Nov 2, 2017

Posted by in Varia

Numărul lunii Septembrie 2017 – click aici

Cassian Maria SPIRIDON – O sută cincizeci de ani de Convorbiri literare. Titu Maiorescu la Convorbiri literare (II) / 1

150 DE ANI DE CONVORBIRI LITERARE (VI)

Dan ANGHELESCU – “Convorbiri”…cu Basarab Nicolescu / 13

„Augustin Buzura – un luptător care nu s-a lăsat niciodată învins prin abandon” – interviu cu scriitoarea Angela MARTIN / 16

Nicolae STROESCU STÎNIȘOARĂ – Pagini despre Augustin Buzura / 19

Virgil NEMOIANU – Metamorfoze canonice / 24

Elvira SOROHAN – O vocație irosită pe blog / 26

Gheorghe GRIGURCU – „A iubi trecutul înseamnă a te iubi pe tine” / 30

Basarab NICOLESCU – Neașteptatele căi ale sfințeniei: Simone Weil / 33

Alexandru ZUB – Sărbătoarea memoriei (în viziune istorico-culturală) / 35

Ioan HOLBAN – Poeta inimii din loc ferit / 37

INEDIT

Constantin BOSTAN – Sidonia C. Hogaș – „de veghe-n lanul de ocară” (II) / 40

Theodor PÂSLARU – Amintiri și istorisiri din trecut (VII) / 43 (prezentare și editare Traian D. Lazăr)

TEXTE DE IERI PENTRU AZI

Sextil PUȘCARIU – 1906. Vasile Pogor, Convorbiri literare și Viața Românească / 47

POEZIE

Adam PUSLOJIC / 50

Alexandru SFÂRLEA / 51

Rodica POPEL / 52

Andrei NOVAC / 53

George LUCA / 54

Dorina STOICA / 55

Steluța CRĂCIUN / 55

Mihai Sultana VICOL / 56

Ion Iancu LEFTER / 56

PROZĂ

Doina CHERECHEȘ – Inginerul… / 57

CRONICA LITERARĂ

CRITICA POEZIEI: Cristian LIVESCU – Nora Iuga și „poetica vocilor” din spațiul claustral / 62

CRITICA PROZEI: Constantin DRAM – Iisus umblînd cu rucsac într-o lume care a fost a pisicilor / 68

CRITICA CRITICII:  Dan Mănucă– Virtuțile istoricului literar / 71

COMENTARII CRITICE

Adrian Dinu RACHIERU – Nicolae Dabija și „tribun-arta” / 74

Vasile SPIRIDON – Afte și oftaturi / 77

Antonio PATRAȘ – Literatura română văzută din exil / 80

ACTUALITATEA LITERARĂ

Emanuela ILIE – Cu Mariana Neț, despre alegeri, timp și mărturii / 84

Șerban AXINTE – Doi poeți / 86

Adrian G. ROMILA – Apele întunecate ale Nordului / 89

LITERATURA AZI

Ioan LASCU – Un suprarealism vegetal. Și nu numai… / 91

Livia IACOB – Dinamica literaturii balcanice / 94

EX LIBRIS

Theodor CODREANU – Viețuirile lui Horia Bădescu (III) / 97

Ilinca BERNEA – Extraconjugal / 99

Gellu DORIAN – Cristina Costov – Odihna de stele / 101

ISTORIE LITERARĂ

Liviu CHISCOP – În întîmpinarea bicentenarului: Alecsandri în cea dintîi reconstituire genealogică (I) / 103

Alexandru Valentin PETREA – Două sfere incompatibile. Liviu Rebreanu și cuplul primordial / 109

Liviu PAPUC – Grija pentru animale la Iași / 113

LITERATURA UNIVERSALĂ

Antonio Lobo ANTUNES – De-a lungul rîurilor ce se duc (fragment) / 115 Traduceri de Dinu FLĂMÎND

ESEU

Ion PAPUC – Războiul ca duel / 118

Mircea PLATON – Calistrat Hogaș și potecile neumblate ale naționalismului românesc / 121

Dan TOMULEȚ – Contribuții plotiniene la teoria relativității (I) / 124

Nicolae ILIESCU – Un clopot vestind năpasta / 127

Ovidiu PECICAN – Platonul lui Noica / 132

Ioana DIACONESCU – O crimă cu premeditare: Deținutul K 9320. Mircea Vulcănescu / 134

Ionuț BUTOI – Cazul Vulcănescu (I) / 139 Arthur SUCIU – Dorința de a fi acceptat și adevărul vieții / 146

CARTEA DE RELIGIE

Martin LUTHER – Scrisoare deschisă despre traducere (II)/ 149

CARTEA DE FILOSOFIE

Bogdan Mihai MANDACHE – René Guénon la Regnabit / 153

CARTEA STRĂINĂ

Marius CHELARU – Aripile fragile care caută Paradisul / 155

Constantin COROIU – Profiluri. Saramago și hermeneutica memoriei / 158

ACTUALITATEA FRANCEZĂ

Simona MODREANU – Corpul interzis / 162

ANTICHITĂȚI ACTUALE

Ioana COSTA – Dacă ar fi avut un microscop… / 165

ARTE

Ștefan OPREA – O obsesie: Cléo de la 5 la 7 / 166

Marian Sorin RĂDULESCU – Țara moartă și lumea ideilor fără uniformă / 168

Gheorghe MACARIE – Sala Palldy – expoziție de pictură Daniela Isache / 170

Iurie COLESNIC – Un album – o bijuterie editorială / 172

Adrian PALCU – Recitalul de pian: personalități, stiluri, performanțe / 173

Alex VASILIU – Dmitri Șostakovici: portret mișcat – martor al unui secol tragic (VI) / 177

Dragoș COJOCARU – Un marchiz spaniol renascentist la Viena / 181

PANORAMIC EDITORIAL

Marius CHELARU – Edituri moldave, autori moldavi / 184

Holban – Clipă, oprește-te, ești atît de frumoasă! / 187

Nicolae SAVA – Poezia stă la masă cu cotidianul la Majestic / 190

Emilian MARCU – Vitrina cărților / 191

VARIA

Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iași. Evenimentele lunii august / 194

Teodor SINEZIS – Sète – un festival de poezie / 195

Valentin TALPALARU – Compresa revistelor / 198

N. SAVA – Curier de ambe sexe / 199

Aura CHRISTI  – Ostrovul Învierii / 200

Revista indexata EBSCO