Jul 17, 2017

Posted by in Varia

SAVA – Curier de ambe sexe

 

“Mă numesc Guşă Titus şi cu îngăduinţa dumneavoastră vă trimit spre analiză câteva dintre modestele mele versuri. Nu ştiu dacă sunt demne pentru a fi publicate în revistă, acest lucru hotărîndu-l desigur domniile voastre. Vă salut cu respect” – Nu sînt publicabile. Prima din grupaj, „Luceafărului”, începe astfel: „Tu, pe boltă, ca un rege,/ Ne veghezi a noastră soartă./ De vrem lumea a o drege/ Ne izbim de-nchisă poartă./ Când ne-ai fost lumină vie/ Ai spus verde adevărul/ Epigonii la minciună fac hernie./ Moştenire-ai lăsat zborul./ Astăzi lumea vrea să-ngroape/ Gândul bun şi visătorul,/ Scuipă-n blidul de aproape,/ Răstignit-au şi umorul./ Şoaptele nu-ţi mai ascultă/ Decât râul cel de munte,/ Îndrăzneala şade mută/ Costelivă şi căruntă”.

 

“Bună ziua! Mă numesc Andriescu Diana-Gabriela, am 16 ani şi sunt elevă în clasa a X-a la Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” din Iaşi. În cadrul evenimentului “Poezia la Iaşi”, domnul Cassian Maria Spiridon a onorat si colegiul nostru prin prezenţa sa. De aceea, doresc să îi mulţumesc  pentru bunăvoinţa de a ne oferi din timpul său şi, în mod special, pentru uşa pe care mi-a deschis-o fără, poate, să-şi dea seama. De cîţiva ani am început să scriu poezie: mai întîi din plăcerea de a mă elibera de griji într-un mod frumos, apoi din dorinţa de creea pură poezie. Am înţeles de la domnul Cassian Maria Spiridon  că revista “Convorbiri literare” asigură, în fiecare luna, debutul a minim unui scriitor. Aş dori să va trimit trei dintre poeziile pe care le-am scris în speranta ca voi primi un răspuns” – Diana, versurile tale sînt bune pentru un început. Mai ai mult de citit şi e nevoie de mai mult exerciţiu pe text. Îţi reproduce textul „Te caut”, cu sfatul de a reveni peste un timp, dar după ce vei fi citit măcar pe toţi marii poeţi români, de la Dosoftei până la Mircea Dinescu: „În foşnetul scurs al paginilor mâzgâlite/ Cu numele tău. Dulce şi mângâietor/ Suflu către sufletu-mi înnăbuşit…/ De-atâtea şi-atâtea suspine ascunse/ În macabrul nopţii…/ Ascunse de tine-tu-strigătul morţii./ Tot ce-a luat naştere din praf,/ În praf de stele şi în pulbere argintie/ M-a învăluit./ În iubire, în linişte, în şoapte/ Către cerul apus/ În noapte./ Dar iată că s-a dus./ Ce din praf s-a născut,/ În praf s-a stins…/ Şi m-a lăsat copleşită de iubire/ Stinsă, ştearsă,/ Acum, şi din propria-mi privire./ Te-am căutat.”

 

Vasile Sandu se şi ne întreabă: „La ce bun să scriu atâtea/ Poezii, şi mari, şi multe,/ Dacă toată omenirea,/ Nici nu vrea să le asculte?/ Pentru ce am cheltuit/ Eu atâta energie,/ Dacă nu sunt preţuit,/ Pentru rodul din hârtie?/ La ce bun să scriu cu har/ Zi de zi, noapte de noapte,/ Când e totul în zadar,/ Sunt doar vise spulberate?” – Vasile, ai dreptate. Ce atîta zbucium pentru nişte cititori insensibili? În textul următor, deşi e vorba de aceeaşi nepăsare (din partea unor mioare), autorul se vrea a fi un pictor celebru: „Turmă albă de mioare,/ Cu lâna scăldată-soare,/ Vă privesc din depărtare,/ Cum păşteţi cu nepăsare./ Ciobanul îl văd proptit,/ Într-un băţ de lemn cioplit,/ Cu cojocul luat în spate,/ Cu opincile-ncălţate./ Poate e-un baci tinerel,/ Cu cojocul strâns pe el./ Vă iubeşte, dragi mioare,/ Mai mult ca pe-o fată mare./ Poate are veche vîrstă,/ Cu faţa neagră şi tristă,/ Cu barba mare, crescută,/ De ger aspru biciuită./ Vă privesc cu încordare,/ Şi îmi pun o întrebare:/ De ce nu-s un Grigorescu,/ Să las tablou de maestru?”

