Apr 18, 2017

Posted by in ARTE

Ştefan OPREA – Caramitru la cinema!

 

Este a doua carte despre Ion Caramitru* pe care o primesc (după cea semnată de Mircea Morariu – Cu Ion Caramitru de la Hamlet la Hamlet şi mai departe, 2009) şi pe care o semnalez spre informarea celor iubitori de artele spectacolului şi de actori din elita teatrală şi cinematografică. Autoarea, Adriana Dumitraşcu, filmolog alert, cu generoasă deschidere spre fenomenul cinematografic românesc, ne-a trimis, în ultimii ani, şi alte volume de interpretări critice (Dosare cinematografice. „Independenţa României”, „O noapte furtunoasă”. De la teatru la film, ş.a.) asupra cărora am dat samă tot în această pagină de revistă.

Abordînd acum profilul unui mare artist – actor, regizor, manager, om de iniţiativă, profesor de actorie, fondator şi conducător al Uniunii Teatrale din România, excelent ambasador al culturii româneşti pe toate meridianele lumii – care poartă pe umerii săi o vastă operă de interpretare teatrală şi cinematografică, autoarea se opreşte asupra unui singur aspect din biografia artistică: Ion Caramitru actorul de film. Şi nu face doar un popas de circumstanţă sau grăbit în această zonă a existenţei şi creaţiei artistului, ci întreprinde o serioasă şi completă cercetare; o cercetare a din care rezultă mai întîi un profil de creator complex (vom vedea îndată ce diversitate de tipuri au prins viaţă pe ecrane prin demersurile sale actoriceşti), iar apoi o imagine foarte cuprinzătoare asupra celei de a şaptea arte româneşti din ultimii cincizeci de ani – ceea ce înseamnă o contribuţie de mare interes al ansamblul culturii noastre cinematografice.

Volumul are o structură pe cît de logică (în ideea cunoaşterii temeinice a artistului), tot pe atît de accesibilă tuturor categoriilor de iubitori ai celei de a şaptea arte. După un scurt profil schiţat în „Argument”, din care se desprind cu claritate marile calităţi ale omului multilateral implicat în artă, dar şi în viaţa socială şi politică, autoarea abordează frontal opera cinematografică a actorului, capitolul Filme şi personaje fiind, practic, volumul propriu-zis, la care, spre final, se adaugă unele consideraţii de ordin general, teoretice, estetice (Actorul şi identităţile personajelor sale, O poetică a rostirii, Colaborarea cu regizorii, Parteneri…, Şi… partenere, Autoportret, Actorul prin personajele sale), plus o Postfaţă: Actor al României, Actor al Europei, Actor al Lumii.

Revenind la Filme şi personaje, remarcăm judicioasa organizare a viziunii critice a autoarei care abordează sistematic fiecare din cele peste 40 de filme în care actorul a interpretat un rol, de la Comoara din Vadul Vechi de Victor Iliu (1964) pînă la O poveste de dragoste de Radu Gabrea (2014). Cititorul află tot ce trebuie (sau vrea) să ştie: titlul filmului, anul producţiei, numele regizorului, rolul interpretat, subiectul pe scurt, totul urmat de comentarii critice şi, în unele cazuri, de cîte o secvenţă semnificativă din scenariu şi de multe fotografii. Reiese că actorul a fost preferat de regizori de seamă şi s-a bucurat de roluri importante în filme care rămîn în istoria cinematografiei româneşti. A jucat sub bagheta unor regizori români, ca Victor Iliu, Liviu Ciulei, Dan Piţa, Iulian Mihu, Alexa Visarion, Stere Gulea, Mircea Veroiu, Mircea Mureşan, Const. Vaeni, Al. Tatos, Elisabeta Bostan, Radu Gabrea, Andrei Blaier ş.a., şi străini: Costa Gavras, Brian De Palma, Steven Soderberg ş.a., avînd parteneri remarcabili (Liviu Ciulei, Victor Rebengiuc, Ştefan Mihăilescu-Brăila, George Constantin, Mircea Albulescu, Amza Pellea, Ion Besoiu, Mircea Diaconu, Leopoldina Bălănuţă, Ioana Crăciunescu, Valeria Seciu, Marga Barbu, Irina Petrescu, Simona Măicănescu, iar în filme străine: Donald Sutherland, Max von Sydow, Tom Cruise. Jon Voight, Mathieu Kassowitz, ş.a.

Referindu-ne la diversitatea de tipuri care au prins viaţă pe ecrane în interpretarea lui Ion Caramitru, e suficient să apelăm la Autoportretul (Actorul, prin personajele filmelor sale) din care desprindem trăsături precum: fragilitate, delicateţe, francheţe, capacitate de implicare, adolescent la prima dragoste (Comoara din Vadul Vechi); asumarea responsabilităţii familiale şi conştiinţa morţii (Pădurea spînzuraţilor); oportunismul şi conjuncturalismul  intelectualului (Dimineţile unui băiat cuminte), carierismul, obsesia ascensiunii (Despre o anume fericire); cartoforul şi bărbatul înşelat (Porţile albastre ale oraşului); curajul, tenacitatea, inteligenţa, pasiunea adevărului (Instanţa amînă pronunţarea); evadarea din realitate, sacrificînd în numele unui ideal, omul ideilor camilpetresciene (Între oglinzi paralele); purtător al unor idei fanatice (Bietul Ioanide); protagonist al unei biografii artistice, suferinţă şi resemnare (Ştefan Luchian); individul sfîşiat de destin (Întunecare), etc., etc.

Descifrînd astfel, în demersul creator de ansamblu al actorului, atîtea piste psihologice, caracteriale, tipologice, autoarea reliefează cu siguranţă capacităţile practic nelimitate de transfigurare artistică pe care Ion Caramitru şi le-a pus în valoare, devenind prin aceasta unul dintre cei mai preţuiţi actori de cinema din România, cunoscut şi preţuit ca atare şi în lume.

Sîntem întru totul de acord cu încheierea pe care, cu maximă sinceritate, o face Adriana Dumitraşcu: „Strălucit actor al României Ion Caramitru a fost înnobilat ca Actor al Europei, fiind unul dintre cetăţenii îndreptăţiţi să li se atribuie şi emblema de Om Universal al Lumii Teatrale. Puţini actori de la noi au atins, pe atît de multe planuri, o asemenea glorie”. Adevărat!

 

 

* Adriana Dumitraşcu – Ion Caramitru. Actorul şi filmele sale. De pe marea scenă, pe maree ecran. Rolurile actorului în film. Editura Felix FILM, Bucureşti, 2016.

Revista indexata EBSCO