Mar 20, 2017

Posted by in Varia

Numărul lunii Februarie 2017 – click aici

Cassian Maria SPIRIDON – O sută cincizeci de ani de Convorbiri literare (I) / 1
„Nu am avut un maestru propriu-zis” – dialog cu Claudiu UNGUREANU, un artist român la Vatican / 11
Virgil NEMOIANU – Alegeri americane: retrospectivă / 14
Elvira SOROHAN – Poetul Mihai Ursachi în arhivele C.N.S.A.S. / 17
Gheorghe GRIGURCU – „Pe la ora nouă dimineața”/ 22
Basarab NICOLESCU – Filosofia și transdisciplinaritatea ca soluție a provocărilor lumii contemporane – panterorismul, anthropocenul și transumanismul / 25
Alexandru ZUB – Spiritul Unirii, la un centenar memorabil/ 30
Mircea A. DIACONU – Junimea, Maiorescu, marii clasici în Istorialui I. Negoițescu/ 32
Ioan HOLBAN – „Ci, sfios pentera mea”. Poezia lui Mircea Cărtărescu/ 37
INEDIT
Constantin BOSTAN – Perpessicius – Kirileanu, o prietenie sub semnul lui Eminescu și Creangă(II) / 45
F.M. DOSTOIEVSKI – Mănăstirile noastre / 48
Theodor PÂSLARU – Povestiri și amintiri din trecut(ed. Traian D. Lazăr) (II) / 51
TEXTE DE IERI PENTRU AZI
Pavel DAN – [Blajul anilor ’30] / 55
POEZIE
Vasile BURLUI / 57
Marcel MIRON / 58
Constantin GUZGĂ / 59
Octavian DOCLIN / 60
Constantin GHEORGHINOIU / 61
Constantin SPIRIDON / 62
PROZĂ
Ana Blandiana – Zile și nopți de școală(I) / 63
CRONICA LITERARĂ
CRITICA POEZIEI: Cristian LIVESCU – Angela Marinescu, nostalgia „poeziei fără poezie” (II) / 68
CRITICA PROZEI: Constantin DRAM – Doar miniaturi? / 74
CRITICA CRITICII: Dan MĂNUCĂ – Exegeze eminesciene(II) / 76
COMENTARII CRITICE
Adrian Dinu RACHIERU – Bănățencele (II) / 79
Vasile SPIRIDON – S(a)tan Pățitul în lumea lui cine pierde cîștigă/ 84
Antonio PATRAȘ – G. Călinescu și spiritul anecdotic/ 87
ACTUALITATEA LITERARĂ
Emanuela ILIE – Viață cu bucurie. Poezia Magdei Cârneci/ 91
Șerban AXINTE – Mircea Damian, literatură și detenție (II) / 93
Adrian G. ROMILA – Proză de cuplu/ 95
LITERATURA AZI
Livia IACOB – Creangă povestașul: debutul unui om exclus din „infernul tandreții” / 97
Ioan LASCU – Poezia din platou/ 101
EX LIBRIS
Maria CHEȚAN – O carte-eveniment: Lumină în lumină de Basarab Nicolescu și Silviu Oravitzan/ 104
Vasile IANCU – Ultimul cuvînt tipărit…/ 106
Constantin MARIN – Un model inspirator / 108
Lazăr POPESCU – O revenire spectaculoasă /112
Gellu DORIAN – George State – Crux / 114
ISTORIE LITERARĂ
Gheorghe MOLDOVEANU – Cui îi e frică de Eminescu?…/ 116
Elena VULCĂNESCU – Eminescu și Iorga(II) / 119
Constantin COROIU – Caragiale și „Cartea-de-Boierie a unui neam”/ 125
Daniel CORBU – Mihai Ursachi sau hohotul marelui logos/ 127
Liviu PAPUC – Iașii în două ipostaze (de azi către ieri) / 130
ISTORIE
Paul NISTOR – România comunistă în relațiile internaționale/ 132
LITERATURA UNIVERSALĂ
Poezie coreeană / 6 Traduceri de Olimpia IACOB
ESEU
Ion PAPUC – Cel care amenință să fie sau poezia radicală / 138
Mircea PLATON – Carol Mihalic de Hodocin și România de o „trăinicie veșnică”/ 141
Dan TOMULEȚ – Plotin: nemurire și existență necesară / 145
Ovidiu PECICAN – Noica: generalități despre Platon/ 149
Ștefan BORBÉLY – Baudolino și universurile fragmentate (II) / 151
Dan PURIC – De la „politica corectă” la sufletul cinstit/ 155
Arthur SUCIU – Republica Mondială a Literelorsau cum să ajungi scriitor / 157
Ilinca BERNEA – Despre putere, manipulare și catharsis în cheie non-politică / 160
Nicolae ILIESCU – Anacronica literară/ 162
Caius Traian DRAGOMIR – Tratamentul poate fi mai nociv decît maladia/ 164
CARTEA DE FILOSOFIE
Bogdan Mihai MANDACHE – Comentarii teologice și filosofice/ 166
CARTEA STRĂINĂ
Marius CHELARU – „Locuiesc într-un loc ciudat: într-un cuvînt”/ 168
Simona-Grazia DIMA – Romanul lui Salvador Dalí – un discret manifest social și artistic/ 170
ACTUALITATEA FRANCEZĂ
Simona MODREANU – Sfîrșitul istoriei? Sfîrșitul civilizației umane? Sfîrșitul romanului?…/ 174
ANTICHITĂȚI ACTUALE
Ioana COSTA – Vlăstar de carte/ 176
ARTE
Ștefan OPREA – Întîlnire cu Gib. Mihăescu / 177
Marian Sorin RĂDULESCU – O propunere de Oscar / 178
Antoaneta TURDA – Mihai Olos de dincolo de timp / 180
Alex VASILIU – Dmitri Șostakovici: portret mișcat – martor al unui secol tragic (III) / 182
PANORAMIC EDITORIAL
M. CHELARU – Edituri moldave/ autori moldavi/ 185
I. HOLBAN – Vertebra lui Yorick/ 188
N. SAVA – Pseudonimul poeziei Ștefan Ciobanu: „pisica.început de igrasie” / 190
Emilian MARCU – Vitrina cărților/ 192
VARIA
Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iași / 195
Liviu PAPUC – O confirmare firească/ 196
Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor/ 197
Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe/ 198

Revista indexata EBSCO