 

Pînă luna viitoare, următorii corespondenţi sînt rugaţi să aştepte răspunsurile la scrisorile lor: Alexandrina Chelu, Luminiţa Garaba, Ca un fir de trandafir, Melania Cristea, Tit Tihon din Roman, Gabriel Florin Macsim.

 

 

Curierul de ambe sexe este al cititorilor care doresc să se afirme în literatură. Cei care au îndrăzneala să ne convingă că au ceva de spus, cu talent pentru asta, trebuie să ne trimită cîteva texte (poezie, proză, teatru, eseu critic), scrise citeţ, lizibil, cu respectarea normelor gramaticale clasice, pe suport de hîrtie sau electronic (obligatoriu cu diacritice –  TEXTELE FĂRĂ DIACRITICE NU SE PUBLICĂ!)  şi să aştepte un răspuns, care nu va întîrzia foarte mult. Ne interesează şi cîteva date despre autor. Cei ale căror texte ne vor convinge prin originalitate, concizie şi, mai ales, talent literar, vor intra în atenţia noastră, promovîndu-i la “Antologia curierului”. Manuscrisele se pot trimite pe adresa poştală, la sediul redacţiei, sau pe două e-mail-uri, nicu_sava@yahoo.com sau  convlit@mail.dntis.ro. Toate scrisorile îşi vor afla răspuns doar în paginile revistei.

 

 

Antologia curierului: OVIDIU CRISTIAN DINICĂ

 

Asfinţit

 

Ascultă mamă
cum cad colţuri de cer
din inimă se iveşte asfinţitul
cum se ridică aburul nopţii
numele tău este strigat
din litere prea ninse
ascultă cum se ivesc zorii
din piepturi de cai
cum se ridică de pe masă înserarea.

 

Stelele

 

Pereţii galbeni din camera mea
sunt plini cu ochii peştilor
pe care îi aleg să cuprindă
în amurgul verde
lacrima uitată a tăcerii
din care să apară
chipul tînăr al tatei
aşteptînd
ora exactă,
cînd aripile mele prind contur

aduc mai aproape cerul cu vulturi,
iar inima mea, desenînd
stelele, se va aprinde
să înveţe mersul aştrilor.

 

Timp

 

I-am zis pietrei piatră şi ea a tăcut
pădurii i-am dat cerul

şi ea s-a înălţat pînă la el
îngerului cu aripa ruptă i-am cerut

să-mi stea pe umeri
şi el mi-a dat lacrima sa
vîntului i-am cerut glasul iar el a rîs
ploii i-am cerut să-mi spele picioarele
ea s-a colorat cu păcatele mele
apoi a rîs, a plîns pentru timpul născut orb

 

Anotimp periculos
În centrul oraşului de pîslă
se trăieşte periculos
se trage cu arcul în ceasul cu cuc
din casa tîmplarului
ce anunţă cu o octavă mai sus
toamna
cîteva săgeţi rătăcite ţintesc silabele cuvintelor
dintre tîmplar şi soţia acestuia.
Ultimele săgeţi ţintesc inimile acestora
ca tăgadă a faptului că cei doi îşi vor spune
vreodată că se iubesc sau că se vor iubi
în căsuţa lor de turtă dulce

 

Nesomn

 

Strîng
săgeţile lunii
din apa curată a fîntînilor
trag apoi linia
peste aerul rănit
de lăsatul zorilor
în cumpătul dimineţii
aştept liniştea
să se aştearnă peste insomnia
cerului
odihnit de nesomn
ajung să citesc în toamnă
umbra frunzelor cu degetele timpului.

Revista indexata EBSCO