Apr 18, 2017

Posted by in EDITORIAL

Gheorghe GRIGURCU – O viață nelimitată 

Convorbiri literare: o perlă a revistelor românești. Întrucît, după cum știu pînă și elevii, în strălucirea sa intră Eminescu, Caragiale, Creangă, Ion Slavici, Duiliu Zamfirescu și destule alte nume, sub veghea autoritar generoasă a lui Titu Maiorescu, care a stabilit la noi, pentru prima oară, preeminența criteriului estetic în judecata aplicată producțiilor literare. A despărțit astfel apele de uscat. În economia fenomenelor culturale, un gest mitic. Dar n-a fost vorba în paginile periodicului ieșean-bucureștean de o exclusivitate a textelor beletristice. Filosofia, eseul, istoria, istoria artei au intrat în raza acestuia, într-o ondulație cu perioade în care acestea au ocupat primul plan. Din fericire, Convorbirile au luat pauză în 1944. Au fost astfel scutite de maculatura proletcultistă, ieșind la suprafață abia în 1970, într-un moment mai favorabil libertății de expresie. E drept că primii ani postdecembriști au înregistrat ezitări, inegalități în conținutul publicației, clătinată și de iregularitatea apariției sale. O redresare se produce după 1996, cînd ajunge redactor șef al său Cassian Maria Spiridon, care și-a propus a reveni la caracterul „critic” al Convorbirilor, ilustrat de prima sa serie junimistă. Revista devine un stup zumzăitor al mutiplelor colaborări, nu numai moldave, ci și din întreaga țară, pe teme diverse, cu rezultatul unei materii intelectuale demne mai totdeauna de interes. Hotărît lucru, în coloanele fiecărui număr „ai ce citi”. O egal menținută tensiune laborioasă îi este caracteristică. La impresionanta vîrstă de un veac și jumătate, urăm Convorbirilor literare, așa cum credem că se cuvine, o viață nelimitată.

 

Revista indexata EBSCO