Jul 17, 2017

Posted by in Istorie literara

Ioana DIACONESCU – Poezia ca act de insurgență: Cezar Ivănescu în arhivele Securității

“ SEMNALAT CA UN POET PROTESTATAR”

După plecarea lui Cezar Ivănescu de la revista „Argeş” (1972) unde fusese urmărit cu asiduitate (dovadă stau documentele din volumul 1 – DUI 044418 „privind pe Ivănescu Cezar”), Securitatea are deja „motive” şi „dovezi” pe care le „deţine” pentru a-i alcătui un stufos, agresiv şi incredibil Plan de măsuri. Atitudinea declarată faţă de regimul represiv, afirmarea obstinată în împrejurări publice a necesităţii obligatorii a libertăţii de creaţie, sfidarea şi negarea oricărei forme a cenzurii ideologice, încercarea de a influenţa coalizarea tinerei generaţii de scriitori în lupta împotriva literaturii „angajate”, uzurpatoare a celei autentice, apropierea de „elementele duşmănoase aflate în atenţia Securităţii” (Paul Goma, Virgil Tănase şi Dumitru Ţepeneag) sunt suficiente motive de îngrijorare şi alertă pentru lucrătorii operativi preocupaţi în acelaşi timp de „scrierile” lui „ascunse”, gata a fi „difuzate în cercuri restrînse“ şi de, eventual, trimiterea în străinătate a unor lucrări „încă nepublicate în ţară”. Mai pe scurt, măsuri informative, măsuri tehnico-operative şi… alte măsuri. Exagerata şi complicata grijă a celor cîţiva ofiţeri de Securitate, ale căror nume deja „celebre” circulă prin mai toate rapoartele ce aveau în vedere scriitorii importanţi ai vremii, ar putea fi hilară dacă nu ar fi avut efecte dramatice asupra celor care, la fel ca Cezar Ivănescu, s-au opus, cu orice preţ, represiunii comuniste afirmând cu obstinaţie libertatea de creaţie şi negînd orice formă instituţionalizată a cenzurii, exprimându-se în împrejurări publice împotriva regimului politic din România.

Cele două documente inedite ce le ofer spre publicare fac parte din volumul Poezia ca act de insurgenţă. Cezar Ivănescu în Arhiva C.N.S.A.S., pe care-l pregătesc la propunerea editurii „Junimea” – colecţia „Memoria clepsidrei”.

 IOANA DIACONESCU

 

 

I[nspectoratul ]M[unicipiului]B[ucuresti]/122/M[inisterul de] I[nterne]

 

20 septembrie 1973

 

PLAN DE MĂSURI

Privind urmărirea în cadrul DUI a numitului IVĂNESCU CEZAR

Din motivele pe care le deţinem rezultă că scriitorul Cezar Ivănescu, în repetate, rînduri are manifestări ostile şi negative la adresa orînduirii noastre socialiste. Astfel a afirmat că “este necesară o asociere a tinerei generaţii de scriitori – al cărei reprezentant de frunte se consideră – pentru apărarea libertăţii scrisului şi intereselor majorea ale lor“. Etichetează ca laşe generaţiile anterioare ” întrucît, după ce au luptat alături de nemţi, au luptat şi împotriva lor şi au adus comunismul în ţară”.

Se erijează în apărător al intereselor tinerilor scriitori şi caută să-i coalizeze pentru a lupta împotriva scriitorilor vîrstnici angajaţi.

Cezar Ivănescu se află în anturajul unor elemente duşmănoase, cu concepţii asemănătoare aflate în atenţia Securităţii cum sunt Paul Goma, Tănase Virgil precum şi în atenţia unor elemente din exterior care vor să-i publice unele lucrări în străinătate pentru a-l atrage la activităţi ostile.

Situaţia operativă impune urmărirea calificată a scriitorului Cezar Ivănescu în cadrul DUI pentru a stabili şi a documenta toate aspectele referitoare la activitatea şi comportamentul său:

– Afirmaţiile pe care le face în diverse cercuri de prieteni cu privire la politica partidului şi statului nostru.

– Caracterul relaţiilor pe care le are cu unele elemente cu convingeri apropiate: TĂNASE VIRGIL, PAUL GOMA, DUMITRU ŢEPENEAG, etc.

– Preocupările sale în domeniul creaţiei literare, dacă deţine scrieri ascunse şi pe care le difuzează în cercuri restrînse.

– Dacă încearcă să trimită în exterior, pe orice cale, lucrări nepublicate în ţară.

– Concepţiile sale privind sistemul social din ţara noastră.

– Profilul moral, vici, pasiuni.

În scopul realizării sarcinilor pe care ni le propunem vom lua următoarele măsuri:

 

 1. I N F O R M A T I V E
 2. a) Dirijarea în continuare a sursei „Anghel Anghelescu” din legătura tov[arăşului ] Cpt[căpitan ] Achim Victor pentru a cunoaşte conţinutul discuţiilor duşmănoase purtate de obiectiv în cercurile intime, date despre preocupările literare actuale, cercul de relaţii.

Răspunde: M[aio]r Bojin Marius

Cpt[căpitan]Munteanu Ion

Termen: Sarcină permanentă

 1. b) Vom solicita sprijinul Direcţiei a I-a ( Informatii interne – n.m.I.D.) pentru a intra în posesia unor informaţii privind poziţia lui faţă de orînduirea noastră socialistă.

