Sep 26, 2017

Posted by in EDITORIAL

Ion HADÂRCÃ

Distinse dle director de revistă şi iubite confrate Cassian Maria Spiridon!

 

Nu voi să ratez fericitul prilej de a Te felicita pe Dumneata, noul spiritus rector al „Convorbirilor literare” maioresciano-eminesciene, contemporane, moderne, postmoderne, post-postmoderne, transdisciplinare, transcarpatice şi transprutene,  cât şi pe întreaga Familie junimistă a „Convorbirilor literare” cu acest prag aurifer – 150, plin de semnificaţii, jubilaţii şi conotaţii culturale majore pentru veşnic tânăra noastră civilizaţie românească!

Interpretând metaforic încă neperimatul truism blagian, aş putea afirma şi eu că veşnicia literară românească s-a născut în paginile „Convorbirilor literare”! Această veşnicie dăinuie prin numele lui Titu Maiorescu, Mihai Eminescu, Ion Creangă, Vasile Alecsandri, Ioan Slavici, I.L. Caragiale,  ca să mă limitez doar la greii perioadei clasice convorbiriste.

Sunt fericit să mă consider printre autorii primului număr reînnoit („Un alt început”– sic!) al variantei revuistice/jurnaliere din 1996 şi printre nobilii laureaţi ai Convorbirilor…, fără a mai menţiona epoca Podurilor de Flori  şi a Fronturilor Populare din iarna lui 1989-1990, când noi, amândoi (îţi mai aduci aminte, dragă Cassius?), puneam la Chişinău, temeliile unei fructuoase prietenii şi colaborări întru renaşterea spirituală şi aservirea idealului naţional al Unirii!

Şi cât de vizionar-actuale rămân cuvintele lui Eminescu de la 1878!: „…astăzi „Convorbirile literare” au ajuns a fi recunoscute de ceea ce au fost întotdeauna, de organ al oamenilor hotărâţi a conserva bazele naţionale în lucrarea noastră literară şi de a înainta cu pas bine chibzuit pe aceste baze”.

Nu-mi rămâne să adaog la aceste cuvinte decât să vă/ să ne urmăm şi să ne perpetuăm nestăvilit vorovirea nănăşită de marii noştri înaintaşi.

De o sută cincizeci de ani tot convorbind, convorbirind, şi convi-biruind e musai să ne junimim senectuţile, înţelepţindu-ne juniile cu mirabila instanţă naţională unificatoare a „Convorbirilor literare” încă mulţi, mulţi ani de Tinereţe fără bătrâneţe!

 

Al vostru,

Ion Hadârcă

 

Revista indexata EBSCO