Jun 7, 2017

Posted by in EDITORIAL

Traian ȘTEF

O viață nelimitată Atunci cînd – în 1865, la Pesta – înfiinţa Iosif Vulcan Revista Familia, prea puţini îi anticipau acesteia rolul excepţional în formarea culturii româneşti, adică de pe toate cuprinsurile locuite de români. Pornită, la vedere, ca o publicaţie pentru doamne, pentru educaţia familială, după numai o jumătate de an tînărul Vulcan îi schimbă direcţia şi încurajează creaţia literară şi fapta culturală. Revista se va face cunoscută în toate provinciile româneşti, iar Vulcan o va urma, împrietenindu-se cu junimiştii. De aici va lua şi modelele literare. Îl va publica în primul rînd pe Alecsandri, cu care a avut şi o bogată corespondenţă, îl va publica des pe Eminescu, după debut, îl va publica pe Bolintineanu, constituind un model canonic pentru tinerii ardeleni. Vulcan a participat şi la cenaclul junimist, a avut relaţii speciale cu Maiorescu, acesta ajutîndu-l şi din calitatea ministerială. În acest fel, Familia şi Convorbirile literare au oferit capetele de pod culturale pentru românii din România și cei din imperiu, iar Vulcan a cultivat noua direcție maioresciană în condițiile în care misia sa era și națională. De atunci durează convorbirile noastre și prietenia noastră. Astăzi tri-mitem gîndul cel de sărbătoare Convorbirilor lite-rare, redactorilor ei, scriitorilor ei, cititorilor ei.

Traian ȘTEF

Redactor-șef Familia

Revista indexata EBSCO