Apr 18, 2017

Posted by in EDITORIAL

Nicolae MAREŞ

Apostolul Neamului, istoricul şi scriitorul Nicolae Iorga, spunea că: „fără steag de cultură, un popor e o gloată nu o oaste”. Încă de la apariţia ei, la 1 martie 1867, devenind  cea mai prestigioasă tribună a Junimii, Convorbiri literare a intrat în conştiinţa  românească ca revistă portdrapel în paginile căruia s-au promovat cele mai importante contribuţii literare şi culturale româneşti. Creaţia eminesciană, cea aparţinînd lui Slavici, Creangă şi Caragiale s-a tipărit în paginile Convorbirilor, românii dovedind urbi et orbi că nu sînt o gloată. Şi alte nume de mare rezonanţă pentru cultura şi spiritualitatea românească au fost găzduite în Convorbiri:  Vasile AlecsandriGeorge CoşbucPanait CernaOctavian Goga, Al. Brătescu Voineşti, Rădulescu Motru, P. P. Negulescu, toate numele de referinţă contemporane, de la Nicolae Labiş şi Nichita Stănescu la Aura Christi. Ca istoric literar am răsfoit nu o dată colecţia impunătoare a revistei, mai nou pe internet. N-am să uit niciodată   numărul substanţial dedicat de revista Convorbiri literare în iunie 1939  celei de-a 50 aniversări de la naşterea poetului nepereche Mihai Eminescu, cu toate contribuţiile legate marcarea semicentenarului Luceafărului liricii româneşti. Războiul va frîna pentru cîteva  decenii avîntul publicistic luat atunci de revista ieşeană.

Cu bucurie afirm că revista Convorbiri literare a fost şi este o publicaţie dragă sufletului meu. Din anii 70 am propagat în paginile ei pe cei mai de seamă creatori polonezi: Rozewicz, Iwaszkiewicz, Szymborska, Lipska, Hillar etc., cred că aproape 50 de poeţi şi poetese, de scriitori de marcă de pe Vistula. Mai ales în revista soră Poezia.

În ultimul deceniu revista a devenit un steag sub faldurile căruia se publică literatură universală bună, fiind conectată la fenomenul cultural european şi universal. O parte din creaţia mea poetică şi eseistică a fost găzduită în paginile Covorbirilor literare.

Sper ca în 2018, cu ocazia Centenarului Unirii, pe bază de reciprocitate cu revista Poezja dzisiaj din Varşovia, să apară la Iaşi, respectiv în capitala Poloniei numere consacrate culturii şi poeziei româneşti şi poloneze.

Urez din inimă ani buni şi rodnici steagului culturii româneşti!

Revista indexata EBSCO