de o sinteză mai puțin obișnuită a unei creații literare. În felul acesta, Luminița Cornea a reușit să reconstituie detaliu cu detaliu portretul unui scriitor, prozator, care nu pur și simplu a meditat la masa de scris, dar a fost mînat de un zbucium intern, de un gînd nestăvilit al călătoriei, ajungînd în Rusia, în timpul revoluției, în Basarabia, în timpul marilor frămîntări naționale, în Spania, înainte de războiul civil, și chiar a pornit-o spre Polul Nord. Toate aceste frămîntări au devenit cărți. Din note zilnice, din jurnale intime a reușit să încropească niște cărți care reflectă atmosfera și aspirațiile generației interbelice.

Pentru mine, locul cel mai interesant al acestui album este momentul basarabean, fiindcă în viața lui de familie, în prima lui căsătorie a fost însurat cu o basarabeancă – Antonina Gavriliță, fiica unei mari personalități, avocatul Emanoil Gavriliță, directorul primului ziar românesc apărut la Chișinău, Basarabia (1906-1907). Ea era pictoriță, era profesoară de liceu și au mers împreună pînă în 1930, cînd drumurile lor s-au despărțit, dar din această perioadă s-au păstrat în familie mai multe poze și, prin ele, citim nu doar destinul lui Romulus Cioflec, ci și segmente, fragmente din destinul Basarabiei.

Albumul Luminiței Cornea „Romulus Cioflec o viață în imagini” (Sfîntu Gheorghe, 2016) are deja două ediții. Știind migala cu care a fost întocmit, presupun că autoarea, peste un timp, va purcede la o nouă ediție. Este și firesc. O carte foarte bună oricînd poate fi făcută și mai bună, fapt pentru care o felicit pe Luminița Cornea.

 

Revista indexata EBSCO