Jun 7, 2017

Posted by in ARTE

Ștefan OPREA – Un animator al… animației

 

Dintre specialiştii în arta păpuşii şi marionetei, conf. univ. dr. Ciprian Huţanu este cel care s-a afirmat puternic şi multilateral în ultimul deceniu şi jumătate, încît putem vorbi despre un actor, regizor, scenarist, teoretician şi profesor în una şi aceeaşi persoană. Talentul şi originalitatea de creator au fost evidente încă din perioada studiilor la Facultatea de Teatru (Secţia Actori-Păpuşi-Marionete) a Universităţii de Arte „George Enescu”, confirmate de activitatea de creaţie actoricească desfăşurată la teatrele Mustek, Karlova şi Palace Kinsky din Praga (2001-2002), iar preocuparea pentru dezvoltarea şi perfecţionarea lor a fost permanentă, printre reperele esenţiale ale acesteia înscriindu-se stagiul de perfecţionare urmat la Institutul Internaţional de Marionete de la Praga, apoi anii de doctorantură în teatrologie (sub coordonarea ştiinţifică a prof. univ. dr. Sorina Bălănescu) încheiaţi în 2010 cu teza Tradiţie, modernitate şi Kitsch în teatrul de animaţie şi, evident, cu titlul de doctor. A urmat apoi cursul de specializare Manager în sistemul calităţii (absolvit în 2011), iar în prezent face studii de regie de teatru la U.A.G.E. în paralel  cu activitatea de profesor la aceeaşi facultate, unde predă disciplinele: Arta mînuirii păpuşii şi marionetei, Limbaj scenic în teatrul de animaţie şi Regie în teatrul de animaţie. Spirit alert, inventiv, creator, Ciprian Huţanu caută noul în domeniul specialităţii sale, scop în care în 2002 a înfiinţat Asociaţia Teatrală Synchret, unde este actor, regizor şi preşedinte şi în cadrul căreia a creat excelente spectacole (O poveste de iubire, Perpetuum Mobile, Cidul, Cenuşăreasa, Ana, Fereastra), spectacole în care contribuţia sa creatoare a fost în totdeauna multiplă: scenariu, regie, adaptare, text original sau  dramatizare, scenografie, ilustraţie muzicală. Cu aceste spectacole ale Companiei Teatrale Synchret – unele realizate în parteneriat cu alte importante instituţii culturale (Centrul Cultural Francez Iaşi, Teatrul Naţional Iaşi, Teatrul „Jean Bart” Tulcea) –, dar şi cu spectacolele realizate cu studenţii săi de la Facultatea de Teatru, a participat la diverse festivaluri naţionale şi internaţionale, unde a obţinut aprecieri majore şi, adesea, importante premii: premiul pentru cel mai bun spectacol – Cenuşăreasa – la Festivalul Internaţional de Animaţie „Gulliver” de la Galaţi, 2016; Premiul pentru simbioza dintre teatru, dans, muzică şi animaţie – Ana – la Festivalul Teatrului Contemporan de Animaţie Bucureşti, 2015; Premiul pentru cel mai bun spectacol – Alb şi Negru – şi Premiul special „Mentor în arta de animaţie” la Festivalul Naţional al Şcolilor de Păpuşi, Botoşani, 2012; Premiul special al juriului la Festivalul Francofon de la Craiova, 2005 (O poveste de iubire) ş.a. Participările spectacolelor sale la manifestări teatrale interne şi internaţionale, au fost numeroase în ultimul deceniu şi jumătate, peste tot impunîndu-se prestigiul deosebit al şcolii ieşene de animaţie şi, evident, prestigiul creatorului şi pedagogului Ciprian Huţanu şi al studenţilor săi, care, ulterior, au devenit actori de bază în multe teatre din ţară şi chiar din străinătate. Aşa s-a întîmplat la festivalurile din ţară (Cluj-Napoca, Galaţi, Bucureşti, Iaşi, Timişoara, Craiova), dar şi la cele din străinătate (Wroclaw, Klosterneuburg-Viena, Jaroslav, Mistelbach, Stabio-Elveţia, Budapesta, Lille, Alicante, Tolosa-Spania, Ostrava-Cehia).

Pe lîngă activitatea de aleasă ţinută artistică şi pedagogică desfăşurată la catedră, apoi ca membru activ al Senatului U.A.G.E. sau expert evaluator al Administraţiei Fondului Cultural Naţional, Ciprian Huţanu colaborează, în calitate de creator polivalent (regizor, scenarist, ilustrator muzical etc.), cu instituţii teatrale din ţară şi străinătate, semnînd spectacole apreciate de către spectatori şi critica de specialitate. A semnat astfel de spectacole la Centrul Cultural Francez (Masca, 2000), Teatrul „Vasilache” Botoşani (Don Quijote, 2005), Teatrul Naţional Iaşi (colaborare la spectacolul Nevasta lui Hans, 2008), Teatrul Municipal Baia Mare (Muzicanţii din Bremen, 2014), Teatrul „Jean Bart” Tulcea (Ivan Turbincă, 2012), Compania „Apostroph” Bruxelles (Modus vivendi, 2011) ş.a.

Un capitol important în activitatea oricărui cadru didactic îl constituie cercetarea ştiinţifică, realizarea unor lucrări teoretice (referate, studii, eseuri, cărţi). Sînt de reţinut – pentru valoarea şi importanţa lor teoretică – studiile: Teatrul românesc de animaţie între modernitate şi Kitsch (2004), Filmul de animaţie şi teatrul de păpuşi (2010), Teatrul de animaţie contemporan şi  lupta cu istoria  sa recentă (2012), publicate în revista „Colocvii teatrale” sau în volume colective precum Dimensiunile educaţiei artistice, vol. VIII, Editura Artes. Un impact semnificativ în lumea teatrului de animaţie l-a avut cartea sa Teatrul de animaţie – Tradiţie. Modernitate. Kitsch. (Editura Artes, 2012), contribuţie substanţială, cu idei noi, originale şi cu  analize pătrunzătoare asupra fenomenului teatral investigat. Volumul a  fost distins pe merit cu Diploma of Excelence la National Salon of Technical and Scientifical Books (European Exhibition of  Creativity and Innovation „EuroInvent”, Iaşi, 20012).

Sînt încă multe aspecte care ar merita a fi evidenţiate atît în activitatea de creaţie teatrală (turnee în străinătate, coordonarea unor workshop-uri şi seminarii în ţară şi în Europa), cît şi în cea pedagogică, de formare a actorilor păpuşari şi marionetişti, activitate în care Ciprian Huţanu obţine rezultate de excepţie care îl situează în plutonul de elită al creatorilor păpuşari-marionetişti de la noi.

 

Revista indexata EBSCO