Feb 16, 2017

Posted by in Varia

Numărul lunii Ianuarie 2017 – click aici

copertaCassian Maria SPIRIDON – O sută cincizeci de ani de Convorbiri literare. Bucovina şi Dobrogea în publicistica lui Eminescu / 1

„Întîlnirea cu Vasile Andru a fost pentru mine un şoc iniţiatic”– dialog cu Silvia ANDRUCOVICI / 9

România fotografului Răzvan Voiculescu – dialog de Adina SCUTELNICU / 12

Elvira SOROHAN – Variante psihomorale ale dedublării eului / 15

Gheorghe GRIGURCU – „Lucrurile care ard molcom” / 20

Basarab NICOLESCU – Ploile de aur / 23

Alexandru ZUB – Dr. Krista Zach, memento ego-istoric / 25

Mircea A. DIACONU – I.L. Caragiale şi conştiinţa dublei apartenenţe (II) / 27

Ioan HOLBAN – Poezia lui Sterian Vicol / 36

INEDIT

Constantin BOSTAN – Perpessicius – Kirileanu, o prietenie sub semnul lui Eminescu şi Creangă (I) / 41

Leonte IVANOV – Cea de pe urmă înfruntare / 44

Theodor PÂSLARU – Povestiri şi amintiri din trecut (I) / 50

TEXTE DE IERI PENTRU AZI

Victor EFTIMIU – Sămănătorul / 53

IN MEMORIAM ROMULUS RUSAN

Ioana DIACONESCU – O iubire ca-n poveşti / 55

POEZIE

Valentin TALPALARU / 58

Marin IFRIM /59

PROZĂ

Ioan Florin STANCIU – Ofrandă / 60

CRONICA LITERARĂ

CRITICA POEZIEI: Cristian LIVESCU – Angela Marinescu, nostalgia „poeziei fără poezie” / 62

CRITICA PROZEI: Constantin DRAM – Daniel Corbu: chipuri şi povestiri / 67

CRITICA CRITICII: Dan MĂNUCĂ – Exegeze eminesciene (I) / 69

COMENTARII CRITICE

Adrian Dinu RACHIERU – Gabriela Melinescu, între viaţă şi scris / 72

Vasile SPIRIDON – Univers geometrizat / 75

Antonio PATRAŞ – Geneza ideii de geniu în cultura română. Istoria unei devalorizări / 78

ACTUALITATEA LITERARĂ

Emanuela ILIE – Naum dramaturgul sau despre (jocul de-a) sfîrşitul continuu / 82

Şerban AXINTE – Mircea Damian, literatură şi detenţie (I) / 86

Adrian G. ROMILA – În jurul Mării Negre / 88

LITERATURA AZI

Livia IACOB – Cătălin Cioabă, Mărturii despre Eminescu. Povestea unei vieţi spusă de contemporani / 90

Ioan LASCU – Un caleidoscop al clipelor / 92

EX LIBRIS

Mircea BRAGA – Aura Christi – 50. Geniul inimii. Copiii himerelor / 95

Theodor CODREANU – O nouă carte de „plumb” / 99

Ştefania MINCU – Nicolae Grigore Mărăşanu, „Parfum de frezie auree” / 101

Luminiţa BANU – Avatarurile unui personaj imprevizibil / 103

Dan DOBOŞ – Realitatea lui Bogdan Hrib / 107

Dana SCHIPOR – Pseudokinematikos, prin film către viaţă / 109

Gellu DORIAN – Ciprian Popescu – Mile end / 111

ISTORIE LITERARĂ

Gheorghe MOLDOVEANU – Naţionalistul Eminescu / 113

Elena VULCĂNESCU – Eminescu şi Iorga (I) / 122

Liviu CHISCOP – Eul eminescian / 126

Nicolae CREŢU – Marea Istorie… călinesciană s-a scris la Iaşi / 131

Constantin COROIU – Civilizaţia lecturii / 135

Constantin PARASCAN – Istoria vieţii culturale ieşene (1944-1970) (reflectată în presa locală) (III) / 137

Liviu PAPUC – Vreme trece, vreme vine… / 141

LITERATURA UNIVERSALĂ

Lenard D. MOORE / 142 Traduceri de Olimpia IACOB

ESEU

Ion PAPUC – În-dre(a)pta-rea lumii? / 143

Mircea PLATON – Arca poetică a lui Ioan Alexandru sau La ce bun poetul în „vremea scorburii” / 146

Dan TOMULEŢ – Metanaraţiune şi intoleranţă / 152

Ovidiu PECICAN – Noica şi Eliade în preajma fiinţei românilor / 155

Ştefan BORBÉLY – Baudolino şi universurile fragmentate / 158

Arthur SUCIU – În căutarea unor amintiri / 162

Caius Traian DRAGOMIR – Planetă cerşind / 165

CARTEA DE FILOSOFIE

Bogdan Mihai MANDACHE – Numărul de aur / 167

CARTEA STRĂINĂ

Marius CHELARU – Despre iubirea de frumos şi înţelepciune / 169

Mihaela GRĂDINARIU – Jeu sai e sai da nuot – ştiu şi nu ştiu nimic / 172

ACTUALITATEA FRANCEZĂ

Simona MODREANU – Crima noastră cea de toate zilele / 173

ANTICHITĂŢI ACTUALE

Ioana COSTA – Papirusul Aretusei / 175

ARTE

Ştefan OPREA – Decembrie teatral / 176

Marian Sorin RĂDULESCU – Inimi cicatrizate şi „această suferinţă” / 178

Dragoş COJOCARU – Leul babilonian în iarna new-yorkeză / 180

Alex VASILIU – Dmitri Şostakovici: portret mişcat – martor al unui secol tragic (II) / 183

PANORAMIC EDITORIAL

CHELARU – Edituri moldave/ autori moldavi / 186

HOLBAN – Mereu am scris despre viaţa mea / 189

Elena Brânduşa STEICIUC – O anatomie a „zonei intermediare”: Tra due de Camelia Botez / 190

Daniel DRAGOMIRESCU – Poetul Leonardo / 192

Emilian MARCU – Vitrina cărţilor / 193

VARIA

Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iaşi / 196

Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 197

Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 198

Revista indexata EBSCO