Jan 16, 2017

Posted by in Varia

Numărul lunii Decembrie 2016 – click aici

coperta decembrie 2016 (1)Cassian Maria SPIRIDON – Convorbiri literare, creatoare de conștiință națională (III) / 1

Mihai CIMPOI – Magda Isanos, ființă „învălmășită” / 11

Elvira SOROHAN – Ce ne mai spune astăzi cronicarul / 13

Gheorghe GRIGURCU – „E adorabil modest în sufragerie” / 17

Basarab NICOLESCU – Nebănuitele trepte / 22

Alexandru ZUB – Reflecții despre unitatea românească / 24

Mircea A. DIACONU – I.L. Caragiale și conștiința dublei apartenențe (I) / 26

Ioan HOLBAN – Poezia lui Nicolae Coande / 34

 

IOAN ALEXANDRU – 75

Gheorghe SIMON – Ioan Alexandru – logos și istorie / 40

 

INEDIT

Leonte IVANOV – Scrisoare neexpediată: Pușkin către Ceaadaev / 43

 

POEZIE

Florin DOCHIA / 46

Victoria MILESCU / 47

Cornelius DRĂGAN / 48

 

PROZĂ

Nicolae POPA – Gelozia are gustul morții / 49

 

CRONICA LITERARĂ

CRITICA POEZIEI: Cristian LIVESCU – Poezia minimalistă (II) / 56

CRITICA PROZEI: Constantin DRAM – Fantasmele lui Mihai Agape. Imagini din cuvinte / 62

CRITICA CRITICII: Dan MĂNUCĂ – Între romantism și simbolism: „Noaptea de decemvrie” (II) / 64

 

COMENTARII CRITICE

Adrian Dinu RACHIERU – Labiș reloaded… / 68

Vasile SPIRIDON – Morți de sete lîngă fîntînă / 72

Antonio PATRAȘ – Caragiale și revoluția la români / 75

 

ACTUALITATEA LITERARĂ

Emanuela ILIE – „Deznădăjduită muiere n-au fost ca mine”… Despre suferințele și păcatele femeilor din Valahia secolului al XIX-lea / 78

Șerban AXINTE – Rețeaua generației 2000 / 81

Adrian G. ROMILA – Pe Drumul Mătăsii: o relectură temerară / 84

 

LITERATURA AZI

Livia IACOB – Într-o traducere fără inhibiții, poemele unui romantic incurabil: Charles Bukowsky / 86

Ioan LASCU – Mitul Rimbaud / 90

 

EX LIBRIS

Theodor CODREANU – România sub zodia cumpenei / 93

Diana BLAGA – În Biblioteca română de poezie postbelică a lui Mircea A. Diaconu / 100

Ovidiu MORAR – Un polemist „soft” / 103

Gheorghe MOCUȚA – Gheorghe Schwartz: refugiul ca miză literară / 105

Mariana PASINCOVSKI – Paul Goma. Bonifacia: traseul auctorial. Reconstrucția arhitectonică / 107

Anastasia DUMITRU – Forța malefică a (ne)cuvîntului sau despre Îmblînzitorul de lupi / 111

Constantin TOMȘA – O poveste de dragoste / 116

Livia CIUPERCĂ – Un model poetic / 119

Gellu DORIAN – Ioan Oancea – Singurătatea spinului / 120

 

ISTORIE LITERARĂ

Ion HADÂRCĂ – Stereograme vizionare în publicistica lui Constantin Stere / 122

Constantin COROIU – Marele singuratic și cărțile care crestează sufletul / 128

Constantin PARASCAN – Istoria vieții culturale ieșene (1944-1970)(reflectată în presa locală) (II) / 131

Liviu PAPUC – Dintr-ale senatorului Ianov (II) / 135

 

ISTORIE

Paul NISTOR – Prăbușirea regimurilor comuniste în 1989. Cauze și context internațional / 137

 

LITERATURA UNIVERSALĂ

Oxana POBEREJNAIA / 142 Traduceri de Olimpia IACOB

 

ESEU

Ion PAPUC – Adrian Popescu, un poet al Școlii Ardelene / 143

Mircea PLATON – Mitul k.u.k.Europei / 148

Arthur SUCIU – Memoria iubirii ofensate / 154

Ovidiu PECICAN – O conștiință culturală / 156

Ștefan BORBÉLY – Biblioteca lui Don Quijote / 160

Andrei IONESCU – Hangul, guzganul și izgonirea / 165

Caius Traian DRAGOMIR – România – anul 27 / 167

 

CARTEA DE FILOSOFIE

Bogdan Mihai MANDACHE – „… Eternitatea în ora trecătoare” / 169

 

HOMO RELIGIOSUS

Marius VASILEANU – Gala Galaction și Mitropolitul Nicolae al Rostovului / 171

Nicu GAVRILUȚĂ – Ocultarea sacrului și manipularea politică a religiei / 173

 

CARTEA STRĂINĂ

Marius CHELARU – Cartea ceaiului / 175

 

ACTUALITATEA FRANCEZĂ

Simona MODREANU – Suavitatea răului / 178

ANTICHITĂȚI ACTUALE

Ioana COSTA – Dialogul umanioarelor / 180

 

ARTE

Ștefan OPREA – Contribuție la un profil de cineast / 181

Marian Sorin RĂDULESCU – Febrilitatea unui talent de excepție: Alexandru Tatos / 183

Dragoș COJOCARU – Macbeth la Viena: Regietheater și psihanaliză / 185

Alex VASILIU – Dmitri Șostakovici: portret mișcat – martor al unui secol tragic (I) / 187

 

PANORAMIC EDITORIAL

CHELARU – Edituri moldave/ autori moldavi / 190

HOLBAN – Scîntei din Rugul Aprins / 193

Emilian MARCU – Vitrina cărților / 195

 

VARIA

Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iași / 197

Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 198

Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 200

Revista indexata EBSCO