Sep 5, 2017

Posted by in Varia

Mesajul revistei „Antiteze” la jubileul revistei „Convorbiri literare”

 

Anul 2017 are o semnificaţie specială pentru revista „Convorbiri literare”: împlineşte 150 de ani de existenţă şi ţinuta sa dreaptă, autoritară – aşa cum arată astăzi – ne face să-i sărbătorim cu bucurie aniversarea. Ştim, în cercurile concentrice din tulpina revistei se află eonul originar al Societăţii Junimea, cea care a impus ordine şi sprit critic în viaţa literară, culturală şi social-politică de la noi, prin Titu Maiorescu şi prin ceilalţi reprezentanţi ai elitei ieşene de după Prima Unire; clasicismul literaturii noastre a fost determinat de orientarea impusă de nucleul reformator din Iaşi; şi tot acolo se află cele cîteva serii care au adus tradiţie şi longevitate „Convorbirilor literare”, călătoare o vreme şi pe la Bucureşti; se mai află orgoliul unei mari datorii spirituale pe care fiecare dintre cei ce s-au succedat la cîrma revistei, începînd cu Iacob Negruzzi, şi l-au asumat, ştiind că intră prin fapta lor în istoria literară, cu ochiul ei exigent şi neiertător în impunerea adevărului. Istoria „Convorbirilor literare” reprezintă chiar conştiinţa de a fi a literaturii romîne, iar încercările prin care a trecut oglindesc frămîntările sale în perioadele de criză.

Ar trebui să ne amintim cu acest prilej de intuiţia pe care a avut-o regretatul Laurenţiu Ulici, în 1995, abia ales preşedinte al USR, de a încredinţa conducerea revistei de la Iaşi, aflată în cădere liberă, lui Cassian Maria Spiridon, pe atunci cunoscut poet, editor şi publicist, apreciat pentru curajul său de a fi condus şi îndemnat la revoltă grupul anticomunist din Piaţa Unirii, în decembrie ’89, cu cîteva zile înainte de mişcarea decisivă de la Timişoara. Ambiţios din fire şi dornic să reabiliteze faima Iaşului în materie de concepţie revuistică modernă, Cassian a reuşit în cîteva luni să-şi arate calităţile de animator şi să alcătuiască o echipă redutabilă, atragînd condeie de toate calibrele, spre a da contur noilor „Convorbiri”. Cu un program cît se poate de simplu şi eficient: deschidere generoasă spre lumea scriitorilor, cu calm şi cu perseverenţă, el a surmontat impedimentele şi a reimpus în scurt timp vocea originală a „bătrînei doamne” din Florenţa moldavă. Echipa critică, la care a ţinut cel mai mult, şi-a definit neo-junimismul în jurul regretatului profesor Dan Mănucă, el însuşi autorul unor exegeze asupra moştenirii maioresciene.

Astăzi, „Convorbirile literare” se află în topul celor mai bune reviste literare din ţară – am risca să spunem: cea mai bună şi mai complexă – totdeauna serioasă, echilibrată în polemici, originală în grafică, diversă, dinamică, robustă, coezivă, cu deschidere europeană, atentă la lumea de azi, la mersul literaturii romîne curente, cu multe personalităţi din diaspora în cuprins, cu multe nume de referinţă din elita culturală şi ştiinţifică ieşeană, din spaţiul Moldovei integrale, din toată ţara, în relieful ei – în sfîrşit, o revistă valoroasă, pe măsura tradiţiei de care ştie să facă întotdeauna caz. A fost prima revistă din ţară care a declanşat un proiect coerent de manifestări culturale proprii, de premiere şi punere publică în valoare a unor personalităţi creatoare, culminînd recent cu Premiul „Titu Maiorescu” Opera omnia, pentru critică şi istorie literară.

Le dorim succese în continuare „Convorbirilor literare” şi celor care fac să reziste această revistă exemplară, să rămînă multă vreme în vîrful publicisticii noastre, punînd mereu la încercare calitativă colegele aflate sub egida Uniunii Scriitorilor din Romînia. La mulţi ani!

 

Cristian Livescu, director,

Raluca Naclad, redactor şef,

Redacţia revistei „Antiteze” din Piatra Neamţ

Revista indexata EBSCO