Dec 14, 2016

Posted by in Istorie literara

IORGA – Din scrisorile „epigonului cinic” către d[omnul] Maniu

Domnule Maniu, o naţiune întreagă a admirat atîţia ani de zile pe un om al d[umnea]voastră care a avut curajul de a rezista la toate seducţiunile, pierzătoare de suflet, ale literaturii, artei şi ştiinţei.

Atîţia dintre cunoscuţii d[umneavoastră] îşi aduc aminte, emoţionaţi, de odăiţa de la hotel, adevărată chilie de monah, în care nu era altă mobilă decît masa, scaunele şi lavaboul curăţirilor d[umneavoastră]. Potrivit cu cele mai stricte regule călugăreşti, niciun tablou, nici măcar o fotografie, niciun obiect pus acolo pentru frumuseţea lui – măcar Biblia, plină de atîta învăţătură pentru suflete pioase ca al d[umneavoastră] – nicio revistă, din acelea care fac să se piardă vremea cu prezentarea zadarnică a ideilor. Nici măcar ziarul cel mai util pentru d[umneavoastră], am numit Lupta d[omnu]lui Fagure, care e numai lamură de miere.

Singur cu gulerul d[umneavoastră] aţi petrecut o viaţă care a fost un model de înfrînare pentru o societate, care, uitînd pe eremiţii din Tebaida, a sacrificat prea adeseori lui Apollon Musagetul.

Dar, cum a spus înţeleptul Solomon, bogatul rege al Lydiei, nu se ştie ce se întîmplă cu omul pînă la sfîrşitul vieţii sale.

După istovitoarea d[umneavoastră] activitate ca preşedinte de Consiliu, ispita v-a răsărit în cale, nebănuită.

Departe de privirile lumii, mrejele ei multiple v-au încurajat, v-au cuprins, v-au stăpînit. Aţi cunoscut la vîrsta de cincizeci şi opt de ani bătuţi, infinitul farmec al mării albastra, al limbii franceze şi al unei răzbunătoare poezii.

V-aţi întors cu totul alt om. În locul stilului vechilor d[umnea]voastră pledoarii de provincie, drăcuşorul frizat şi pudrat, căruia i-aţi căzut victimă, vă impune, sprinţar, tînguiri mistice şi accente de profet întîrziat. După tovarăşul d[umneavoastră] actual de îndeletniciri moderniste, d[omnul] T. Arghezi, d[umneavoastră] sînteţi pe drumul de-a repeta pe Eminescu. Datoria acelor care v-au admirat şi vă iubesc este a vă înştiinţa de primejdia în care clasica d[umnea]voastră figură stă să-şi piardă atît de simpaticul caracter.

Smulgeţi-vă, d[omnu]le Maniu, din braţele ispititoarei Circe, întoarceţi-vă la puritatea graiului d[umnea]voastră mate­matic, la severitatea expresiilor juridice. Zvîrliţi o literatură corupătoare şi reveniţi la tonul grav al codurilor ungureşti.

Căci astfel vă pierdeţi, d[omnu]le Maniu, vă asigur că vă pierdeţi.

Şi o naţie întreagă are, cum ştiţi prea bine, ochii aţintiţi la d[umnea]voastră.

Revista indexata EBSCO