Nov 17, 2016

Posted by in LITERATURA UNIVERSALA

Sadie MURPHY

Sadie Murphy

 

 

Poezia lui Sadie Murphy a apărut în Crannóg şi în cîteva publicaţii germane, incluzînd şi  antologia Blumen Haben Zeit zum Blühen (Eichborn). Poeta a locuit o perioadă în Germania, unde a lucrat ca profesor. Interesul  pentru teatrul experimental, manifestat în cadrul activităţilor organizate cu cei tineri, a atras atenţia unui post de televiziune german, care a  difuzat un documentar în acest sens, şi i-a adus şi un premiu (President’s History Prize). A tradus poezie germană în limba engleză şi volumul poetului estonian Mathura, Prezenţă/ Presence (Allikäärne), împreună cu soţul ei, poetul şi traducătorul Ilmae Lehtpere.

 

 

Poemele de mai jos sunt selectate din grupajul Oceanul din noi, inclus în antologia bilingvă (estonă-engleză) Călătorind spre zori/ Wandering Towards Dawn, alături de Adînc în tainice locuri marine, semnat de poetul Ilmar Lehtpere. Versiunea engleză aparţine lui Ilmar Lehtpere. Antologia a fost publicată în Irlanda, în 2010.   

 

Niciun zîmbet

 

Niciun zîmbet pe aceste feţe

smălţuind ceaţa cenuşie şi grea

atîrnînd

pe străzile

unui oraş

veşnic

adormit.

 

 

Sub impermeabile

stările  sunt trimise să spînzure

la limita subzistenţei

peste milele

unui oraş

văduvit

de zîmbet.

 

Highland – Pretutindeni  

 

Forme

modelîndu-le

pe cele din jur─

forme

modelînd

cuvîntul şi sunetul,

culoarea şi tonul,

meandrul şi cursul,

tăria soarelui,

adîncimea zăpezii.

 

Cameră cu vedere: Benbulben

Dintr-o privire

vei afla

că i-a cunoscut pe uriaşi.

Dintr-o privire

vei afla

că a fost apărătorul zînelor.

Dintr-o privire

vei afla

că va fi veşnic acolo,

lăsînd

tot ce ştie

celor care privesc

iar

şi iar

şi iar

 

 

CUTREIERÎND

 

Te întrebi

cum se ţin în mînă

lucrurile.

 

 

Cutreieri,

călcînd gîndurile

din cîmpiile vii în mintea ta.

 

Asculţi

chemarea vînturilor,

umflînd velele

 

 

Ai ţesut cu statornicie,

vise şi speranţă,

crezînd în izbîndă.

 

 

De-aş fi maica ta,

m-aş ruga să domolesc mările,

cutreierînd cu tine în inimă.

 

 

De-aş fi fratele tău,

aş umple corabia cu cînt,

urîndu-ţi drum bun.

 

 

De-aş fi iubita ta,

n-ai mai înfrunta mări mai adînci

decît durerea pierderii mele.

 

*

 

Oceanele de mai tîrziu

 

oceanul dintre noi

a devenit oceanul din noi

renăscînd

redefinindu-ne

ţărmurile.

 

*

Departe de tine

pînă şi  lumina zilei

păleşte din albastru

înspre gri orbitor

 

Departe de tine

sunt scoică pustie.

Viaţa s-a scurs

în adîncuri crescînd.

 

Traduceri: Olimpia IACOB

Revista indexata EBSCO