Jun 19, 2017

Posted by in MOZAIC

Octavian DOCLIN

Un salut din Banat pre limbă latinească
Este relativ cunoscut gestul lui Nicolae Titulescu la Liga Naţiunilor, cînd marele diplomat, preşedinte la un moment dat al acestui înalt For, răspunzînd unor fronturi la adresa culturii ţării noastre, într-o bună zi a pus la tribună, pentru „văzul” tuturor, colecţia de pînă atunci a revistei Convorbiri literare. Reprezentanţii naţiunilor au fost invitaţi să consulte colecţia pentru a observa că, de la înfiinţarea revistei (1 martie 1867), n-a existat nici o întrerupere în apariţia ei, dar şi să facă un gest similar, dacă el există în cultura ţărilor lor…

Elev de liceu fiind, am deprins de la dascălul meu de limba şi literatura română, Petru Oallde (singurul mentor pe care mi-l recunosc), pasiunea de a scotoci prin podurile cu lilieci ale ţăranilor cărturari din Banatul montan, în căutare de cărţi şi reviste vechi, ascunse de aceştia, prin anii ’50, de frica miliţiei sau a securităţii, rămase acolo şi după ce „urgia” noii politici trecuse. Aşa se face că deţin în biblioteca mea cîteva numere din Convorbiri literare, din ani diferiţi, de secol XIX însă, pe care le vor fi citit cu sfinţenie de neam şi ţară şi oamenii acestor locuri, departe de locul ei de „origine”.
Astăzi, cea mai longevivă revistă, sub acelaşi semn al apariţiei neîntrerupte, este fala (deh, nu mă pot dezbăra de vocabularul meu de bănăţean pur sînge!) literaturii şi culturii române. Nu cred că este scriitor român care să nu fi fost „observat” de Convorbiri, sau vreo revistă de gen să nu fi fost remarcată de acestea. Este o onoare să fii prezent în paginile revistei ieşene, fiindcă aici nu eşti doar „publicat”, ci Convorbirile literare „consacră” un scriitor.

Tuturor celor ce trudesc la apariţia ei lunară, an după an, latineasca urare, de aici, din Banat,
Ad multos annos!
Octavian DOCLIN
Redactor şef revista „Reflex”
Reşiţa, 1 martie 2017

Revista indexata EBSCO