Jul 17, 2017

Posted by in Varia

Numărul lunii Iunie 2017 – click aici

Cassian Maria SPIRIDON – O sută cincizeci de ani de Convorbiri literare. Eminescu la Convorbiri literare (I) / 1

150 DE ANI DE CONVORBIRI LITERARE (IV) / 11
Florentin PALAGHIA, Mihaela ALBU

„Lupta pentru Abecedarul românesc” / 14 – interviu cu Spiridon VANGHELI la 85 de ani

Elvira SOROHAN – Epifaniile poetului / 18

Gheorghe GRIGURCU – „Dulcețile, tandrețile, calineriile verbului” / 22

Basarab NICOLESCU – Sfînta mea preferată: Vivia Perpetua (III) / 25

Mihai CIMPOI – Lucia Olaru Nenati și marginea creatoare de cultură / 28

Alexandru ZUB – Sistemul de la Versailles. Considerații istoriografice / 32

Mircea A. DIACONU – I. Negoițescu. O introducere la Istoria literaturii / 39

Ioan HOLBAN – Lumea în sminteală și eșec / 43

IN MEMORIAM DUMITRU VACARIU

Constantin PARASCAN – Scrisoare lui Dumitru Vacariu / 46

INEDIT

Vasile DIACON – Din corespondența lui I.E. Torouțiu cu Ștefan Cuciureanu / 49

Constantin BOSTAN – Neculai Stoleriu, apostolul jertfelnic (I) / 56

Theodor PÂSLARU – Povestiri și amintiri din trecut (VI) / 58 (prezentare și editare Traian D. Lazăr)

TEXTE DE IERI PENTRU AZI

Sever DAN – Scrisori prietenești / 63

POEZIE

Horia BĂDESCU / 67

Florentin PALAGHIA / 68

Radu CANGE / 69

Livia ONCERIU / 70

Luminița POTÎRNICHE / 71

PROZĂ

Boris CRĂCIUN – Podul aruncat în aer sau cum am supraviețuit noi, Crăciuneștii / 72

Cornelia PETRESCU – Soultzmatt / 74

CRITICA POEZIEI: Cristian LIVESCU – Angela Furtună, de la Ilisos la Stalingrad / 77

CRITICA PROZEI: Constantin DRAM – Ceea ce poate fi spus se și poate întîmpla / 83

CRITICA CRITICII: Dan MĂNUCĂ – Extreme literare / 85

COMENTARII CRITICE

Adrian Dinu RACHIERU – Bucovinenii (I) / 88

Vasile SPIRIDON – Sub consola timpului / 92

Antonio PATRAȘ – Memorie culturală și identitate națională în secolul romantic / 95

ACTUALITATEA LITERARĂ

Emanuela ILIE – Memoriile unui „martor în plus” / 99

Șerban AXINTE – O nihilistă pur sînge / 103

Adrian G. ROMILA – Fizica în șapte povești pe care oricine le poate înțelege / 105

LITERATURA AZI

Livia IACOB – Repere antice în înțelegerea lui Eminescu astăzi / 107

EX LIBRIS

Monica PILLAT – O carte specială / 112

Sonia ELVIREANU – Despre plăcerea comentariului critic / 113

Constantin COROIU – Profiluri. Valeriu Râpeanu și fețele timpului / 115

Gellu DORIAN – Cornelius Drăgan – Mușcătura fluturelui japonez / 118

ISTORIE LITERARĂ

Elena VULCĂNESCU – Fata de la gura Voronei: Raluca Iurașcu Eminovici / 120

Traian-Ioan GEANĂ – Hyperion – cavaler al infinitei resemnări? Luceafărul repovestit prin ochii lui Kierkegaard (I) / 132

Ioana DIACONESCU – Poezia ca act de insurgență: Cezar Ivănescu  în arhivele Securității / 134

Liviu PAPUC – Bucovina în Parlamentul României / 137

LITERATURA UNIVERSALĂ

Jorge Luis BORGES / 138 Traduceri de Andrei IONESCU

LU YOU / 139 Traduceri de Olimpia IACOB

ESEU

Ion PAPUC – Titu Maiorescu și Cei învinși / 140

Mircea PLATON – Naționalitatea genetică și personalitatea națională: Sever Dan și izvoarele naționalismului românesc / 144

Dan TOMULEȚ – Reflecții asupra relației dintre teologie și filosofie (I) / 153

Dan PURIC – Intelectuali îmbisericiți / 156

Arthur SUCIU – Cel care nu se află nicăieri / 158

Ovidiu PECICAN – În marginea ontologiei lui Noica / 161

Nicu GAVRILUȚĂ – Ipostaze ale „modernității multiple”: America religioasă și Europa (post)seculară (III) / 164

Caius Traian DRAGOMIR – Creația ca incultură / 167

CARTEA DE FILOSOFIE

Bogdan Mihai MANDACHE – Despre filosofia primă / 169

CARTEA STRĂINĂ

Marius CHELARU – Istoria literaturii tătare crimeene / 171

ACTUALITATEA FRANCEZĂ

Simona MODREANU – 50 de nuanțe de negru (II) / 175

ANTICHITĂȚI ACTUALE

Ioana COSTA – Despre centones din nou / 178

ARTE

Ștefan OPREA – Un portret din crîmpeie / 179

Marian Sorin RĂDULESCU – Ultima zi sau fericita întristare / 181

Gheorghe MACARIE – Cela Neamțu – miracolul resurecției tapiseriei / 182

PANORAMIC EDITORIAL

Marius CHELARU – Edituri moldave, autori moldavi / 184

Holban – „Acasele” lui Carol Feldman / 187

DRAM – Alergări către sine ale poetului îndrăgostit / 188

SAVA – Rezervația cu amintiri / 190

Emilian MARCU – Vitrina cărților / 191

VARIA

Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iași. Evenimentele lunii mai / 195

Valentin TALPALARU – Compresa revistelor / 197

SAVA – Curier de ambe sexe / 199

Revista indexata EBSCO