Nov 17, 2016

Posted by in Varia

Numărul lunii Octombrie 2016 – click aici

coperta-cl-oct-2016Cassian Maria SPIRIDON – „Convorbiri literare”, creatoare de conştiinţă naţională / 1

„Dacă ne împrietenim cu poeţi de peste tot, avem vocea puternică” / 11 Dialog cu Alexandru CETĂŢEANU, directorul revistei „Destine literare”, Canada

Virgil NEMOIANU – Alternative franceze / 16

Elvira SOROHAN – Arghezi redivivus. De recitit / 18

Gheorghe GRIGURCU – „Neîmpliniri creatoare atît de înalte” / 22

Basarab NICOLESCU – Liturghia sacrului şi dimensiunea erotică a operei lui Oravitzan / 27

Vasile ANDRU – Incrementa atque decrementa (creşterea şi descreşterea Grupului de Practică Isihastă) / 30

Alexandru ZUB – Un memorial ingineresc de ţinută: Dorel Ianuş / 32

Mircea A. DIACONU – Gheorghe Grigurcu, locuirea în chip po(i)etic / 34

Ioan HOLBAN – Poezia Doinei Uricariu / 38

 

INEDIT

Liviu BORDAŞ – Mărturii despre Mircea Vulcănescu din arhiva lui Mircea Eliade (III) / 45

Dan MĂNUCĂ – Grigore Vieru – inedit / 50

Leonte IVANOV – Anii de ocnă ai lui Dostoievski (I) / 52

 

RESTITUIRI

Nicolae SCURTU – Întregiri la biografia lui Nicolae I. Popa / 57

 

TEXTE DE IERI PENTRU AZI

Al. O TEODOREANU – La Blaj / 61

 

POEZIE

Dan PETRUŞCA / 64

Octavian MIHALCEA / 65

Sorin COTLARCIUC / 66

Rafila RADU / 66

Daniela OATU / 67

Corina GUGULUŞ / 67

 

PROZĂ

Nicolae ILIESCU – Urmărind orizonturi tîrzii. Amintiri scotocite din copilărie / 68

Marian DRUMUR – Şi gîndurile se împuşcă / 71

 

TEATRU

Ştefan AMARIŢEI – În Televiziune e o lumină splendidă / 73

 

CRITICĂ LITERARĂ

CRITICA POEZIEI: Cristian LIVESCU – Aurel Pantea, poetul delinului „în negru” (II) / 76

CRITICA PROZEI: Constantin DRAM – Lumea de-a rîsu’-plînsu’ în prozele scrise de Haina Luana Fratu / 82

CRITICA CRITICII: Dan MĂNUCĂ – Septentrionul literaturii române (I) / 84

 

CONSEMNĂRI CRTICE

Adrian Dinu RACHIERU – Florin Mugur şi „abecedarul fricii” / 87

Vasile SPIRIDON – Între raţiunile şi „tainele” inimii / 89

Antonio PATRAŞ – Călinescu şi China (I) / 92

 

ACTUALITATEA LITERARĂ

Emanuela ILIE – Paraphernalia pentru posteritate. Amintirile unei nonagenare / 96

Adrian G. ROMILA – Soarele Africii şi lumea de sub el / 99

 

LITERATURA AZI

Livia IACOB – Cîntarea inimii fericite. Poezie egipteană de dragoste din Regatul Nou / 101

Ioan LASCU – În lumina ultimei zile / 104

 

EX LIBRIS

Olga DUŢU – De ce Hecuba / 107

Friedrich MICHAEL – Dubla cetăţenie a lui Adam Puslojic / 109

Vasile DIACON – De la gazeta de perete la jurnalistica autentică / 112

Gellu DORIAN – Două debuturi / 115

 

ISTORIE LITERARĂ

Constantin TRANDAFIR – Hortensia Papadat-Bengescu: filiera germano-austriacă / 117

Nicolae CREŢU – Ioanid Romanescu: Utrenie, Pieta, Aleluia / 120

Liviu PAPUC – Iaşii perimaţi? / 123

ISTORIE

Dan FĂRCAŞIU – Pseudo-necrolog / 125

 

LITERATURĂ UNIVERSALĂ

Sadie MURPHY / 129 (Traduceri de Olimpia IACOB)

Dino BUZZATI – Cei şapte mesageri / 130 (Traducere de Livia MĂRCAN)

 

ESEU

Ion PAPUC – În paralel, despre francezi şi despre români / 132

Mircea PLATON – Eminescu nu era singur. Corpusul „Convorbiri literare” 1877-1886: Decada independenţei / 135

Dan TOMULEŢ – Meditaţii la gura peşterii (I) / 139

Arthur SUCIU – Fragmente despre fragmente / 142

Ovidiu PECICAN – Fascinaţia eminesciană / 145

Andrei IONESCU – A covîrşi / 139

Patrick CĂLINESCU – Către o eidomotizare necesară filosofiei / 152

Caius Traian DRAGOMIR – Voltaire – critica între integralitate şi parţialitate / 156

 

CARTEA DE FILOZOFIE

Bogdan Mihai MANDACHE – Alchimia este filosofie / 159

 

HOMO RELIGIOSUS

Marius VASILEANU – O mănăstire de intelectuali / 161

 

CARTEA STRĂINĂ

Marius CHELARU – Ultimul cîntec al păsării / 163

 

ACTUALITATEA FRANCEZĂ

Simona MODREANU – Despre roman şi morminte / 167

 

ANTICHITĂŢI ACTUALE

Ioana COSTA – Rivalităţi antice / 169

 

ARTE

Ştefan OPREA – Respiraţie normală / 170

Constantin COROIU – Toamna Artistului / 172

Dragoş COJOCARU – Macbeth la Los Angeles / 174

Adina SCUTELNICU – Vioara Bara: „Picturile mele au luat foc o dată. De cîte ori pot să mai ardă?” / 176

Marian Sorin RĂDULESCU – Despre acel „altceva” care face diferenţa / 178

 

PANORAMIC EDITORIAL

CHELARU – Edituri moldave/ autori moldavi / 180

HOLBAN – Coroana de spini a regelui singurătăţii / 183

A.D. RACHIERU – Ilie Turculeţ şi poezia geologiei / 185

Alex VASILIU – Dmitri Şostakovici: portret mişcat, martor al unui secol tragic (I)/ 187

Zoltan TERNER – Un remarcabil diarist: Mircea Radu Iacoban / 190

Emilian MARCU – Vitrina cărţilor / 192

 

VARIA

Ana PARTENI – Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iaşi. Evenimentele lunii septembrie / 195

Valentin TALPALARU – ComPresa revistelor / 197

Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 199

Revista indexata EBSCO