Răspunde : M[aio]r Bojin Marius

Cpt[căpitan] Munteanu I[on]

Termen: Sarcină permanentă

 1. c) Vom crea o sursă proprie cu posibilităţi de informare pe lângă elementul urmărit pentru a-i cunoaşte în detalii activitatea şi în speţă manifestările ostile.

Răspunde : Cpt.[căpitan ] Munteanu Ion

Termen: 25 octombrie 1973

 1. d) Vom cere prin adresă la I[nspectoratul ]M[inisterului de][Interne] al Judeţului Argeş, date despre activitatea lui Cezar Ivănescu la revista „Argeş” şi [la]Casa de Cultură din Piteşti şi cu ocazia deplasărilor pe care acesta le efectuează în judeţul Argeş.

Răspunde: Cpt[căpitan ]Munteanu Ion

Termen: 30 sept[embrie]1973

 1. e) Vom cere sprijin prin adresă la Unitatea Specială „F” (filaj si investigatii pîna în 1976, cu indicativ U[nitatea]M[ilitară] 0672 – n.m.I.D.) să ne furnizeze date privind comportarea la domiciliu a obiectivului, relaţiile, viaţa de familie.

Răspunde: Cpt[ căpitan ] Munteanu Ion

Termen: 25 sept[embrie] 1973

 

 1. M Ă S U R I T E H N I C O – O P E R A T I V E
 2. a) Interceptarea corespondenţei obiectivului pentru perioada 21 septembrie – 30 decembrie 1973, pentru a-i depista relaţiile şi caracterul acestora în ţară şi în străinătate şi [pentru perioada] 1 ianuarie – 30 martie.

Răspunde: Cpt[ căpitan ] Munteanu Ion

 1. b) Introducerea de mijloace de ascultare – A[ascultare a]C[onvorbirilor]T [elefonice] la domiciliu la familia Niţescu Teodora din str.[…]

Răspunde: Cpt[căpitan ] Munteanu Ion

Termen: 5 oct 1973

 

 1. A L T E M Ă S U R I
 2. a) Verificarea tuturor relaţiilor obiectivului pentru a putea puncta şi recruta o nouă sursă de informare.

Răspunde: Cpt[ căpitan ] Munteanu Ion

Termen: 25 noiembrie 1973

 1. b) Verificarea tuturor rudelor obiectivului şi obţinerea de materiale despre aceştia pentru a cunoaşte toate detaliile legate de activitatea lui.

Răspunde: Cpt[căpitan ] Munteanu Ion

Termen: 28 XI 1973

 1. c) Prin Direcţia I-a vom obţine de la Direcţia Presei şi a Tipăriturilor materiale trimise de obiectiv spre publicare şi care au fost respinse.

Răspund: Mr[maior ] Bojin Marius

Cpt[căpitan ] Munteanu Ion

Termen: 15 X 1973

 1. d) Prevenirea apariţiei unor scrieri ostile sau tendenţioase ale obiectivului.

Răspunde: Cpt[căpitan ]Munteanu I[on]

Termen: Sarcină permanentă

 1. e) Informarea periodică a organelor de partid cu aspectele mai deosebite care apar în U[rmarirea]I[nformativă]S [pecială].

Răspunde: Cpt[căpitan],Munteanu I[on]

În funcţie de evoluţia situaţiei operative se vor lua şi alte măsuri.

Ofiţer specialist IV,

Cpt[ăpitan]Munteanu Ion

 

Adnotare finală olografă: „Să extragem din materialele rezultate din T[ehnica ]O[perativa] a lui Grama (existente la Dir[ectia a I-a) modul cum apare cunoscut obiectivul nostru”.

M[aio]r M[arius]Bojin

 

 

* * *

 

I[nspectoratul]M[unicipiului]B[ucuresti] –[Securitate]/ 122/M[inisterul de]I[nterne] 20 09 1973

Ex[emplar]unic

N O T Ă

privind pe Cezar Ivănescu

Cezar Ivănescu[…]din 1969 până în 1972 este redactor la revista Argeş.

În 1959 debutează la revista „Luceafărul”. În 1968 îi apare primul volum „Rod”. Este un poet de esenţă pesimistă, cultivă o poezie ireală, pesimistă.

Cezar Ivănescu este în anturajul unor elemente care nu agreează regimul nostru şi face aprecieri negative.

La 2 XI 1972 Cezar Ivănescu a apreciat că mulţi scriitori sunt daţi afară din servicii fără motiv, că există o inflaţie de critică literară conjuncturistă. Consideră că „Romînia literară” publică în mod frecvent poezii agramate, sub orice nivel artistic, orientate tematic ca pe vremea celui mai de jos proletcultism.

A dat ca exemplu o poezie recentă a lui Camil Baltazar intitulată „Partidului” care a trebuit să fie publicată deşi era ruşinos de proastă.

Discuţii duşmănoase faţă de Ioanichie Olteanu.

Intre altele, are relaţii cu Paul Goma, D-tru Ţepeneag, Virgil Tănase etc.

La 1 08 1973 a venit în ţară ca turist Paul Otchakovsky, redactor şef la editura „Flammarion”, prieten cu Dumitru Ţepeneag.

Acesta s-a interesat de posibilitatea publicării lui Ivănescu în Franţa.

 

Adnotare finală olografă scrisă cu cerneală roşie: “ Deoarece Ivănescu Cezar ne-a fost semnalat ca un poet protestatar, nemulţumit, în prezent fără ocupaţie, întreţinând relaţii cu D. Ţepeneag şi alte elemente ostile, va fi lucrat prin DUI”.

23 09 1973 – M[aio]r Bojin

Revista indexata EBSCO