Apr 18, 2017

Posted by in Varia

Numărul lunii Martie 2017 – click aici

Cassian Maria SPIRIDON – O sută cincizeci de ani de Convorbiri literare (II) / 2

150 DE ANI DE CONVORBIRI LITERARE (I) / 15

Ionuţ VULPESCU, Virgil NEMOIANU, Gheorghe GRIGURCU, Monica PILLATLiviu Ioan STOICIU, Gellu DORIAN, Nicolae MAREŞ, Caius Traian DRAGOMIR, Doina URICARIU, Radu VOINESCU, Ioana COSTA, Marin IFRIM

„Eminescu rămîne o identitate proteică, veghetoare” – Adrian Dinu RACHIERU în dialog cu George TROC / 33

Virgil NEMOIANU – Răsfoind literatura recentă / 39

Elvira SOROHAN – Mitropolit şi om politic totodată / 41

Gheorghe GRIGURCU – „Trist e cînd delicateţea devine disperare” / 44

Basarab NICOLESCU – Francitatea ca rezistenţă în faţa noii barbarii / 47

Alexandru ZUB – Beizadea Grigore Mihail Sturdza într-o carte de referinţă / 53

Mircea A. DIACONU – Junimea, Maiorescu, marii clasici în Istoria lui I. Negoiţescu (II) / 55

Ioan HOLBAN – Poezia Anei Blandiana / 59

 

IN MEMORIAM LIDIA STĂNILOAE

Dan CIACHIR – Talent şi caracter / 64

 

ION CREANGĂ 180

Nicolae CREŢU – Dicţiunea Creangă / 66

Traian D. LAZĂR – O mlădiţă din neamul Creangă / 69

 

MIRCEA ELIADE 110

Cornel UNGUREANU – Un eseu important despre Mircea Eliade / 71

 

INEDIT

Constantin BOSTAN – Perpessicius – Kirileanu, o prietenie sub semnul lui Eminescu şi Creangă (III) / 75

Theodor PÂSLARU – Povestiri şi amintiri din trecut (III) / 78 (prezentare şi editare Traian D. Lazăr)

 

TEXTE DE IERI PENTRU AZI

Emanoil BUCUŢA – Amintiri universitare / 82

 

POEZIE

Ioana DIACONESCU / 85

Paulina POPA / 86

Victoria MILESCU / 87

 

PROZĂ

Romulus RUSAN – Zile şi nopţi de şcoală (II)  / 88

 

CRONICA LITERARĂ

CRITICA POEZIEI: Cristian LIVESCU – Ficţiunea captivităţii: Ioan Es. Pop / 92

CRITICA PROZEI: Constantin DRAM – Cinema Orient / 97

CRITICA CRITICII: Dan MĂNUCĂ – Exilul american / 99

 

COMENTARII CRITICE

Adrian Dinu RACHIERU – Marta Petreu şi infernul personal / 79

Vasile SPIRIDON – Despre inconvenientul de a te fi născut „nemţălău” (I) / 106

Antonio PATRAŞ – Al. Rosetti. Maestrul din umbră / 109

 

ACTUALITATEA LITERARĂ

Emanuela ILIE – Copiii războiului. Despre feţele răului şi puterea iertării / 113

Şerban AXINTE – Amintirile lui Ion Bălăceanu (I) / 116

Adrian G. ROMILA – Formula Chirovici / 118

 

LITERATURA AZI

Ioan LASCU – Acceptarea şi supunerea / 120

 

EX LIBRIS

Constantin COROIU – Scriitor, nu disident / 123

Nicu GAVRILUŢĂ – Junimismul şi spiritul sociologic în cultura română / 126

Gellu DORIAN – Alina Purcaru – Rezistenţă / 128

 

ISTORIE LITERARĂ

Theodor CODREANU – Eminescu şi rădăcinile ontologice ale expansionismului rusesc (I) / 130

Elena VULCĂNESCU – Joldeşti – file de monografie (I) / 135

Constantin PARASCAN – Istoria vieţii culturale ieşene (1944-1970) (reflectată în presa locală) (III) / 140

Liviu PAPUC – Aniversări… aniversări… / 144

 

LITERATURA UNIVERSALĂ

KEL / 145 Traduceri de Olimpia IACOB

 

ESEU

Ion PAPUC – Noica într-o monografie provizorie / 146

Mircea PLATON – D.C. Ollănescu-Ascanio şi Convorbiri literare / 150

Dan TOMULEŢ – Vrăjitorul din Oz / 156

Ovidiu PECICAN – Noica în orizont alpin / 161

Ştefan BORBÉLY – Baudolino şi universurile fragmentate (III) / 164

Dan PURIC – Fericiţi cei de dincolo / 168

Arthur SUCIU – Dincolo de personaj / 169

 

CARTEA DE FILOSOFIE

Bogdan Mihai MANDACHE – Icoana de nezugrăvit a ştiinţei sfinte / 172

 

CARTEA STRĂINĂ

Marius CHELARU – Trei neadevăruri cu cîte patruzeci de minciuni fiecare / 174

 

ACTUALITATEA FRANCEZĂ

Simona MODREANU – La început nu a fost cuvîntul… / 177

 

ARTE

Ştefan OPREA – Caramitru la cinema! / 179

Marian Sorin RĂDULESCU – Despre un anume grad al disperării şi iluminării implicite / 181

Ioana SCORUŞ – Dan Grigore – 60 de ani de la debutul concertistic / 184

Dragoş COJOCARU – Sfîrşit de an şi rarităţi la Metropolitan / 186

 

PANORAMIC EDITORIAL

CHELARU – Edituri moldave/ autori moldavi / 189

HOLBAN – Proces-verbal despre anii pierduţi / 192

Emilian MARCU – Vitrina cărţilor / 193

 

VARIA

Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iaşi / 196

Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 197

Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 199

Revista indexata EBSCO