Dec 13, 2016

Posted by in Varia

Numărul lunii Noiembrie 2016 – click aici

untitledCassian Maria SPIRIDON – Convorbiri literare, creatoare de conștiință națională / 1

Paul Miron și patriotismul tăcut…– dialog cu prof. Elsa LÜDER / 11

Elvira SOROHAN – Constantin Ciopraga – preeminență și prestigiu / 17

Gheorghe GRIGURCU – „O profeție a lui Flaubert” / 23

Basarab NICOLESCU – Reîntregirea culturii române / 28

Mihai CIMPOI – „Persona” și personalitatea criticului / 29

Alexandru ZUB – Iulian Antonescu – secvență memorială / 32

Ioan HOLBAN – Poezia lui Ioan Petraș / 35

 

INEDIT

Mircea A. DIACONU – Traian Chelariu (21 iulie 1906 – 4 noiembrie 1966) / 44

Leonte IVANOV – Anii de ocnă ai lui Dostoievski (II) / 57

 

TEXTE DE IERI PENTRU AZI

IORGA – Din scrisorile „epigonului cinic” către d[omnul] Maniu / 61

 

IN MEMORIAM VASILE ANDRU

Marius VASILEANU – Viața și semnele lui Vasile Andru / 62

 

POEZIE

Simion BOGDĂNESCU / 64

Iulian FILIP / 65

Ianoș ȚURCANU / 66

Vitalie RĂILEANU / 67

Corina MATEI GHERMAN / 68

Constantin GUZGĂ / 69

Șerban Mihai GEORGESCU / 69

 

PROZĂ

Daniel DRAGOMIRESCU – Ciorba de pește / 70

 

CRONICĂ LITERARĂ

CRITICA POEZIEI: Cristian LIVESCU – Poezia minimalistă (I) / 72

CRITICA PROZEI: Constantin DRAM – Visul american și puterea romanului / 77

CRITICA CRITICII: Dan MĂNUCĂ – Septentrionul literaturii române (II) / 80

 

COMENTARII CRITICE

Adrian Dinu RACHIERU – Bănățencele / 83

Vasile SPIRIDON – O mamă eroină: strada / 88

Antonio PATRAȘ – Călinescu și China (II) / 91

 

ACTUALITATEA LITERARĂ

Emanuela ILIE – Ana Blandiana. „Trăim într-o rană…” / 95

Șerban AXINTE – „Fericit ca Ulise” / 98

Adrian G. ROMILA – Spre Orient: drumuri, texte și aventuri spirituale / 101

 

LITERATURA AZI

Livia IACOB – „nausea. love. terror” Lecția poemelor în traducere / 103

Ioan LASCU – „Univers, filosofie, poezie…” / 105

 

EX LIBRIS

Theodor CODREANU – Simion Bogdănescu – 65. „Nordul infinit” al poeziei / 108

Nicolae CREȚU – Isus la München / 111

Marcel TOLCEA – În căutarea sensului sau despre noua paradigmă transumanistă / 114

Constantin COROIU – Un nou volum din seria „Personalități ieșene” / 116

Mariana PASINCOVSKI – Paul Goma. Arhitectonica narativului. Fațetele Bonifaciei / 119

Gellu DORIAN – Anca Zaharia – Sertarul cu ură / 124

 

ISTORIE LITERARĂ

Constantin PARASCAN – Istoria vieții culturale ieșene (1944-1970) (reflectată în presa locală) (I) / 126

Liviu PAPUC – Dintr-ale senatorului Ianov (I) / 129

 

LITERATURA UNIVERSALĂ

Gregory RABASSA / 130  Traduceri de Olimpia IACOB

 

ESEU

Ion PAPUC – Un antiliberal / 131

Mircea PLATON – Cîntecul Mioarei, mit și descîntec anticomunist / 135

Arthur SUCIU – Schifirneț și voința teoretică a Estului european / 144

Dan CIACHIR – Boierul îmbisericit / 147

Dan TOMULEȚ – Meditații la gura peșterii (II) / 149

Ovidiu PECICAN – Noica și structura operei lui / 152

Andrei IONESCU – Gîngul, gîngania, gîngavul, tărăgănarea și îngăimarea / 160

Caius Traian DRAGOMIR – Exprimarea – libertate, degenerescență, agresivitate / 164

 

CARTEA DE FILOSOFIE

Bogdan Mihai MANDACHE – Alchimia în vremea scolasticii / 167

 

CARTEA STRĂINĂ

Marius CHELARU – Briza versului dinspre inima Anatoliei / 169

 

ACTUALITATEA FRANCEZĂ

Simona MODREANU – Farmecul discret al matematicii / 172

 

ANTICHITĂȚI ACTUALE

Ioana COSTA – Editarea digitală a textelor vechi / 174

 

ARTE

Ștefan OPREA – Familia „Nottara” și Fest(in)ul ei / 175

Marian Sorin RĂDULESCU – Tini Erdmann – o subtilă comedie umană / 177

Dragoș COJOCARU – Macbeth la Beijing sau despre șansa orientală / 179

Adina SCUTELNICU – Oana Amaricăi: „Mi-ar plăcea ca oamenii să abordeze arta frontal și personal, nu prin prisma diferitelor constructe critice” / 181

 

PANORAMIC EDITORIAL

CHELARU – Edituri moldave/ autori moldavi / 183

HOLBAN – Un iubitor de anticării / 186

Emilian MARCU – Vitrina cărților / 188

 

CONSEMNĂRI

Florin FAIFER – Înainte de plecare / 191

 

VARIA

Gala Scriitorii Anului, ediția I / 194

Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iași / 196

Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 198

Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 199

Revista indexata EBSCO