Jul 17, 2017

Posted by in Ex libris

Monica PILLAT – O carte specială

 

A apărut de curînd la editura Tehnopress din Iaşi o antologie de traduceri despre Praga de azi, reflectată în lirica şi proza unor scriitori fie cehi, fie din spaţiile anglo-americane, pentru care vizitarea oraşului de pe Vîltava a rămas o experienţă de neuitat. Intitulată Praga mea anglofonă în scrieri lirice şi nuvelistice, cartea a fost coordonată şi tradusă în româneşte de distinsa anglistă Ligia Doina Constantinescu.

În cuvîntul introductiv, Ligia Doina Constantinescu subliniază faptul că scriitorii aleşi fac parte, ca spirit şi orientare, din familia Europei reînnoite. Ansamblul mozaicat al antologiei are ca scop iniţierea cititorilor noştri în varietatea tonică a multiculturalismului urban contemporan. În această direcţie, sîntem informaţi că Seria Scriitorilor din Noua Europă a fost un proiect iniţiat în 2005 de John a’Bekkett, James Coon şi de Andrew Fincham şi că, începînd din 2006 şi pînă în prezent, în acest cadru au fost publicate deja cinci volume avînd ca tematică diverse capitale din Est: Warshaw Tales, Prague Tales, Bucharest Tales, Budapest Tales şi Lubliana Tales.

Antologia de faţă, tradusă din limba engleză de Ligia Doina Constantinescu, se bazează pe volumul Prague Tales, apărut în 2007 şi pe documentarea în materie furnizată de Lidia Vianu şi de Florin Iaru. Impresionantă şi ca volum de pagini (568), cartea cuprinde pe lîngă textele selectate (prezente aici în trei limbi: română, engleză şi cehă), note de subsol explicative şi succinte fişe bio-bibliografice ale fiecărui autor, însoţite în majoritatea cazurilor de fotografiile acestora. Este meritul Ligiei Doina Constantinescu de a îmbogăţi astfel cartea cu un material documentar extrem de util. De asemenea, dînsei îi aparţine şi ideea grupării pe genuri, respectiv liric şi epic, a scrierilor alese.

Lectura cărţii ne oferă imaginea Pragăi ca oraş al ecourilor, prezentul şi trecutul, familiarul şi ineditul, apropierea şi înstrăinarea, spontaneitatea reacţiilor şi clişeele culturale trăirea frustă şi livrescul constituind polii între care oscilează continuu percepţia „mărturisitorilor”. Aceştia sînt fie nativi ai oraşului, fie vizitatori pasageri, fie străini care aleg să rămînă aici, fie exilaţi care se întorc de facto ori aievea în locul lor de altădată. Atît în poezie, cît şi în evocări, ori în textele nuvelistice, tonalitatea dominantă mi se pare a fi de factură nostalgic-ironică, după cum cetatea cehă, în dubla ipostază de subiect şi de fundal al discursului liric ori epic, e înfăţişată din perspectiva unei viziuni mai mult sau mai puţin sumbre, curiozitatea, îndoiala, suspiciunea, iluzia erotică sau tentaţia morţii fiind stările provocate de vraja unei ambianţe vetuste care se suprapune adesea obsedant peste noutatea experienţei.

Ţin să pun accentul, în încheiere, pe calitatea traducerii, care se evidenţiază prin minunată coerenţă, cursivitate, supleţe a nuanţelor, prin ingeniozitate şi rafinament.

Revista indexata EBSCO