Apr 18, 2017

Posted by in EDITORIAL

Ioana COSTA – Convorbiri literare 150, Antichităţi actuale 15

Convorbiri literare este o revistă clasică, fie şi în sensul cel mai restrîns al termenului, de temă studiată „în clasă”. Avînd o vîrstă venerabilă, este neîndoielnic că pentru noi toţi prima întîlnire cu Convorbirile datează măcar din anii adolescenţei, dacă nu chiar ai copilăriei. Apropierea de ea este de aceea întotdeauna o emoţie culturală, cu grade de intensitate proporţionale cu statutul de cititor întîmplător, fidel (de ani sau decenii) ori colaborator. Sfiala este firească la atingerea unui monument care, miraculos, dăinuie.

Cu o asemenea sfială am privit ceea ce avea să devină secţiunea Antichităţilor actuale. Se adăuga o reţinere care venea dinspre ritualurile filologiei clasice, o disciplină aparent rigidă, închisă parcă între copertele cărţilor şi revistelor de strictă specialitate, privind restrictiv către un public tot mai împuţinat numeric. Cei cincisprezece ani care au trecut de atunci au adus multe schimbări. Unele benefice. Existenţa unei pagini care aşteaptă în fiecare lună un text dedicat filologiei clasice este o fereastră mereu deschisă, iar aerul proaspăt poate înviora cărţile vechi şi cele noi, obişnuite să fie răsfoite de aceleaşi mîini.

Bucureşti, martie 2017

 

Revista indexata EBSCO