Sep 1, 2017

Posted by in Varia

Numărul lunii Iulie 2017 – click aici

Cassian Maria SPIRIDON – O sută cincizeci de ani de Convorbiri literare. Eminescu la Convorbiri literare (II) / 1

150 DE ANI DE CONVORBIRI LITERARE (IV) / 11

Cristian LIVESCU, Raluca NACLAD, Spiridon POPESCU

„Romanul văzut ca o sociologie subversivă” / 12 – interviu cu antropologul francez Claude KARNOOUH

„De la prepelițe împăiate la îngeri” / 15 – interviu cu Gabriela SZILAGI

Elvira SOROHAN – Se mai scrie roman-fluviu / 19

Gheorghe GRIGURCU – „Căderea fastuoasă a ceea ce nu s-a împlinit” / 25

Basarab NICOLESCU – Documente excepționale pentrru cultura română: corespondența între Nichifor Crainic și Vintilă Horia în 1972 / 28

Alexandru ZUB – V. Pârvan și „datoria vieții noastre” / 33

Ioan HOLBAN – Noul roman istoric / 36

 IN MEMORIAM AUGUSTIN BUZURA

Daniela ZECA – Marele absent / 43

Vasile SPIRIDON – Drumul invers / 45

INEDIT

Constantin BOSTAN – Neculai Stoleriu, apostolul jertfelnic (II) / 47

Theodor PÂSLARU – Povestiri și amintiri din trecut (VI) / 50 (prezentare și editare Traian D. Lazăr)

TEXTE DE IERI PENTRU AZI

Mircea ZACIU – O arhivă a culturii românești / 54

POEZIE

Ion HADÂRCĂ / 61

Dan PETRUȘCĂ / 62

George L. NIMIGEANU / 63

PROZĂ

Florin LOGREȘTEANU – Misterul comorii din turn / 64

TEATRU

Doris PLANTUS – Zamolxe / 68

CRONICA LITERARĂ

CRITICA POEZIEI: Cristian LIVESCU – Poetica „efectului de real”: Gabriela Chiran și Giuseppe Masavo / 70

CRITICA PROZEI: Constantin DRAM – Trăirea povestirii ca pe un rol / 76

CRITICA CRITICII: Dan Mănucă – Antropologia culturală / 78

COMENTARII CRITICE

Adrian Dinu RACHIERU – Șerban Foarță – 75. Ars combinatoria / 80

Antonio PATRAȘ – O istorie politică a literaturii române / 83

ACTUALITATEA LITERARĂ

Emanuela ILIE – Ioana Diaconescu. Țesuturi poetice expresioniste / 89

Șerban AXINTE – Dictatura memoriei / 92

Adrian G. ROMILA – Nicolae S. Șucu, cioban și aventurier / 94

LITERATURA AZI

Ioan LASCU – Luminile enciclopedismului / 96

EX LIBRIS

Theodor CODREANU – Viețuirile lui Horia Bădescu (I) / 99

Nicolae CREȚU – Joyce în lectura lui Mircea Mihăieș / 104

Gellu DORIAN – Emilia Ajule – Jurnalul unor cuvinte ingrate / 110

ISTORIE LITERARĂ

Ionuț BUTOI – Mircea Vulcănescu. O biografie de lucru / 112

Leonida MANIU – Maiorescu și cultura română / 121

Traian-Ioan GEANĂ – Hyperion – cavaler al infinitei resemnări? Luceafărul repovestit prin ochii lui Kierkegaard (II) / 124

Ioana DIACONESCU – Poezia ca act de insurgență: Cezar Ivănescu în arhivele Securității / 129

Constantin COROIU – Utopii vechi și noi / 132

Liviu PAPUC – Septentrion rădăuțean / 135

ISTORIE

Miroslava METLEAEVA – Lumile paralele ale memoriei istorice / 136

LITERATURA UNIVERSALĂ

Yeșim AGAOGLU / 142 Traduceri de Olimpia IACOB

ESEU

Ion PAPUC – Un altfel de scriitor: Șerban Codrin / 143

Mircea PLATON – ASTRA în satul meu: Elita României vechi și satul tradițional / 148

Dan TOMULEȚ – Reflecții asupra relației dintre teologie și filosofie (II) / 155

Ovidiu PECICAN – Moartea în Carpați / 159

Arthur SUCIU – Elemente ale strategiei discursive la Marcel Proust / 162

Nicu GAVRILUȚĂ – Ipostaze ale „modernității multiple”: America religioasă și Europa (post)seculară (IV) / 164

Caius Traian DRAGOMIR – Civilizația – evoluție și involuție / 168

CARTEA DE FILOSOFIE

Bogdan Mihai MANDACHE – Rumi – poet, mistic, filosof / 170

CARTEA STRĂINĂ

Marius CHELARU – Taiko / 172

ACTUALITATEA FRANCEZĂ

Simona MODREANU – Un țăran la Paris / 176

ANTICHITĂȚI ACTUALE

Ioana COSTA – Egiptul fiecăruia / 178

ARTE

Ștefan OPREA – Un an teatral privit critic / 179

Marian Sorin RĂDULESCU – Eroismul de a-ți alege, ca printr-o artă, destinul – Despre trup și suflet / 181

Alex VASILIU – Dmitri Șostakovici: portret mișcat – martor al unui secol tragic (IV) / 183

PANORAMIC EDITORIAL

Marius CHELARU – Edituri moldave, autori moldavi / 186

Holban – Cartea, teiul, pescărușul și stejarii / 189

Emilian MARCU – Vitrina cărților / 191

VARIA

Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iași. Evenimentele lunii iunie / 194

Valentin TALPALARU – Compresa revistelor / 196

SAVA – Curier de ambe sexe / 198

Revista indexata EBSCO