Jan 16, 2017

Posted by in Varia

Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe

„Bună seara! Sunt Maria Burcă din Bacău. Sunt profesor la o şcoala gimnazială în mediul rural din judeţul Bacău. Cu câteva săptămâni în urmă am participat la un concurs de creaţie literară, unde am primit premiul al III-lea pentru proză. Sentimentul pe care l-am avut în cadrul concursului aş vrea, dacă este posibil,  să fie întărit şi de aprecierile unei reviste de renume cum este Convorbiri literare. Ataşez unul dintre textele prezentate în cadrul concursului (Biserica) şi un altul pe care l-am scris cu ceva ani în urmă (Depresie)” – Maria, cele două texte sînt bune pentru un inceput. Ştii să frazezi elegant, să construieşti tablouri memorabile, nostalgii şi mici spaime care captează atenţia cititorului, conducîndu-l spre mister şi esoterism. Într-un viitor „Curier…”  din 2017 voi propune spre publicare una din proze. Mai trimite-ne, pînă atunci, dacă ai mai scris ceva recent.

 

Octavian Petrescu ne trimite un grupaj de texte, inegale ca valoare, în vers clasic, pe cît de ceremonioase pe atît de cuminţi, fără o tensiune lirică de substanţă. Merge şi el, ca mulţi alţii aflaţi la începuturi, pe căi bătătorite de mai bine de o sută de ani: „De-mi voi ieşi din minţi vreodată/ Şi n-o să-ţi spun că te iubesc,/ Să ştii că viaţa asta toată/ De dragul tău o să trăiesc./ De n-o să te privesc în faţă,/ Tu să te uiţi în ochii-mi goi,/ Să ştii că dincolo de gheaţă/ Curge iubirea dintre noi./ De nu-ţi voi mai cuprinde mâna/ Cu dragoste, tu să m-atingi/ Şi să mă strângi apoi în braţe/ Să simt cum râzi, să simt cum plângi,/ Iar de vom sta la depărtare,/ Câte un rând să îmi mai scrii,/ Minţind acolo că trecutul/ Iubirea ta o va păzi…/ S-adorm cu zâmbetul pe buze,/ Gândind o viaţă ca-n poveşti,/ Şi, printre gratiile albe,/ Să văd cât de frumoasă eşti”. Am citat în întregime textul „Gratiile albe”. Lui Octavian îi lipsesc lecturile din marea poezie a lumii dar şi din lirica română  contemporană. Îl sfătuim să mai revină, dar după o acumulare substanţială de lecturi proaspete.

 

În acelaşi perimetru liric se află şi alt corespondent recent, Liviu Huzdup. Deşi el ataşează textelor sale o binevoitoare recomandare scrisă cîndva de Mihai Sultana Vicol, un poet şi jurnalist drag nouă, care îi cunoaşte bine biobibliografia  lui LH (“Lecturile sale sînt ale unui cititor care ştie să-şi aleagă autorii şi putem spune fără a greşi că este un pasionat cititor de poezie. Nu-i punem la îndoială tristeţile şi îndoielile pe care le exprimă în versuri memorabile. Are o biografie de poet damnat. Încă din anii liceului s-a apropiat de poezia lui Adrian Păunescu. În anii adolescenţei fiind un fan al Cenaclului Flacăra. Grupajul de versuri pe care-l recomandăm cititorilor dovedeşte faptul că avem de-a face cu un poet care-şi trăieşte stările scriindu-şi poezia cu lacrimi şi sînge”), textele sale încă nu m-au convins. Talent există dar nu este utilizat cu chibzuinţă şi o disciplină lirică necesară. Citez două din acestea, cu precizarea că Liviu Huzdup mai poate reveni la noi dar cu un grupaj mai consistent, pentru o eventuală antologie proprie: „Am crescut întotdeauna,  în mine/ Un cîine./ Nu ştiu ce rasă era./ Probabil de rasă maidaneză/ Precum cuvîntul meu/ Plecat pe du-te-vino/ În miez de noapte./ L-am hrănit permanent/ Cu carnea mea muribundă/ El – despre cîine e vorba –/ Se prefăcea că e fericit./ Astăzi, / Într-o zi de iarnă tîrzie,/ Plină de ger şi poezie,/ Eu, poet lipsit de talent şi de viaţă,/ Cînd traiul meu obscur coboară-n ceaţă,/ Mă-ntreb ce voi mai face mîine/ Părăsit, cumva, de credinciosul cîine?”; „Traiul nostru plăpînd în lume/ Nu poate fi decît un trai în lacrimi./ Priviţi voi,/ Imbecili, ce vă credeţi nemuritori,/ Cum trece secunda plîngînd/ Pe lîngă dumneavoastră/ Nu sînt ministru de resort,/ Dar aş propune celor în temă/ Să legifereze începerea alfabetului / Nu cu ”a” şi „b”/ Ci cu „p” şi „h”./ Adică, pentru necunoscători, / Pămînt şi Humă,/ Căci toţi sîntem dăltuiţi astfel/ Din veacul vecilor”.

 

„Mă numesc Iris Tincu, am 19 ani şi sunt studentă la Facultatea „Alexandru Ioan Cuza”, din Iaşi, la secţia Literatură Universală şi Comparată. În 2015 am câştigat marele premiu al Concursului Naţional de dramaturgie „Matei Vişniec”, iar piesa(ataşată) „Saturn Luctus” este cea care a fost premiată. De asemenea, în 2014 am câştigat premiul întâi al Concursului de literatură „Pentru românii de pretutindeni”, cu proza scurtă „Crescătorii de Colivii”. În prezent, lucrez la un roman, pe care îl public în decursul acestui an. Până atunci, mi-aş dori să îmi promovez munca, fiindcă nu am avut niciodată ocazia să mă afirm într-o publicaţie importantă de literatură, precum „Antologia curierului”.  Aştept răspunsul dumneavostră cu nerăbdare!” – Da, cred că voi propune în luna ianuarie a anului care vine, 2017, una din cele două piese la o antologie a „Curierului…”

 

Încheind astfel încă un an la dispoziţia tinerilor care doresc să-şi afle un drum propriu în literatură, fiind în apropierea sărbătorilor de iarnă, urez tuturor corespondenţilor, cititorilor şi prietenilor rubricii „Curier de ambe sexe” ca Noul An 2017 să le aducă numai sănătate, bucurii şi împliniri scriitoriceşti!  LA MULŢI ANI!

 

Curierul de ambe sexe este al cititorilor care doresc să se afirme în literatură. Cei care au îndrăzneala să ne convingă că au ceva de spus, cu talent pentru asta, trebuie să ne trimită cîteva texte (poezie, proză, teatru, eseu critic), scrise citeţ, lizibil, cu respectarea normelor gramaticale clasice, pe suport de hîrtie sau electronic (obligatoriu cu diactritice – TEXTELE FĂRĂ DIACRITICE NU SE PUBLICĂ!)  şi să aştepte un răspuns, care nu va întîrzia foarte mult. Ne interesează şi cîteva date despre autor. Cei ale căror texte ne vor convinge prin originalitate, concizie şi, mai ales, talent literar, vor intra în atenţia noastră, promovîndu-i cu texte la „Antologia curierului”. Textele se pot trimite pe adresa poştală, la sediul redacţiei, sau pe două e-mail-uri nicu_sava@yahoo.com sau  convlit@mail.dntis.ro. Toate scrisorile îşi vor afla răspuns doar în paginile revistei.

 

Revista indexata EBSCO